Spayware sheriff


(Rahim Cs) #1

Witam.. od paru godzin mecze sie ze spayware sheriff , czesciowo udalo mi sie zaradzic jednak pozostaje wiele problemow..

LOG z HijackThis wyglada nastepujaco :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:04:44, on 2006-05-03

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\program files\powerstrip\pstrip.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTrayLSI.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTray2k.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTray.exe

C:\Program Files\whemgts.exe

C:\WINDOWS\System32\a9248f14.exe

C:\WINDOWS\System32\0mcamcap.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

E:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\download\MP3_\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = google.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerStrip] c:\program files\powerstrip\pstrip.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Repair Registry Pro] C:\Program Files\Repair Registry Pro\RepairRegistryPro.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [MMTrayLSI] MMTrayLSI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray2K] MMTray2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] MMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SysTray] C:\Program Files\whemgts.exe

O4 - HKLM\..\Run: [a9248f14.exe] C:\WINDOWS\System32\a9248f14.exe

O4 - HKLM\..\Run: [0mcamcap] C:\WINDOWS\System32\0mcamcap.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [0mcamcap] C:\WINDOWS\System32\0mcamcap.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [a9248f14.exe] C:\Documents and Settings\rah\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\a9248f14.exe

O4 - HKCU\..\Run: [0mcamcap] C:\WINDOWS\System32\0mcamcap.exe

O4 - Startup: ERUNT.lnk = C:\Program Files\ERUNT\ERUNT.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll (file missing)

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O16 - DPF: {41ACD49D-1974-791A-0981-AA9872721044} (Ganymede Board Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/boards_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

O20 - Winlogon Notify: Setup - C:\WINDOWS\

O21 - SSODL: DCOM Server - {2C1CD3D7-86AC-4068-93BC-A02304BB8C34} - C:\WINDOWS\System32\dcom_15.dll

O21 - SSODL: drugeqlEVYMh - {272A17FD-8D80-BD57-A7F5-A78A5D2B0ED0} - C:\WINDOWS\System32\yox.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

wczesniej zrobilem i urochomilem FIX.REG wg.

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"ForceActiveDesktopOn"=-

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"Wallpaper"=-

 • windows otwiera mi sie strasznie wolno...

 • pozatym problemy z :

http://www.gorzow.mm.pl/~rah86/helpme.JPG ( chyba cos zle usunelem z hijckthis )

bede bardzo wdziewczny za pomoc...

z gory dziekuje


(Bbieniol) #2

Wyłączasz przywracanie systemu:

Włączasz tryb awaryjny:

Odpalasz Hijacka --> do a system scan only i zaznaczasz wpisy:

I klikasz na dole "fix checked" :slight_smile:

Uruchamiasz narzędzie KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\WINDOWS\System32\yox.dll

C:\WINDOWS\System32\dcom_15.dll

C:\WINDOWS\System32\0mcamcap.exe

C:\Documents and Settings\rah\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\a9248f14.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe

C:\WINDOWS\System32\a9248f14.exe

c:\secure32.html

Klikasz X i restart kompa (restart dopiero po usunięciu ostatniego pliku) :slight_smile:

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners

PS> Znasz to?


(Rahim Cs) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:20:32, on 2006-05-03

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\program files\powerstrip\pstrip.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTrayLSI.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTray2k.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTray.exe

C:\Program Files\whemgts.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

E:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

E:\download\MP3_\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = google.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PowerStrip] c:\program files\powerstrip\pstrip.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Repair Registry Pro] C:\Program Files\Repair Registry Pro\RepairRegistryPro.exe -s

O4 - HKLM\..\Run: [MMTrayLSI] MMTrayLSI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray2K] MMTray2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] MMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SysTray] C:\Program Files\whemgts.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [a9248f14.exe] C:\Documents and Settings\rah\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\a9248f14.exe

O4 - HKCU\..\Run: [0mcamcap] C:\WINDOWS\System32\0mcamcap.exe

O4 - Startup: ERUNT.lnk = C:\Program Files\ERUNT\ERUNT.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll (file missing)

