Skróty zamiast folderów na dyskach przenośnych


(Radekkar9) #1

Otóż gdy podłączam jakikolwiek dysk zewnętrzny do komputera to wszystkie foldery zamieniają się w skróty.

Wielokrotnie robiłem formaty pendrive, które nie przyniosły żadnych rezultatów.

Czytałem podobne tematy ale nie otrzymałem dostatecznej pomocy.

Zrobiłem skany OTL'em i usbfix'em.

Proszę o wytłumaczenie krok po kroku co mam zrobić aby problem znikł...

Foldery nie muszą być przywrócone ale zależy mi aby sytuacja się nie powtarzała.

############################## | UsbFix V 7.077 | [Research]


User: pc (Administrator) # PC-TOSH

Updated 28/12/2011 by El Desaparecido

Started at 18:44:20 | 03/01/2012


Website: http://eldesaparecido.com

Suspicious file ? : http://eldesaparecido.com/upload.html

Contact: contact@eldesaparecido.com


PC: TOSHIBA (Satellite L500) (x64-based PC) # Notebook

CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6600 @ 2.20GHz (2200)

RAM -> [Total : 4061 | Free : 2622]

BIOS: Ver 1.00PARTTBLD

BOOT: Normal boot


OS: Microsoft Windows 7 Home Premium (6.1.7600 64-Bit) # 

WB: Windows Internet Explorer 8.0.7600.16385


SC: Security Center Service [Enabled]

WU: Windows Update Service [Enabled]

AS: Windows Defender [Enabled | Updated]

FW: Windows FireWall Service [Enabled]


C:\ (%systemdrive%) -> Fixed drive # 149 Gb (9 Mb free - 6%) [WINDOWS] # NTFS

D:\ -> Fixed drive # 149 Gb (6 Mb free - 4%) [Data] # NTFS

E:\ -> CD-ROM


################## | Active Processes |


C:\Windows\system32\csrss.exe (612)

C:\Windows\system32\wininit.exe (684)

C:\Windows\system32\csrss.exe (704)

C:\Windows\system32\services.exe (736)

C:\Windows\system32\lsass.exe (760)

C:\Windows\system32\lsm.exe (768)

C:\Windows\system32\winlogon.exe (856)

C:\Windows\system32\svchost.exe (936)

C:\Windows\system32\svchost.exe (1012)

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (580)

C:\Windows\System32\svchost.exe (832)

C:\Windows\System32\svchost.exe (1040)

C:\Windows\system32\svchost.exe (1080)

C:\Windows\system32\svchost.exe (1216)

C:\Windows\system32\atieclxx.exe (1312)

C:\Windows\System32\spoolsv.exe (1460)

C:\Windows\system32\svchost.exe (1500)

C:\Windows\system32\Dwm.exe (1608)

C:\Windows\Explorer.EXE (1636)

C:\Windows\system32\taskhost.exe (1676)

C:\Windows\System32\svchost.exe (1768)

C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe (1824)

C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo64.exe (1908)

C:\Windows\system32\svchost.exe (1940)

C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproSvc.exe (2036)

C:\Program Files (x86)\Toshiba TEMPRO\TemproTray.exe (2088)

C:\Program Files\TOSHIBA\BulletinBoard\TosNcCore.exe (2096)

C:\Program Files\TOSHIBA\ReelTime\TosReelTimeMonitor.exe (2144)

C:\Program Files\TOSHIBA\SmoothView\SmoothView.exe (2152)

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TPwrMain.exe (2168)

C:\Program Files\TOSHIBA\FlashCards\TCrdMain.exe (2240)

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe (2424)

C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TEco.exe (2520)

C:\Program Files (x86)\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe (2716)

C:\Program Files (x86)\Ares\Ares.exe (2752)

C:\Windows\system32\TODDSrv.exe (2820)

C:\Program Files\TOSHIBA\Power Saver\TosCoSrv.exe (2848)

C:\Program Files\TOSHIBA\TECO\TecoService.exe (2924)

C:\Windows\System32\svchost.exe (2968)

C:\Program Files (x86)\Electronic Arts\EADM\Core.exe (2232)

C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe (2992)

C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe (2584)

C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtMng.exe (2556)

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe (3128)

C:\Windows\System32\alg.exe (3312)

C:\Windows\system32\svchost.exe (3348)

C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtSrv.exe (3432)

C:\Windows\system32\svchost.exe (3488)

C:\Windows\system32\taskhost.exe (3564)

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe (3644)

C:\Windows\system32\taskeng.exe (3744)

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Utilities\KeNotify.exe (3792)

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe (3840)

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\NDSTray.exe (3876)

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\TOSHIBA Web Camera Application\TWebCamera.exe (3892)

C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe (3908)

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe (3924)

C:\Program Files (x86)\Cyberlink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe (4032)

C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\brs.exe (4040)

C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 2009\avp.exe (4048)

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe (3736)

C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosA2dp.exe (4152)

C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHid.exe (4368)

C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosHdpProc.exe (4448)

C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtHsp.exe (4492)

C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosAVRC.exe (4616)

C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\TosBtPSS.exe (4740)

C:\Program Files (x86)\Toshiba\Bluetooth Toshiba Stack\tosOBEX.exe (4804)

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Bluetooth Toshiba Stack\tosBtProc.exe (4316)

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSwMgr.exe (4772)

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSmartSrv.exe (3856)

C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA HDD SSD Alert\TosSENotify.exe (3668)

C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHSrv.exe (3516)

C:\Program Files\TOSHIBA\TPHM\TPCHWMsg.exe (3164)

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFIWmxSvcs64.exe (692)

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFProcSRVC.exe (2576)

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (3252)

C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe (3836)

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (5140)

C:\Windows\System32\svchost.exe (5304)

C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe (5660)

C:\Windows\system32\svchost.exe (6020)

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe (5416)

C:\Windows\system32\wuauclt.exe (4980)

C:\Windows\system32\WUDFHost.exe (1972)

\\?\C:\Windows\system32\wbem\WMIADAP.EXE (4580)

