Skype 2 beta


(H@ker) #1

Co jest w nim nowego :smiley:


(Bunio) #2

zmieniony wygląd i ulepszony moduł video-konferencji :slight_smile:


(aju) #3

;] źródło => dp.


(adpawl) #4

No to może dokładniej :arrow: Change Log :wink: