SKYPE - Poważny problem


(Mazi) #1

Mam problem z Skype zawiesza się i blokuje system, tak, że muszę restartować komputer. Komp jest nowy Centrino 1.8GHz i 1 GB RAM, a mimo to staje np. jak chcę zakończyć połączenie lub przy wybieraniu z paska narzędzi, a także jek chcę go zamknąć. Połączenie i internetem przez chello 2 GB.

Nie mam pomysłu co dalej... Proszę o pomoc.

Marek


(system) #2

Jakiego masz Windowsa?


(Mazi) #3

XP Home z SP2


(system) #4

Zacznij od zwykłego przeinstalowania programu.

Odinstaluj go i zainstaluj na nowo.

Ściągnij najnowszą wersję:

:arrow: http://download.skype.com/SkypeSetup.exe?110079.exe


(lazikar) #5

Ale między tymi operacjami przeczyść rejestr. Mozesz też zobaczyć czy w

C:\Documents and Settings\Nazwa konta\Dane aplikacji\Skype

Nie pozostał folder. Jak tak to go skasuj. :smiley:


(Mazi) #6

To wszystko robiłem, skypa pobierałem z różnych stron łącznie ze skype.com. Nawet udało mi się połączyć z echo123 i nagrać swój głos, ale jak chciałem zakończyć nagrywanie program się zawiesił. Nic nie mogłem zrobić. Wszystko stało, inne programy też. Musiałem zrobić restart.

Zainstaluję skypa jeszcze raz. Może to problem z połączeniem. Wczoraj podobno były jakieś przerwy w chello.

w jaki sposób przeczyścić rejestr ??

Marek


(system) #7

Zrobisz to tym programem:

:arrow: RegCleaner 4.3.0.780


(lazikar) #8

Lub

:arrow: jv16 PowerTools 1.3.0.195


(Mazi) #9

Przeczyściłem rejestr, zainstalowałem skype jeszcze raz i tp samo. Po uruchomieniu wszystko ok. ale po chwili wykonanie jakiejkolwiek operacji trwa w nieskończoność. Po teście w echo123 program przestaje reagować. Nawet zamknięcie systemu trwa wieki. Pojawia się komunikat windowsowy "Peogram nie odpowiada". Co może yć przyczyną....?

Marek


(lazikar) #10

Nie masz jakiegoś wirusa przypadkiem. Może dla pewności wklej Loga. :smiley:


(Mazi) #11

system bez wirusów, co to znaczy "wklej loga"?

Marek


(Musg) #12

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=17593

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=17728

a tu masz wersje do pobrania

http://www.klitetools.com/MM/HijackThis.zip


(lazikar) #13

Poczytaj. Zrób loga i wklej go tu.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=17593


(Mazi) #14
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:15:47, on 2005-03-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavProt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\Odyssey Client for Fujitsu Siemens Computers\odClientService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PaSSrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Pavkre.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\APVXDWIN.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\PROGRA~1\MUSICM~1\MUSICM~1\MMDiag.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Musicmatch\Musicmatch Jukebox\mim.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\prevsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\SRVLOAD.EXE

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\WebProxy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\MAREK\Moje dokumenty\00 PROGRAMY\REJESTR CZYSZCZENIE\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.kalejbud.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: Steganos Internet Anonym - {00000000-5736-4205-0008-781cd0e19f00} - c:\program files\steganos internet anonym pro 7\siapro7iep.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OdTray.exe] "C:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\Odyssey Client for Fujitsu Siemens Computers\OdTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [MimBoot] C:\PROGRA~1\MUSICM~1\MUSICM~1\mimboot.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] C:\PROGRA~1\MUSICM~1\MUSICM~1\mm_tray.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [PANDA ANTISPAM SERVER SERVICE] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PasSrv.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SIAPRO7] "C:\Program Files\Steganos Internet Anonym Pro 7\SIAPRO7.exe" -boot

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: OpenOffice.org 1.1.4.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org1.1.4\program\quickstart.exe

O4 - Startup: Run POPFile.lnk = C:\Program Files\POPFile\runpopfile.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1110578285632

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Odyssey Client (odClientService) - Funk Software, Inc. - C:\Program Files\Fujitsu Siemens Computers\Odyssey Client for Fujitsu Siemens Computers\odClientService.exe

O23 - Service: Panda Antispam Server Service (PASSRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PaSSrv.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Pavkre (Pavkre) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\Pavkre.exe

O23 - Service: Panda PavProt (PavProt) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PavProt.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\prevsrv.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Platinum 2005 Internet Security\PsImSvc.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

(Xiao19) #15

wylacz anonimowosc //steganos//

laczac sie w Skype

co do Loga

O4 - Startup: Run POPFile.lnk = C:\Program Files\POPFile\runpopfile.exe

[znasz zostawiasz /NIE/ kasacja]

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

[pusty dubel]

---ewent. >>> zobacz czy Panda niekoliduje polaczenia wraz z laczeniem Skype z siecia

WinPatrol-em

+WinPatrol 8.1.2.0 - Spolszczenie

http://dobreprogramy.com/index.php?dz=2&t=39&id=849

---przeskanuj HDD

skanerami AV

F-Secure

RAV

TREND

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=17671

oraz ETD_Security czy Ad-Aware

dodatkowo szczepionka G DATA

http://dobreprogramy.com/index.php?dz=2&t=73&id=846


(Mazi) #16

spolszczenie do winpatrol nie chce się zainstalować podaje komunikat: "nieznana wersja programu".

A skype jak się zawieszał tak się zawiesza. Chyba się poddam...

panda chybaa nie koliduje, nawet ją wyłączyłem podszas działania skypa i nic się nie zmieniło.

Marek


(Kojot) #17

Spróbuj na forum Skype'a: http://www.forum.skype.com.pl/

Może tam Ci coś pomogą :?


(Mazi) #18

Skype jak się zawieszał tak się zawiesza. Ma może ktoś jakiś pomysł co dalej....

Marek


(JNJN) #19

A system jak instalowałeś najpierw XP z SP1 i jak chodził Skype i czy dogrywałeś SP2 i zaczął teraz być z nim problem.

Lub inaczej po instalacji czego zaczął się problem ze Skype.

Czy wogóle kiedyś Skype chodził dobrze na tym kompie.

Podglą zdarzeń i jakie błędy.