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe (1520)

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe (5808)

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe (4952)

C:\UsbFix\Go.exe (4764)

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe (2136)


################## | Files # Infected Folders |


Found ! C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\AutoRun.exe

Found ! C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\E_N4

Found ! C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\setup.exe

Found ! E:\autorun.inf


################## | Registry |################## | Mountpoints2 |


HKCU\.\.\.\.\Explorer\MountPoints2\E

Shell\AutoRun\Command = E:\Autorun.exe


HKCU\.\.\.\.\Explorer\MountPoints2\{3948e00e-c26b-11de-92b7-806e6f6e6963}

Shell\AutoRun\Command = E:\pcworld.exe


HKCU\.\.\.\.\Explorer\MountPoints2\{43f9b7e9-ed49-11de-9308-002622441d25}

Shell\AutoRun\Command = F:\AutoRun.exe


HKCU\.\.\.\.\Explorer\MountPoints2\{5ff4d347-ed4b-11de-82ef-0026b63df44b}

Shell\AutoRun\Command = F:\AutoRun.exe


HKCU\.\.\.\.\Explorer\MountPoints2\{d271aa8c-252c-11e0-bd9a-0026b62f1b75}

Shell\AutoRun\Command = H:\AutoRun.exe
################## | Vaccin |


(!) This computer is not vaccinated!


################## | E.O.F |

OTL Extras logfile created on: 2012-01-03 18:48:40 - Run 1

OTL by OldTimer - Version 3.2.31.0 Folder = C:\Users\pc\Downloads

64bit- Home Premium Edition (Version = 6.1.7600) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 8.0.7600.16385)

Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd


3,97 Gb Total Physical Memory | 2,42 Gb Available Physical Memory | 61,10% Memory free

7,93 Gb Paging File | 6,28 Gb Available in Paging File | 79,15% Paging File free

Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]


%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files (x86)

Drive C: | 149,04 Gb Total Space | 8,64 Gb Free Space | 5,79% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive D: | 148,65 Gb Total Space | 6,03 Gb Free Space | 4,06% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive E: | 7,92 Gb Total Space | 0,00 Gb Free Space | 0,00% Space Free | Partition Type: UDF

Drive H: | 3,72 Gb Total Space | 0,92 Gb Free Space | 24,76% Space Free | Partition Type: FAT32


Computer Name: PC-TOSH | User Name: pc | Logged in as Administrator.

Boot Mode: Normal | Scan Mode: Current user | Include 64bit Scans

Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days


[color=#E56717]========== Extra Registry (SafeList) ==========[/color][color=#E56717]========== File Associations ==========[/color]


[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\]

.url[@ = InternetShortcut] -- C:\Windows\SysNative\rundll32.exe (Microsoft Corporation)


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\]

.cpl [@ = cplfile] -- C:\Windows\SysWow64\control.exe (Microsoft Corporation)


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\]

.html [@ = FirefoxHTML] -- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe (Mozilla Corporation)


[color=#E56717]========== Shell Spawning ==========[/color]


[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\\shell\[command]\command]

batfile [open] -- "%1" %*

cmdfile [open] -- "%1" %*

comfile [open] -- "%1" %*

exefile [open] -- "%1" %*

helpfile [open] -- Reg Error: Key error.

inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe "%1" (Microsoft Corporation)

InternetShortcut [open] -- "C:\Windows\System32\rundll32.exe" "C:\Windows\System32\ieframe.dll",OpenURL %l (Microsoft Corporation)

InternetShortcut [print] -- "C:\Windows\System32\rundll32.exe" "C:\Windows\System32\mshtml.dll",PrintHTML "%1" (Microsoft Corporation)

piffile [open] -- "%1" %*

regfile [merge] -- Reg Error: Key error.

scrfile [config] -- "%1"

scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l

scrfile [open] -- "%1" /S

txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.

Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1

Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd "%V" (Microsoft Corporation)

Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

Directory [Winamp.Bookmark] -- "C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe" /BOOKMARK "%1" (Nullsoft)

Directory [Winamp.Enqueue] -- "C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe" /ADD "%1" (Nullsoft)

Directory [Winamp.Play] -- "C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe" "%1" (Nullsoft)

Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

Folder [explore] -- Reg Error: Value error.

Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\\shell\[command]\command]

batfile [open] -- "%1" %*

cmdfile [open] -- "%1" %*

comfile [open] -- "%1" %*

cplfile [cplopen] -- %SystemRoot%\System32\control.exe "%1",%* (Microsoft Corporation)

exefile [open] -- "%1" %*

helpfile [open] -- Reg Error: Key error.

inffile [install] -- %SystemRoot%\System32\InfDefaultInstall.exe "%1" (Microsoft Corporation)

piffile [open] -- "%1" %*

regfile [merge] -- Reg Error: Key error.

scrfile [config] -- "%1"

scrfile [install] -- rundll32.exe desk.cpl,InstallScreenSaver %l

scrfile [open] -- "%1" /S

txtfile [edit] -- Reg Error: Key error.

Unknown [openas] -- %SystemRoot%\system32\rundll32.exe %SystemRoot%\system32\shell32.dll,OpenAs_RunDLL %1

Directory [cmd] -- cmd.exe /s /k pushd "%V" (Microsoft Corporation)

Directory [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

Directory [Winamp.Bookmark] -- "C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe" /BOOKMARK "%1" (Nullsoft)

Directory [Winamp.Enqueue] -- "C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe" /ADD "%1" (Nullsoft)

Directory [Winamp.Play] -- "C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe" "%1" (Nullsoft)

Folder [open] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)

Folder [explore] -- Reg Error: Value error.

