Skyrpt do odinstalowania adobe reader


(Christael) #1

Witam.

Poszukuje skryptu, który odinstaluje całkowicie adobe reader z poziomu konsoli.


#2

aptitude purge nazwa_pakietu

Pod innymi systemami zamiast aptitude użyj odpowiedniego narzędzia.