Sortowanie w Microsoft Office Excel 2003


(Korek101) #1

Witam

Mam taki problem bo chcę aby program Microsoft Office Excel 2003 sortował mi w oddzielne kolumny. W liście e-mail przychodzi mi takie coś

Imie_nazwisko : ppp

Ulica : Metzgera ppp

Kod_i_miasto : pppgff

Data_urodzenia : dfghdf

Nazwa_Szkoły : dgh

Adres_Szkoły : dgh

Adres_do_korespondencji : dgh

adres_e-mail : dgh

Imię_i_nazwisko_opiekuna : dgh

Komentarz : nic

I chcę aby każdą nazwe wrzucało do oddzielnej kolumny np 1 kolumna to Imię i nazwisko

i w kolumnach są imiona osób i dalej w kolumnach ich dane