Drive [find] -- %SystemRoot%\Explorer.exe (Microsoft Corporation)


[color=#E56717]========== Security Center Settings ==========[/color]


[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]

"cval" = 1


[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]


[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]

"VistaSp1" = 28 4D B2 76 41 04 CA 01 [binary data]

"AntiVirusOverride" = 0

"AntiSpywareOverride" = 0

"FirewallOverride" = 0


[b]64bit:[/b] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc\Vol]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Monitoring\KasperskyAntiVirus]

"DisableMonitoring" = 1

"" = 


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\Svc]


[color=#E56717]========== Firewall Settings ==========[/color]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]

"DisableNotifications" = 0

"EnableFirewall" = 0


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]

"DisableNotifications" = 0

"EnableFirewall" = 0


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\PublicProfile]

"DisableNotifications" = 0

"EnableFirewall" = 0


[color=#E56717]========== Authorized Applications List ==========[/color][color=#E56717]========== HKEY_LOCAL_MACHINE Uninstall List ==========[/color]


64bit: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"{066CFFF8-12BF-4390-A673-75F95EFF188E}" = TOSHIBA Value Added Package

"{071c9b48-7c32-4621-a0ac-3f809523288f}" = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)

"{0FB2E75A-1024-331F-77EF-D45F71505D58}" = ATI Catalyst Install Manager

"{1E9E8BA6-FD0B-465D-AFA2-ECE10BF095F9}" = TOSHIBA Bulletin Board

"{38FA7C5F-914D-4725-ACF2-2FD940AD0BF9}" = Adobe Photoshop Lightroom 2.1 64-bit

"{5DA0E02F-970B-424B-BF41-513A5018E4C0}" = TOSHIBA Disc Creator

"{617C36FD-0CBE-4600-84B2-441CEB12FADF}" = TOSHIBA Extended Tiles for Windows Mobility Center

"{8220EEFE-38CD-377E-8595-13398D740ACE}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17

"{90120000-002A-0000-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Office 64-bit Components 2007

"{90120000-002A-0415-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Shared 64-bit MUI (Polish) 2007

"{9068B2BE-D93A-4C0A-861C-5E35E2C0E09E}" = Intel® Matrix Storage Manager

"{95120000-00B9-0409-1000-0000000FF1CE}" = Microsoft Application Error Reporting

"{9DECD0F9-D3E8-48B0-A390-1CF09F54E3A4}" = TOSHIBA PC Health Monitor

"{9EE58CAC-21D5-1412-F0F2-CB9CD8834B59}" = ccc-utility64

"{B3FF1CD9-B2F0-4D71-BB55-5F580401C48E}" = TOSHIBA eco Utility

"{B65BBB06-1F8E-48F5-8A54-B024A9E15FDF}" = TOSHIBA Recovery Media Creator

"{BCA9334F-B6C9-4F65-9A73-AC5A329A4D04}" = PlayReady PC Runtime amd64

"{C2DDF845-7107-40E8-8D2A-8719F1799570}" = TOSHIBA ReelTime

"{CB099890-1D5F-11D5-9EA9-0050BAE317E1}" = CyberLink PowerDirector

"{CEBB6BFB-D708-4F99-A633-BC2600E01EF6}" = Bluetooth Stack for Windows by Toshiba

"{D4322448-B6AF-4316-B859-D8A0E84DCB38}" = Program TOSHIBA HDD/SSD Alert

"{E65C7D8E-186D-484B-BEA8-DEF0331CE600}" = TRORMCLauncher

"{EBFF48F5-3CFA-436F-8FD5-94FB01D3A0A7}" = TOSHIBA SD Memory Utilities

"{F67FA545-D8E5-4209-86B1-AEE045D1003F}" = TOSHIBA Face Recognition

"SynTPDeinstKey" = Synaptics Pointing Device Driver


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"{0163E195-D5EF-BF70-CBEE-73AA7CBBBEEE}" = CCC Help Thai

"{01D8CA8B-3F5F-4590-A0F3-36373BE97866}_is1" = Testy B 

"{03883959-80DA-6151-CEAE-46A058CF774F}" = CCC Help Danish

"{048298C9-A4D3-490B-9FF9-AB023A9238F3}" = Steam

"{066CFFF8-12BF-4390-A673-75F95EFF188E}" = TOSHIBA Value Added Package

"{0823A2E3-69DD-A37A-7CD9-1CBEB037545C}" = Toshiba Photo Service - powered by myphotobook

"{096D1CCF-0F1E-08FB-094F-C40A633D5AEB}" = ccc-core-static

"{0FB630AB-7BD8-40AE-B223-60397D57C3C9}" = Realtek WLAN Driver

"{12688FD7-CB92-4A5B-BEE4-5C8E0574434F}" = Utility Common Driver

"{13D0EB07-FCA0-C005-A6C5-B1A4B7E5BB48}" = Catalyst Control Center Core Implementation

"{18455581-E099-4BA8-BC6B-F34B2F06600C}" = Google Toolbar for Internet Explorer

"{1B87C40B-A60B-4EF3-9A68-706CF4B69978}" = Toshiba Assist

"{1D4A3E7D-A580-5BB7-DED3-48508A53D2B2}" = CCC Help Chinese Standard

"{1E04F83B-2AB9-4301-9EF7-E86307F79C72}" = Google Earth

"{1F1C2DFC-2D24-3E06-BCB8-725134ADF989}" = Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148

"{205C6BDD-7B73-42DE-8505-9A093F35A238}" = Narzędzie do przekazywania usługi Windows Live

"{22354A21-BE84-0D40-191D-6E530B715CCF}" = CCC Help Polish

"{2290A680-4083-410A-ADCC-7092C67FC052}" = Toshiba Online Product Information

"{22B775E7-6C42-4FC5-8E10-9A5E3257BD94}" = MSVCRT

"{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F}" = Google Toolbar for Internet Explorer

"{2436F2A8-4B7E-4B6C-AE4E-604C84AA6A4F}" = Nero Core Components 10

"{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216013F0}" = Java(TM) 6 Update 13

"{26A24AE4-039D-4CA4-87B4-2F83216014FF}" = Java(TM) 6 Update 26

"{283FFB23-8751-4B08-ACB8-5E0F8BCF7727}" = Pro Evolution Soccer 2010

"{28BE306E-5DA6-4F9C-BDB0-DBA3C8C6FFFD}" = QuickTime

"{2E522ED6-01E2-4207-82D5-B3BFB31B8BD4}" = Windows Live Sync

"{2F36BA32-7986-9E40-B3F6-908B214EC898}" = CCC Help Japanese

"{2F4A39B2-5A2D-3E9F-E8EA-6F891A097ACF}" = CCC Help English

"{2F8BA3FD-1FA9-4279-B696-712ABB12F09F}" = SmartSound Quicktracks 5

"{306B39C9-3AB1-4161-8567-9C7E50B41AE3}" = Microsoft Works

"{3B4E636E-9D65-4D67-BA61-189800823F52}" = Windows Live Communications Platform

"{3DBE8669-1F7D-E1C9-2BC8-CC4BAE0A5136}" = CCC Help Turkish

"{3FF5FF03-DB97-2ACE-BAE7-61D6D4A39F9B}" = Catalyst Control Center Graphics Full Existing

"{45057FCE-5784-48BE-8176-D9D00AF56C3C}" = The Sims™ 3 Po zmroku

"{4781569D-5404-1F26-4B2B-6DF444441031}" = Nero 7 Premium

"{4A03706F-666A-4037-7777-5F2748764D10}" = Java Auto Updater

"{4CEE0E9F-2116-BE92-CD54-8D1834935B54}" = Catalyst Control Center Localization All

"{51958BA7-21E4-4A8B-9098-CD8375BD17B2}" = Asystent rejestracji usługi Windows Live

"{51B4E156-14A5-4904-9AE4-B1AA2A0E46BE}" = TOSHIBA Supervisor Password

"{523B2B1B-D8DB-4B41-90FF-C4D799E2758A}" = Nero ControlCenter 10 Help (CHM)

"{5279374D-87FE-4879-9385-F17278EBB9D3}" = TOSHIBA Hardware Setup

"{553255F3-78FD-40F1-A6F8-6882140265FE}" = Apple Application Support

"{555868C6-49FB-484F-BB43-8980651A1B00}" = Nero BurnRights 10 Help (CHM)

"{5DD59391-FED6-576D-B6BD-71111EF96522}" = CCC Help Russian

"{5E6F6CF3-BACC-4144-868C-E14622C658F3}" = TOSHIBA Web Camera Application

"{6168260A-6D56-50BB-193C-BF6F471394AA}" = CCC Help Greek

"{620BBA5E-F848-4D56-8BDA-584E44584C5E}" = TOSHIBA Flash Cards Support Utility

"{6580C5A3-2336-4EC5-85F1-3448C5F6208A}" = Kaspersky Anti-Virus 2009

"{65BB0407-4CC8-4DC7-952E-3EEFDF05602A}" = Nero Update

"{6956856F-B6B3-4BE0-BA0B-8F495BE32033}" = Apple Software Update

"{69FDFBB6-351D-4B8C-89D8-867DC9D0A2A4}" = Windows Media Player Firefox Plugin

"{6A150790-FC79-D323-92D4-E773E3A03789}" = CCC Help Portuguese

"{6C5F3BDC-0A1B-4436-A696-5939629D5C31}" = TOSHIBA DVD PLAYER

"{6CB88B54-4C1C-E6AB-49C6-476DE56327BC}" = CCC Help Spanish

"{6DE880FE-F0C9-BC57-B7C5-2ABEAE1E501E}" = CCC Help German

"{6DFB899F-17A2-48F0-A533-ED8D6866CF38}" = Nero Control Center 10

"{6ECB39BD-73C2-44DD-B1A0-898207C58D8B}" = Nawigator obrazów i fotografii HP 2.0 - All-in-One Sterowniki

"{71348E74-FC57-44E1-92F2-97A2BEC23DBE}" = Tango

"{7299052b-02a4-4627-81f2-1818da5d550d}" = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

"{773970F1-5EBA-4474-ADEE-1EA3B0A59492}" = TOSHIBA Recovery Media Creator Reminder

"{79660B73-3DD0-9C3D-3F29-0E266F3AE5EA}" = CCC Help Norwegian

"{7A5D731D-B4B3-490E-B339-75685712BAAB}" = Nero Burning ROM 10

"{81E5E076-F2C1-AE09-A360-0CAC2967FD5F}" = CCC Help Swedish

"{837b34e3-7c30-493c-8f6a-2b0f04e2912c}" = Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

"{86D4B82A-ABED-442A-BE86-96357B70F4FE}" = Ask Toolbar

"{8833FFB6-5B0C-4764-81AA-06DFEED9A476}" = Realtek 8136 8168 8169 Ethernet Driver

"{89F4137D-6C26-4A84-BDB8-2E5A4BB71E00}" = Microsoft Silverlight

"{90110415-6000-11D3-8CFE-0150048383C9}" = Microsoft Office Professional Edition 2003

"{90120000-0016-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Excel MUI (Polish) 2007

"{90120000-0018-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office PowerPoint MUI (Polish) 2007

"{90120000-001B-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Word MUI (Polish) 2007

"{90120000-001F-0407-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (German) 2007

"{90120000-001F-0409-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (English) 2007

"{90120000-001F-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proof (Polish) 2007

"{90120000-0020-0415-0000-0000000FF1CE}" = Pakiet zgodności dla systemu Office 2007

"{90120000-002C-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Proofing (Polish) 2007

"{90120000-006E-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Shared MUI (Polish) 2007

"{90120000-00A1-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office OneNote MUI (Polish) 2007

"{90FF4432-21B7-4AF6-BA6E-FB8C1FED9173}" = Toshiba Manuals

"{91120000-002F-0000-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office Home and Student 2007

"{943CFD7D-5336-47AF-9418-E02473A5A517}" = Nero BurnRights 10

"{95120000-00AF-0415-0000-0000000FF1CE}" = Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (Polish)

"{96AE7E41-E34E-47D0-AC07-1091A8127911}" = Realtek USB 2.0 Card Reader

"{9862473C-E063-4C68-A161-2CDE0E8048A5}" = Podstawowe programy Windows Live

"{9867A917-5D17-40DE-83BA-BEA5293194B1}" = Nawigator obrazów i fotografii HP 2.0 - All-in-One

