Smitfraud-C.Toolbar888

Witam, Czy ktos moglby mi pomoc usunac Smitfraud-C.Toolbar888 z kompa. Uzywalem Spybot’a ale niestety sie nie udaje.

Ponizej HIJACKTHIS log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:05:26, on 2007-01-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\atividx.exe

C:\WINDOWS\system32\ipsuequd.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\vssmnptc.exe

C:\WINDOWS\system32\sdmvdlxe.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\mmcvwli.exe

C:\WINDOWS\system32\bsmvvgo.exe

C:\Program Files\Palm\HOTSYNC.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.spy-sheriff.com/?advid=1

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 8\SnagItIEAddin.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [i downloaded pirated Software from P2P] C:\WINDOWS\system32\0106.exe

O4 - HKLM…\Run: [012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678912345678] C:\Program Files\user32.exe

O4 - HKLM…\Run: [Ati Display Settings] C:\WINDOWS\system32\atividx.exe

O4 - HKLM…\Run: [AutoSys] C:\WINDOWS\system32\autosys.exe

O4 - HKLM…\Run: [lmjvservc] ipsuequd.exe

O4 - HKLM…\Run: [DllRunning] rundll32.exe “C:\WINDOWS\system32\jplgodea.dll”,setvm

O4 - HKLM…\RunServices: [Ati Display Settings] C:\WINDOWS\system32\atividx.exe

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [cwingllib] C:\WINDOWS\system32\atllsimm.exe

O4 - HKCU…\Run: [ymmsddlop] C:\WINDOWS\system32\vssmnptc.exe

O4 - HKCU…\Run: [jmlcv4m] C:\WINDOWS\system32\sdmvdlxe.exe

O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.5008\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [mdwinllm3] C:\WINDOWS\system32\mmcvwli.exe

O4 - HKCU…\Run: [llsymvb] C:\WINDOWS\system32\bsmvvgo.exe

O4 - Global Startup: HotSync Manager.lnk = C:\Program Files\Palm\HOTSYNC.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: PowerReg Scheduler.exe

O4 - Global Startup: Symantec Fax Starter Edition Port.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1045\OLFSNT40.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www3.ca.com/securityadvisor/v…fo/webscan.cab

O16 - DPF: {826287F8-454E-11D9-ADFE-00062919A34C} (ActiveXUploadFotoCom.UserCtrlFotoCom) - http://express.foto.com/activeX/newUploadFotoCom.CAB

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/actives…ree/asinst.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

Dzieki i pozdrawiam

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE - popraw!

Pozdrawiam Gutek2222

najpierw użyj SmitFraudFix wybierz opcji nr 2 , oczywiście w trybie awaryjnym i po tym nowe logi z HJT i Silenta

Po tym reszta jest dużo tego :frowning:

Dzieki

Log z Silenta:

Log z hjt:

Nie pisales czy chcesz log z SmitFraudFixa

Pobierz GMER’a

W zakładce CMD w cmd wklej :

Udaj się do zakładki Procesy i wybierz opcję zabij wszystko. Powrót do CMD i dla cmd wybierz uruchom.

Restart.

Nowe Logi.

Gubisz np.

tart>>>wszystkie programy>>>akcesoria>>>narzędzia systemowe>>>zplanowane zadania. Skasuj wszystkie wymienione At