Spadek prędkości internetu z 600KB/s na 50KB/s

Witam, otóż od kilku tygodniu mam problem z internetem. Problem zaczął się kiedy przeniosłem swojego PC do drugiego pomieszczenia. Kiedy włączam jakiś film na youtube strasznie wolno się buforuje praktycznie muszę czekać parę godzin żeby móc coś obejrzeć. To samo jest jak chcę coś ściągnąć prędkość 30-50 KB/s i przykładowo program 75mb ściąga mi się 30 minut, wcześniej ścigało się dwie minuty. Dodam, że posiadam internet 6MB/s. Prędkość sprawdzałem na różnych speed testach i to samo 50 KB/s. Proszę o pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam.

na to jest pewien sposób

http://www.wykop.pl/link/180808/zbyt-wo … n-sposob/#

Chyba nie oto mi chodzi, jak wchodzę na lapka i podłączam się do neta to jest pobieranie 600KB/s. Więc może coś z kompem jest nie tak.

Internet radiowy czy gsm?

Router czy przez kabel?

Router i z routera biegnie kabel do PC :smiley:

Czyli przed przeprowadzką komputera było dobrze.

Może wadliwy kabel? Nic mi do głowy nie przychodzi.

Sprawdzałem kabel podpinałem lapka wydawało się wszystko w porządku.

Przeskanuj dokładnie komputer, może jakieś złośliwe oprogramowanie złapałeś po drodze.

Jaki kabel? Jaki typ? Jaka długość kabla? Jaka karta sieciowa? Sprawdzałeś inne porty przełącznika w routerze? System wolny od wirusów? Pokaż jeszcze wyniki poleceń z wiersza poleceń.

ipconfig

ipconfig /all

netsh dump

route print

tracert dobreprogramy.pl

ping -n 20 -l 40000 adres_ip_bramy_domyślnej

Pozdrawiam!

Karta sieciowa: Kontroler sieci NVIDIA nForce. Sprawdzałem inne porty przełącznika w routerze. System przeskanowałem, wszystko było w porządku. Kabel ośmio-żyłowy . Długość około 10m

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\K4MIL>ipconfig


Konfiguracja IP systemu WindowsKarta Ethernet Połączenie lokalne:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::3437:778c:262d:f957%11

  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.103

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 4:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :


C:\Users\K4MIL>

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\K4MIL>ipconfig /all


Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : K4MIL-Komputer

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Kontroler sieci NVIDIA nForce

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-0F-EA-EA-65-08

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::3437:778c:262d:f957%11(Preferowane)


  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.103(Preferowane)

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 6 czerwca 2012 14:05:45

  Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 7 czerwca 2012 14:05:45

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 234885098

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-16-4F-3A-88-00-0F-EA-EA-65-08


  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 62.233.233.233

                    87.204.204.204

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 4:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


C:\Users\K4MIL>

# ----------------------------------

# Konfiguracja protokołu IPHTTPS

# ----------------------------------

pushd interface httpstunnel


resetpopd

# Koniec konfiguracji protokołu IPHTTPS
# ----------------------------------

# Konfiguracja IPv4

# ----------------------------------

pushd interface ipv4


reset

set global icmpredirects=enabled

add route prefix=0.0.0.0/0 interface="ethernet_9" nexthop=5.0.0.1 publish=Tak

set interface interface="ethernet_9" forwarding=disabled advertise=disabled metr

ic=9000 siteprefixlength=0 nud=disabled routerdiscovery=disabled managedaddress=

disabled otherstateful=disabled weakhostsend=disabled weakhostreceive=disabled i

gnoredefaultroutes=disabled advertisedrouterlifetime=0 advertisedefaultroute=dis

abled currenthoplimit=0 forcearpndwolpattern=disabled enabledirectedmacwolpatter

n=disabledpopd

# Koniec konfiguracji IPv4
# ----------------------------------

# Konfiguracja IPv6

# ----------------------------------

pushd interface ipv6


reset

add route prefix=2620:9b::/96 interface="ethernet_9" nexthop=:: publish=Nie

set interface interface="Połączenie lokalne* 4" forwarding=disabled advertise=di

sabled mtu=1280 metric=0 siteprefixlength=0 nud=disabled routerdiscovery=disable

d managedaddress=disabled otherstateful=disabled weakhostsend=disabled weakhostr

eceive=disabled ignoredefaultroutes=disabled advertisedrouterlifetime=0 advertis

edefaultroute=disabled currenthoplimit=0 forcearpndwolpattern=disabled enabledir

ectedmacwolpattern=disabled

add address interface="ethernet_9" address=2620:9b::516:30c9/64popd

# Koniec konfiguracji IPv6
# ----------------------------------

# Konfiguracja ISATAP

# ----------------------------------

pushd interface isatap
popd

# Koniec konfiguracji ISATAP
# ----------------------------------

# Konfiguracja 6to4

# ----------------------------------

pushd interface 6to4


reset
popd

# Koniec konfiguracji 6to4
# ----------------------------------

# Konfiguracja ISATAP

# ----------------------------------

pushd interface isatap
popd

# Koniec konfiguracji ISATAP#========================

# Konfiguracja serwera proxy portu

#========================

pushd interface portproxy


resetpopd


# Koniec konfiguracji serwera proxy portu
# ----------------------------------

# Konfiguracja TCP

# ----------------------------------

pushd interface tcp


reset


set global rss=enabled chimney=automatic autotuninglevel=normal congestionprovid

er=none ecncapability=disabled timestamps=disabled netdma=disabled dca=enabled


Nie można wykonać zrzutu podczas pobierania ustawień (chimneyapplication ).