"{986CAA52-3249-B34F-DC64-07347926CF57}" = CCC Help Korean

"{98CB24AD-52FB-DB5F-FF1F-C8B3B9A1E18E}" = Visual C++ 8.0 CRT (x86) WinSXS MSM

"{9AB614A6-719C-4A6E-A63E-831E0A35F62A}" = Windows Live Writer

"{9B6B24BE-80E7-46C4-9FA5-B167D5E0F345}" = Nero BurningROM 10 Help (CHM)

"{9CDEAEC9-2F14-4D39-8541-C1EEC4B5D1CB}" = Galeria fotografii usługi Windows Live

"{9E4FF410-471F-49E3-9358-74FF0D5E9901}" = Toshiba TEMPRO

"{A10DA03B-9048-48B4-00A2-A71153C3F886}" = The Sims™ Historie ze świata zwierząt

"{A2BCA9F1-566C-4805-97D1-7FDC93386723}" = Adobe AIR

"{A306FD29-7D3A-4287-91AC-9A0180931395}_is1" = Roadkil's Unstoppable Copier Version 4.4

"{A74F16FA-1D5B-405B-8D8D-1BC6F9DAED8B}" = Amazon.co.uk

"{A92DAB39-4E2C-4304-9AB6-BC44E68B55E2}" = Google Update Helper

"{AC6569FA-6919-442A-8552-073BE69E247A}" = TOSHIBA Service Station

"{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-A91000000001}" = Adobe Reader 9.1 - Polish

"{B376402D-58EA-45EA-BD50-DD924EB67A70}" = Dysk wspomnieniowy HP

"{B3FF1CD9-B2F0-4D71-BB55-5F580401C48E}" = TOSHIBA eco Utility

"{B4F3A360-E1E2-479D-ADE7-9BE3B07F4539}" = NVIDIA PhysX

"{B52D7A21-03E5-4C0C-82FA-FD8EB4C92149}" = AxessManager

"{B5B8BA5D-55CA-9351-984B-048FEF97A544}" = Catalyst Control Center Graphics Previews Vista

"{B6DECBD2-EC09-17C3-35AE-8C72B08062C9}" = CCC Help Czech

"{B7EF4BD8-CA13-11D5-AE3D-005004B8E30C}" = Digital Photo Navigator 1.5

"{BF3AB290-563B-2F6F-9AF0-189B5CCF2C01}" = Catalyst Control Center Graphics Light

"{C05D8CDB-417D-4335-A38C-A0659EDFD6B8}" = The Sims™ 3

"{C35FE07E-24B5-410F-85B7-122087A0C7DD}" = Poczta usługi Windows Live

"{C644BA4B-07D6-A67E-9EB4-157F6DEB68BE}" = CCC Help Chinese Traditional

"{CD95D125-2992-4858-B3EF-5F6FB52FBAD6}" = Skype Toolbars

"{D0831990-FF97-1F08-668D-4743CC32EFBC}" = CCC Help Finnish

"{D1803CD4-0CE7-4484-98E3-88D7A2D629A4}" = Windows Live Messenger

"{D2D3D146-67BC-43D0-9015-2E7BAC2E032B}" = OpenOffice.org 3.1

"{D4322448-B6AF-4316-B859-D8A0E84DCB38}" = Program TOSHIBA HDD/SSD Alert

"{D9835CE0-E294-83FE-AF9F-BC113A0D2EA9}" = CCC Help Hungarian

"{DEC235ED-58A4-4517-A278-C41E8DAEAB3B}" = CyberLink PowerDVD 10

"{E25FA4E1-678F-414F-9777-1E3FDBBDA4D1}" = Catalyst Control Center InstallProxy

"{E2DFE069-083E-4631-9B6C-43C48E991DE5}" = Junk Mail filter update

"{E3D63B95-4B21-414A-A2C7-D6D6A6AC6D79}" = Catalyst Control Center - Branding

"{E3E71D07-CD27-46CB-8448-16D4FB29AA13}" = Microsoft WSE 3.0 Runtime

"{E50AE784-FABE-46DA-A1F8-7B6B56DCB22E}" = Microsoft Office Suite Activation Assistant

"{E633D396-5188-4E9D-8F6B-BFB8BF3467E8}" = Skype™ 5.1

"{E6B88BD6-E4B2-4701-A648-B6DAC6E491CC}" = The Sims™ 3 Pokolenia

"{E83BA61A-5D77-4DD5-9C92-A3447F11E27D}" = eBay

"{E8B28EF5-2A73-03A7-4F02-2DFF1D182940}" = Catalyst Control Center Graphics Full New

"{E94F833D-6435-40A2-112C-4BC18100B91D}" = CCC Help Italian

"{EBA29752-DDD2-4B62-B2E3-9841F92A3E3A}" = Samsung PC Studio 3 USB Driver Installer

"{EEA02668-D5D9-AEFF-6FFB-1EB5BC765A52}" = CCC Help French

"{F0B430D1-B6AA-473D-9B06-AA3DD01FD0B8}" = Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]

"{F0E12BBA-AD66-4022-A453-A1C8A0C4D570}" = Microsoft Choice Guard

"{F132AF7F-7BCA-4EDE-8A7C-958108FE7DBC}" = Realtek High Definition Audio Driver

"{F3529665-D75E-4D6D-98F0-745C78C68E9B}" = TOSHIBA ConfigFree

"{FCD674E3-F281-46D6-7717-6EAFDD16D8FC}" = CCC Help Dutch

"{FE83F463-7E61-4B18-9FA0-B94B90A0B6B9}" = Nero Burning ROM 10

"82A44D22-9452-49FB-00FB-CEC7DCAF7E23" = EA SPORTS online 2008

"Adobe AIR" = Adobe AIR

"Adobe Flash Player ActiveX" = Adobe Flash Player 10 ActiveX

"Adobe Flash Player Plugin" = Adobe Flash Player 10 Plugin

"Adobe Shockwave Player" = Adobe Shockwave Player 11.5

"ALLPlayer_is1" = ALLPlayer V4.X

"Applian FLV Player2.0.24" = Applian FLV Player

"ArcaniA" = ArcaniA - Gothic 4

"Ares" = Ares 2.1.1

"AskTBar Uninstall" = Ask Toolbar

"Bundes Patch v0.3 "Full Edit"" = Bundes Patch v0.3 "Full Edit"

