Skrót przełączania warstw w Gimpie


(ORZECHgda) #1

Jaki jest skrót do przełączania warstw w Gimpie?


(deFco247) #2

Klawisze Page Down i Page Up.

Wypadałoby najpierw się rozejrzeć po menu, gdyż tam jest wszystko objaśnione (Warstwa -> Stos).