Speedbrowser ogłosił się domyślną przeglądarką


(Giiixxxx6) #1

Korzystaj z linuxa, mówili, zostaw rodzinie Windowsa, mówili. Oto efekty

 

Skan AdwCleaner : http://wklej.org/id/1701188/

 

Shortcut: http://wklej.org/id/1701197/

Additon: http://wklej.org/id/1701199/

FRST: http://wklej.org/id/1701200/

 

Skan MBAM w trakcie.

 

Dzięki za odpowiedzi


(Acorus) #2

Nowe logi pokaż po skanie MBAM.


(Giiixxxx6) #3

FRST http://wklej.org/id/1701279/  

Additon http://wklej.org/id/1701280/

Shortcut http://wklej.org/id/1701281/


(Atis) #4

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

SSODL-x32: IconPackager Repair - {1799460C-0BC8-4865-B9DF-4A36CD703FF0} - No File
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = 
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = 
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-453154066-1838936862-1790011891-1001 -> {96D300B6-EE31-4289-8F95-6DC6C6D1BEB3} URL = 
CHR Extension: (Bookmark Manager) - C:\Users\Max\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\gmlllbghnfkpflemihljekbapjopfjik [2015-04-17]
S3 ApfiltrService; \SystemRoot\system32\DRIVERS\Apfiltr.sys [X]
S3 cleanhlp; \??\C:\Program Files (x86)\Ashampoo\Ashampoo Anti-Virus\cleanhlp64.sys [X]
S3 clwvd6; \SystemRoot\system32\DRIVERS\clwvd6.sys [X]
U3 DfSdkS; No ImagePath
2015-05-01 17:09 - 2015-05-01 17:12 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
2015-04-25 18:39 - 2015-04-25 18:39 - 00000000 ____ D () C:\Users\Max\AppData\Roaming\FLVPlayer4Free
2015-04-25 18:25 - 2015-05-01 18:49 - 00000000 ____ D () C:\ProgramData\MiVZDtBCD
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CleanHlp => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CleanHlp.sys => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\CleanHlp => ""="Driver"
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\CleanHlp.sys => ""="Driver"
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition i Shortcut.


(Giiixxxx6) #5

Frst http://wklej.org/id/1701430/ 

fixlog http://wklej.org/id/1701431/


(Atis) #6

Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Przywracanie systemu i kopie w tle

Odinstaluj Java 7 Update 71 i Java 8 Update 31.

Zainstaluj Java 8 Update 45


(Giiixxxx6) #7

Ok, dzięki za pomoc, rozumiem że czysto :slight_smile:

 

Tylko, czy tobie też nie działa link frst ? 


(Atis) #8

U mnie działa link.