"Chemix" = Chemix 3.50

"DAEMON Tools Toolbar" = DAEMON Tools Toolbar

"EADM" = EA Download Manager

"eu.myphotobook.001F9DF2D0BAABEB11F42CCEE43224607B61109C.1" = Toshiba Photo Service - powered by myphotobook

"Flash Movie Player" = Flash Movie Player 1.5

"Gadu-Gadu 10" = Gadu-Gadu 10

"GameSpy Arcade" = GameSpy Arcade

"HOMESTUDENTR" = Microsoft Office Home and Student 2007

"InstallShield_{066CFFF8-12BF-4390-A673-75F95EFF188E}" = TOSHIBA Value Added Package

"InstallShield_{1E9E8BA6-FD0B-465D-AFA2-ECE10BF095F9}" = TOSHIBA Bulletin Board

"InstallShield_{2F8BA3FD-1FA9-4279-B696-712ABB12F09F}" = SmartSound Quicktracks 5

"InstallShield_{51B4E156-14A5-4904-9AE4-B1AA2A0E46BE}" = TOSHIBA Hasło administratora

"InstallShield_{5279374D-87FE-4879-9385-F17278EBB9D3}" = Sprzęt instalacyjny TOSHIBA

"InstallShield_{617C36FD-0CBE-4600-84B2-441CEB12FADF}" = TOSHIBA Extended Tiles for Windows Mobility Center

"InstallShield_{620BBA5E-F848-4D56-8BDA-584E44584C5E}" = TOSHIBA Flash Cards Support Utility

"InstallShield_{773970F1-5EBA-4474-ADEE-1EA3B0A59492}" = TOSHIBA Recovery Media Creator Reminder

"InstallShield_{B3FF1CD9-B2F0-4D71-BB55-5F580401C48E}" = TOSHIBA eco Utility

"InstallShield_{C2DDF845-7107-40E8-8D2A-8719F1799570}" = TOSHIBA ReelTime

"InstallShield_{CB099890-1D5F-11D5-9EA9-0050BAE317E1}" = CyberLink PowerDirector

"InstallShield_{D4322448-B6AF-4316-B859-D8A0E84DCB38}" = Program TOSHIBA HDD/SSD Alert

"InstallShield_{DEC235ED-58A4-4517-A278-C41E8DAEAB3B}" = CyberLink PowerDVD 10

"InstallShield_{E65C7D8E-186D-484B-BEA8-DEF0331CE600}" = TRORMCLauncher

"InstallShield_{F67FA545-D8E5-4209-86B1-AEE045D1003F}" = TOSHIBA Face Recognition

"InstallWIX_{6580C5A3-2336-4EC5-85F1-3448C5F6208A}" = Kaspersky Anti-Virus 2009

"ipla" = ipla 2.1.1

"KLiteCodecPack_is1" = K-Lite Mega Codec Pack 4.1.7

"Mozilla Firefox (3.0.19)" = Mozilla Firefox (3.0.19)

"MyConnection PC Lite Edition" = MyConnection PC Lite Edition

"Niezbędnik CD_is1" = Niezbędnik CD

"PhotoScape" = PhotoScape

"Picasa 3" = Picasa 3

"RealAlt_is1" = Real Alternative 1.9.0

"SAMSUNG CDMA Modem" = SAMSUNG CDMA Modem Driver Set

"SAMSUNG Mobile USB Modem" = SAMSUNG Mobile USB Modem Software

"SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0" = SAMSUNG Mobile USB Modem 1.0 Software

"Sjboy_is1" = Sjboy Beta4

"Skrzyżowania_is1" = Skrzyżowania 1.0.0.13

"Soldat_is1" = Soldat 1.5.0

"SPOLSZCZENIE PRO EVOLUTION SOCCER 2010" = SPOLSZCZENIE PRO EVOLUTION SOCCER 2010

"Super Patch v1.5 (all in one)" = Super Patch v1.5 (all in one)

"Szkoła podstawowa klasa 6 – Przyroda" = Szkoła podstawowa klasa 6 – Przyroda

"Teamspeak 2 RC2_is1" = TeamSpeak 2 RC2

"Usbfix" = UsbFix By El Desaparecido

"uTorrent" = µTorrent

"Winamp" = Winamp

"WinLiveSuite_Wave3" = Podstawowe programy Windows Live

"WinRAR archiver" = Archiwizator WinRAR


[color=#E56717]========== HKEY_CURRENT_USER Uninstall List ==========[/color]


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall]

"Power Loader" = Power Challenge Game Plugin


[color=#E56717]========== Last 10 Event Log Errors ==========[/color]


[Application Events]

Error - 2010-11-09 13:40:52 | Computer Name = pc-TOSH | Source = SideBySide | ID = 16842832

Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla „C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Bluetooth

 Toshiba Stack\TosBt1st.exe”. Błąd w pliku manifestu lub w pliku zasad „” w wierszu

 . Wersja składnika wymagana przez aplikację powoduje konflikt z inną wersją składnika,

 która jest już aktywna. Składniki powodujące konflikt: Składnik 1: C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_420fe3fa2b8113bd.manifest.

Składnik

 2: C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_fa62ad231704eab7.manifest.


Error - 2010-11-09 13:42:03 | Computer Name = pc-TOSH | Source = SideBySide | ID = 16842832

Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla „C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Bluetooth

 Toshiba Stack\Tools\AVRCPTestTool.exe”. Błąd w pliku manifestu lub w pliku zasad

 „” w wierszu . Wersja składnika wymagana przez aplikację powoduje konflikt z inną

 wersją składnika, która jest już aktywna. Składniki powodujące konflikt: Składnik

 1: C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_fa62ad231704eab7.manifest.

Składnik

 2: C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_420fe3fa2b8113bd.manifest.


Error - 2010-11-09 13:43:14 | Computer Name = pc-TOSH | Source = SideBySide | ID = 16842815

Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla "c:\Program Files (x86)\Common

 Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR.dll". Błąd w pliku manifestu lub w pliku

 zasad "c:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR.dll"

 w wierszu 3. Wartość "MAJOR_VERSION.MINOR_VERSION.BUILD_NUMBER_MAJOR.BUILD_NUMBER_MINOR"

 atrybutu "version" elementu "assemblyIdentity" jest nieprawidłowa.


Error - 2010-11-10 13:48:59 | Computer Name = pc-TOSH | Source = SideBySide | ID = 16842832

Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla „C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Bluetooth

 Toshiba Stack\TosBt1st.exe”. Błąd w pliku manifestu lub w pliku zasad „” w wierszu

 . Wersja składnika wymagana przez aplikację powoduje konflikt z inną wersją składnika,

 która jest już aktywna. Składniki powodujące konflikt: Składnik 1: C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_420fe3fa2b8113bd.manifest.

Składnik

 2: C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_fa62ad231704eab7.manifest.


Error - 2010-11-10 13:50:12 | Computer Name = pc-TOSH | Source = SideBySide | ID = 16842832

Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla „C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Bluetooth

 Toshiba Stack\Tools\AVRCPTestTool.exe”. Błąd w pliku manifestu lub w pliku zasad

 „” w wierszu . Wersja składnika wymagana przez aplikację powoduje konflikt z inną

 wersją składnika, która jest już aktywna. Składniki powodujące konflikt: Składnik

 1: C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_fa62ad231704eab7.manifest.

Składnik

 2: C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_420fe3fa2b8113bd.manifest.


Error - 2010-11-10 13:51:20 | Computer Name = pc-TOSH | Source = SideBySide | ID = 16842815

Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla "c:\Program Files (x86)\Common

 Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR.dll". Błąd w pliku manifestu lub w pliku

 zasad "c:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR.dll"

 w wierszu 3. Wartość "MAJOR_VERSION.MINOR_VERSION.BUILD_NUMBER_MAJOR.BUILD_NUMBER_MINOR"

 atrybutu "version" elementu "assemblyIdentity" jest nieprawidłowa.


Error - 2010-11-13 09:02:59 | Computer Name = pc-TOSH | Source = Application Hang | ID = 1002

Description = Program uruchom.exe w wersji 1.0.0.438 zatrzymał interakcję z systemem

 Windows i został zamknięty. Aby zobaczyć, czy jest dostępnych więcej informacji

 dotyczących tego problemu, sprawdź historię problemu w panelu sterowania Centrum

 akcji. Identyfikator procesu: 178c Godzina rozpoczęcia: 01cb8332e962d1ee Godzina zakończenia:

 9 Ścieżka aplikacji: E:\uruchom.exe Identyfikator raportu: 4a0b51bb-ef26-11df-a704-0026b62f1b75Error - 2010-11-14 03:19:12 | Computer Name = pc-TOSH | Source = SideBySide | ID = 16842832

Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla „C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Bluetooth

 Toshiba Stack\TosBt1st.exe”. Błąd w pliku manifestu lub w pliku zasad „” w wierszu

 . Wersja składnika wymagana przez aplikację powoduje konflikt z inną wersją składnika,

 która jest już aktywna. Składniki powodujące konflikt: Składnik 1: C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_420fe3fa2b8113bd.manifest.

Składnik

 2: C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_fa62ad231704eab7.manifest.


Error - 2010-11-14 03:19:42 | Computer Name = pc-TOSH | Source = SideBySide | ID = 16842832

Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla „C:\Program Files (x86)\TOSHIBA\Bluetooth

 Toshiba Stack\Tools\AVRCPTestTool.exe”. Błąd w pliku manifestu lub w pliku zasad

 „” w wierszu . Wersja składnika wymagana przez aplikację powoduje konflikt z inną

 wersją składnika, która jest już aktywna. Składniki powodujące konflikt: Składnik

 1: C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_fa62ad231704eab7.manifest.

Składnik

 2: C:\Windows\WinSxS\manifests\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7600.16661_none_420fe3fa2b8113bd.manifest.


Error - 2010-11-14 03:20:07 | Computer Name = pc-TOSH | Source = SideBySide | ID = 16842815

Description = Nie można wygenerować kontekstu aktywacji dla "c:\Program Files (x86)\Common

 Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR.dll". Błąd w pliku manifestu lub w pliku

 zasad "c:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR.dll"

 w wierszu 3. Wartość "MAJOR_VERSION.MINOR_VERSION.BUILD_NUMBER_MAJOR.BUILD_NUMBER_MINOR"

 atrybutu "version" elementu "assemblyIdentity" jest nieprawidłowa.


[Media Center Events]

Error - 2011-10-13 14:27:06 | Computer Name = pc-TOSH | Source = MCUpdate | ID = 0

Description = 20:27:05 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 20:27:06

 - Nie można skontaktować się z serwerem..  


Error - 2011-10-13 15:27:11 | Computer Name = pc-TOSH | Source = MCUpdate | ID = 0

Description = 21:27:11 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 21:27:11

 - Nie można skontaktować się z serwerem..  


Error - 2011-11-10 11:15:49 | Computer Name = pc-TOSH | Source = MCUpdate | ID = 0

Description = 16:15:49 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 16:15:49

 - Nie można skontaktować się z serwerem..  


Error - 2011-11-22 21:05:26 | Computer Name = pc-TOSH | Source = MCUpdate | ID = 0

Description = 02:05:26 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 02:05:26

 - Nie można skontaktować się z serwerem..  


Error - 2011-11-22 22:05:31 | Computer Name = pc-TOSH | Source = MCUpdate | ID = 0

Description = 03:05:31 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 03:05:31

 - Nie można skontaktować się z serwerem..  


Error - 2011-11-22 23:05:36 | Computer Name = pc-TOSH | Source = MCUpdate | ID = 0

Description = 04:05:36 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 04:05:36

 - Nie można skontaktować się z serwerem..  


Error - 2011-11-23 00:05:41 | Computer Name = pc-TOSH | Source = MCUpdate | ID = 0

Description = 05:05:41 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 05:05:41

 - Nie można skontaktować się z serwerem..  


Error - 2011-12-19 15:37:26 | Computer Name = pc-TOSH | Source = MCUpdate | ID = 0

Description = 20:37:26 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 20:37:26

 - Nie można skontaktować się z serwerem..  


Error - 2011-12-20 12:12:49 | Computer Name = pc-TOSH | Source = MCUpdate | ID = 0

Description = 17:12:49 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 17:12:49

 - Nie można skontaktować się z serwerem..  


Error - 2011-12-20 13:12:54 | Computer Name = pc-TOSH | Source = MCUpdate | ID = 0

Description = 18:12:54 - Błąd podczas nawiązywania połączenia z Internetem. 18:12:54

 - Nie można skontaktować się z serwerem..  


[System Events]

Error - 2012-01-03 13:02:45 | Computer Name = pc-TOSH | Source = atikmdag | ID = 52236

Description = CPLIB :: General - Invalid Parameter


Error - 2012-01-03 13:02:45 | Computer Name = pc-TOSH | Source = atikmdag | ID = 43029

Description = Display is not active


Error - 2012-01-03 13:03:20 | Computer Name = pc-TOSH | Source = Service Control Manager | ID = 7026

Description = Nie można załadować następujących sterowników startu rozruchowego 

lub systemowego: AFS


Error - 2012-01-03 13:06:47 | Computer Name = pc-TOSH | Source = Application Popup | ID = 875

Description = Sterownik klif.sys został zablokowany dla ładowania.


Error - 2012-01-03 13:06:47 | Computer Name = pc-TOSH | Source = Service Control Manager | ID = 7000

Description = Nie można uruchomić usługi Kaspersky Lab Driver z powodu następującego

 błędu: %%1275


Error - 2012-01-03 13:10:38 | Computer Name = pc-TOSH | Source = Application Popup | ID = 875

Description = Sterownik klif.sys został zablokowany dla ładowania.


Error - 2012-01-03 13:10:54 | Computer Name = pc-TOSH | Source = atikmdag | ID = 52236

Description = CPLIB :: General - Invalid Parameter


Error - 2012-01-03 13:10:54 | Computer Name = pc-TOSH | Source = atikmdag | ID = 43029

Description = Display is not active


Error - 2012-01-03 13:11:38 | Computer Name = pc-TOSH | Source = Service Control Manager | ID = 7026

Description = Nie można załadować następujących sterowników startu rozruchowego 

lub systemowego: AFS KLIF


Error - 2012-01-03 13:13:38 | Computer Name = pc-TOSH | Source = ipnathlp | ID = 31004

Description = < End of report >

(Acorus) #2

Podłącz pendrivy i użyj USBFix z funkcji Listing.Pokaż też log OTL.txt

Logi wrzuć na wklej.org

Odinstaluj DAEMON Tools Toolbar.


(Krzych Wiel) #3

Skorzystaj ze skanera CCE wersja X64 do pobrania z http://forums.comodo.com/polski-polish/ … #msg572836

Uruchom w trybie Aggressive Mode. Aby uruchomić CCE w Aggressive Mode należy najpierw nacisnąć i przytrzymać klawisz SHIFT a następnie uruchomić plik CCE.exe z folderu programu.


(Radekkar9) #4

to log z usbfix

http://wklej.org/id/660171/

z OTL’a

http://wklej.org/id/660189/

Skan z Comodo zrobię gdy tylko będę miał czas.


(Acorus) #5

Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt.Zatwierdź restart komputera. Zapisz raport, który pokaże się po restarcie. Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem kliknij (Skanuj).

Pokaż nowy log OTL.txt oraz raport z usuwania.


(Radekkar9) #6

Zrobiłem tak jak pisałeś.

Oto wyniki: http://wklej.org/id/660661/

http://wklej.org/id/660668/

EDIT

Na laptopie już wszystko chyba jest OK, ale gdy podłączyłem pendrive do 2 komputera skróty są nadal.

Oto logi z 2 komputera:

http://wklej.org/id/660728/

http://wklej.org/id/660733/

i jeszcze plik extras: http://wklej.org/id/660790/

Oczywiście po tym jak podłączyłem pendrive do 2 komputera nie podłączałem go do laptopa.


(Acorus) #7

Użyj USBFix Kliknij w nim na przycisk “DELETION” (jeśli jakiś folder nazwałeś muza lub muzyka to zmień na inną przed użyciem USBFix.).

Daj raport z tego narzędzia.

Pokaż nowe logi z OTL.

Drugi komputer jest zarażony.


(Radekkar9) #8

Zrobiłem to co napisałś na drugim komputerze, jeżeli chodziło o laptopa to jeżeli drugi komputer jest zarażony i ja podłączyłem pod niego pendrive, to pen także jest zainfekowany więc żeby nie zarazić do nowa laptopa nie podłączałem do niego pendrive. Jeżeli możesz to sprecyzuj na którym komputerze co mam robić.

http://wklej.org/id/660915/

UsbFix: http://wklej.org/id/660892/

Niestety jeden z “pożartych” przez wirusa folderów nazywał się muzyka…

skrót do niego zmieniłem ale mimo że do zawartości folderu potrafię się dostać bez problemu to zmiana nazwy chyba nie wchodzi w grę… nawet nie umiem go usunąć

Co zrobić z archiwum które pozostawił po sobie UsbFix?


(Acorus) #9

Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt.

Jeżeli USBFix usunął folder o nazwie Muzyka to możesz go przywrócić z kwarantanny tego programu.Opis USBFix http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/in … pic=7405.0

Jak to wykonasz to w OTL użyj opcji Sprzątanie a w USBFix Uninstall.


(Radekkar9) #10

Wszystko już jest OK. Dzięki wielkie za pomoc.

Temat do zamknięcia