Skróty restartu i zamykania


(Zolin738) #1

witram, jak utworzyć skróty restartu oraz zamykania systemu żeby je mieć na pulpicie? :slight_smile:


(Adarek) #2

Prawy klik na pulpit >>> Nowy >>> Skrót

Wpiszujesz shutdown z parametrem np. shutdown -s -t 0 (zamykanie) , shutdown -r -t 0 (restart). "t" z zerem to czas oczekiwania na wykonanie operacji .


(Zolin738) #3

dzięki Phylby, o to mi chodziło :smiley: