Spadek wydajności w grach


(Antonizyto) #1

j/w załączam logi FRST

 

FRST

http://www.wklej.org/id/1633032/

Addition

http://www.wklej.org/id/1633033/

Shortcut

http://www.wklej.org/id/1633034/


(Acorus) #2

Odinstaluj Akamai NetSession Interface.Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] = C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [12343400 2011-12-27] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg_Dolby] = C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [1156712 2011-11-15] (Realtek Semiconductor)
HKU\S-1-5-21-3781421812-1536929446-2571220398-1000\...\Run: [Akamai NetSession Interface] = C:\Users\Antek\AppData\Local\Akamai\netsession_win.exe [4673432 2014-10-29] (Akamai Technologies, Inc.)
HKU\S-1-5-21-3781421812-1536929446-2571220398-1000\...\MountPoints2: G - G:\h3_setup.exe
HKU\S-1-5-21-3781421812-1536929446-2571220398-1000\...\MountPoints2: {8af06763-2e25-11e4-8134-9c4e3690dc1c} - H:\Startme.exe
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-
E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
2015-02-11 19:32 - 2015-02-11 19:35 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner2
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.