Nie można wykonać zrzutu podczas pobierania ustawień (chimneyapplication ).


Nie można wykonać zrzutu podczas pobierania ustawień (chimneyapplication ).


Nie można wykonać zrzutu podczas pobierania ustawień (chimneyapplication ).popd

# Koniec konfiguracji TCP
# ----------------------------------

# Konfiguracja Teredo

# ----------------------------------

pushd interface teredo

set state type=client servername=teredo.ipv6.microsoft.com. servervirtualip=0.0.

0.0
popd

# Koniec konfiguracji Teredo
# ----------------------------------

# Konfiguracja 6to4

# ----------------------------------

pushd interface 6to4


reset
popd

# Koniec konfiguracji 6to4# ------------------------------------

# Konfiguracja mostka (nieobsługiwana)

# ------------------------------------


# ------------------------------------

# Koniec konfiguracji mostka

# ------------------------------------


# ----------------------------------------

# Konfiguracja przewodowej sieci LAN

# ----------------------------------------

pushd lanpopd


# Koniec konfiguracji przewodowej sieci LAN.Zrzut konfiguracji komórkowego połączenia szerokopasmowego nie jest obsługiwany


# ==========================================================

# Konfiguracja urzędu rejestrowania kondycji

# ==========================================================

pushd nap hra


popd

# Koniec konfiguracji urzędu rejestrowania kondycji w ochronie dostępu do sieci


# ==========================================================

# Konfiguracja klienta ochrony dostępu do sieci

# ==========================================================

pushd nap client


# ----------------------------------------------------------

# Konfiguracja zaufanej grupy serwerów

# ----------------------------------------------------------


reset trustedservergroup


# ----------------------------------------------------------

# Konfiguracja dostawcy usług kryptograficznych

# ----------------------------------------------------------


set csp name = "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" keylength = "2048

"


# ----------------------------------------------------------

# Konfiguracja algorytmu skrótu

# ----------------------------------------------------------


set hash oid = "1.3.14.3.2.29"


# ----------------------------------------------------------

# Konfiguracja wymuszania

# ----------------------------------------------------------


set enforcement id = "79617" admin = "disable" id = "79619" admin = "disable" id

 = "79621" admin = "disable" id = "79623" admin = "disable"

# ----------------------------------------------------------

# Konfiguracja śledzenia

# ----------------------------------------------------------


set tracing state = "disable" level = "basic"


# ----------------------------------------------------------

# Konfiguracja interfejsu użytkownika

# ----------------------------------------------------------


reset userinterface


popd

# Koniec konfiguracji klienta ochrony dostępu do sieci# -----------------------------------------

# Dostęp zdalny - konfiguracja

# -----------------------------------------

pushd ras
set ikev2connection idletimeout = 5 nwoutagetime = 30

set ikev2saexpiry saexpirytime = 480 sadatasizelimit = 100


popd


# Dostęp zdalny - koniec konfiguracji.

# -----------------------------------------

# Konfiguracja diagnostyki Dostępu zdalnego

# -----------------------------------------

pushd ras diagnostics


set rastracing component = * state = disabled


set modemtracing state = disabled


set cmtracing state = disabled


set securityeventlog state = disabled
popd


# Koniec konfiguracji diagnostyki Dostępu zdalnego.

# -----------------------------------------

# Dostęp zdalny AAAA - konfiguracja

# -----------------------------------------

pushd ras aaaapopd


# Dostęp zdalny AAAA - koniec konfiguracji.[code]

----------------------------------------- # Konfiguracja serwera proxy WinHTTP # ----------------------------------------- pushd winhttp reset proxy popd # Koniec konfiguracji serwera proxy WinHTTP C:\Users\K4MIL>

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\K4MIL>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

 11...00 0f ea ea 65 08 ......Kontroler sieci NVIDIA nForce

 1...........................Software Loopback Interface 1

 12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.103 20

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

   192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.103 276

  192.168.1.103 255.255.255.255 On-link 192.168.1.103 276

  192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.103 276

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.103 276

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.103 276

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Adres sieciowy Maska sieci Adres bramy Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 5.0.0.1 Domyślne

===========================================================================


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 1 306 ::1/128 On-link

 11 276 fe80::/64 On-link

 11 276 fe80::3437:778c:262d:f957/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 11 276 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 0 4294967295 2620:9b::/96 On-link

===========================================================================


C:\Users\K4MIL>

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.


C:\Users\K4MIL>tracert dobreprogramy.pl


Śledzenie trasy do dobreprogramy.pl [194.0.171.150]

z maksymalną liczbą 30 przeskoków:


 1 2 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1

 2 * 82 ms 31 ms Poznan-bras2.inetia.pl [195.114.190.152]

 3 34 ms 34 ms 30 ms 83.238.250.61

 4 42 ms 39 ms 39 ms PoznH002RT09-WarsC001RT06.inetia.pl [83.238.251.

100]

 5 39 ms 40 ms 40 ms WarsC001RT06-WarsB010RT06.inetia.pl [81.210.126.

255]

 6 38 ms 37 ms 37 ms do-netia.atman.pl [194.153.134.237]

 7 39 ms 38 ms * do-atman-poland.xenium.pl [193.111.36.190]

 8 38 ms 39 ms 39 ms nlb-web.xenium.pl [194.0.171.150]


Śledzenie zakończone.


C:\Users\K4MIL>

C:\Users\K4MIL>

C:\Users\K4MIL>

Uruchom wiersz poleceń i wykonaj takie polecenia.

route delete 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 5.0.0.1

route print

Sprawdź czy problem nadal występuje.

Pozdrawiam!

Zadziałało, dzięki wielkie. Temat do zamknięcia :slight_smile: