Sound Blaster + zasoby

Gdzie mogę znaleźć dane mojej karty takie jak: adres we/wy, kanał i przerwanie?? Proszę o szybką odpowiedź.

Menedżer urządzeń > twoja karta > właściwości > zasoby