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe

O16 - DPF: {41ACD49D-1974-791A-0981-AA9872721044} (Ganymede Board Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/boards_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

np te pozycje R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = google.pl R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = c:\secure32.html R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html gdy skanuje w trybie normalnym jest 6 pozycji a w awaryjnym tylko 3 nie wiem czy dobrze kasuje z killboxa mam wklejac kazdy link pokolei tak? i jak daje X to sie komp restartuje.. "Silent Runners.vbs", revision 45, http://www.silentrunners.org/Operating System: Windows XP Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"

Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

"Gadu-Gadu" = ""E:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["sms-express.com"]

"Steam" = (empty string)

"shell" = ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Folders\ibm00001.exe"" [file not found]

"a9248f14.exe" = "C:\Documents and Settings\rah\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\a9248f14.exe" [file not found]

"0mcamcap" = "C:\WINDOWS\System32\0mcamcap.exe" [file not found]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"ATIPTA" = "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" ["ATI Technologies, Inc."]

"WinampAgent" = "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]

"SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."]

"PowerStrip" = "c:\program files\powerstrip\pstrip.exe" ["EnTech Taiwan"]

"Repair Registry Pro" = "C:\Program Files\Repair Registry Pro\RepairRegistryPro.exe -s" [file not found]

"MMTrayLSI" = "MMTrayLSI.exe" ["Morgan Multimedia"]

"MMTray2K" = "MMTray2k.exe" [null data]

"MMTray" = "MMTray.exe" ["Morgan Multimedia"]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"SysTray" = "C:\Program Files\whemgts.exe" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "IeCatch2 Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\FLASHGET\jccatch.dll" ["Amaze Soft"]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Google Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

:frowning: prosze o pomoc


(Gutek) #4

Nie cały log z Silenta poczekaj aż program skończy i daj log-a

 1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

 2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

 3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

 4. Skasować z dysku pliki, które podkreśliłem na czerwono

 5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

 6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:


(Rahim Cs) #5

ok juz chyba wszystko dobrze?

 • secure32.html ten plik usunelem za pomoca rejestru regedit

 • whemgts.exe recznie z folderu

 • ibm00001.exe nie mial rozrz. exe ale taka sama nazwe i usunelem go raczenie

 • a pliki a9248f14.exe i 0mcamcap.exe nie byly tam gdzie wskazane sciezki tylko w C://KillBox!/ xxx i usunel je z tego folderu

strony juz normalnie sie otwieraja jednak caly czas system windows otwiera sie z 5-7 sekund dluzej niz wczesniej.. czy mozna jeszcze cos poprawic? teraz skanuje adaware

dziekuje za pomoc - dzieki wam przynajmniej czegos sie nauczylem :slight_smile:

i mam pytanie czy moge byc pewien ze juz nigdzie nie ma szkodliwych plikow ani ich klonow?


(Gutek) #6

Scan EWIDO po update :wink:

Optymalizacja XP: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... topic=5989

defragmentacja, czyszczenie rejestru RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177 albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Daj log z Silenta jeszcze :slight_smile:


(Rahim Cs) #7

-scan EWIDO online zrobiony

-defragmentajca tylko doszla do 40% blad z przeniesieniem niektorych plikow

 • wyczyscilem rejestr EASYcleaner'em

 • zrobilem opytmalizajce przy pomocy BOOTVIS jednak nic nie pomoglo jedynie pare sek.. dalej przy ladowaniu windowsa komunikat ZAPRASZAMY wyswietla sie przez kilkanascie sekund


(Gblade) #8

Otwórz notatnik i wklej:

Plik>>>zapisz jako>>zmień rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki>>>zapisz pod nazwą FIX.REG i odapl w trybie awaryjnym

Radze odinstalować ten program, ponieważ jest wątpliwej reputacji.

Nowy log do kontroli


(Rahim Cs) #9
 • "XoftSpySE" -> launches: "C:\Program Files\XoftSpySE\XoftSpy.exe -t" ["ParetoLogic"] - XoftSpySE usuniety..

 • FIX.REG zrobiony i bardzo pomogl..

windows otwiera sie znacznie szybciej

Prosze o jeszcze jakies wskazówki, cos jeszcze mam zrobic?

a z hijcakthis

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.pcworld.pl

dlaczego nie ma 2x google.pl ?

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

]


(Bbieniol) #10

W logach czysto :slight_smile: