Sporo niepotrzebnych spowolniających programów przy starcie

Witam

Podczas włączania kompa uruchamia się około 5 okienek wiersza poleceń które trwa chwile zamknięcie.

są z windows/system32/ssc.exe, helpsys.exe, srvc.exe

Ponadto cały czas tworzą się odkumenty które oczekują na drukowanie, a sporo dokumentów zajmuję grubo ponad ~10MB, i cały czas rosną wielkości, co powoduje obciążanie dysku i tworzenie niepotrzebnych plików tymczasowych.

Ogólnie jest bardzo dużo programów zaznaczonych na uruchamianie podczas startu systemu (w msconfig i hijakc this) - wszystkie zaznaczone.

Zarzucam loga z hijacka:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:41:16, on 2007-06-01

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\PCI Audio Applications\Bin\EchoCtrl.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\svcchosst.exe

C:\Documents and Settings\fred\Moje dokumenty\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\WINDOWS\system32\sscc.exe

C:\WINDOWS\system32\helpsyss.exe

C:\WINDOWS\system32\sysems.exe

C:\WINDOWS\system32\mdmdd.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\WINDOWS\system32\mfceee.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\MAJSTER\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Echo Control] C:\Program Files\PCI Audio Applications\Bin\EchoCtrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [mysvcig38] mysvcc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [slack12] C:\WINDOWS\system32\mfcee.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [msvcc25] svcchost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mel34] C:\WINDOWS\system32\mdm4.exe

O4 - HKLM\..\Run: [stack12] C:\WINDOWS\system32\mfee.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sysems] C:\WINDOWS\system32\syslem.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sysms] C:\WINDOWS\system32\sysem.exe

O4 - HKLM\..\Run: [dtmcfg] C:\WINDOWS\System32\dtmcfg\dtmcfg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [staeck12] C:\Documents and Settings\fred\2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [johnj315] C:\WINDOWS\system32\srvc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [msvccc66] svcchosst.exe

O4 - HKLM\..\Run: [melg34] C:\WINDOWS\system32\mdmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sck12] C:\WINDOWS\system32\helpsys.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sixer5] C:\WINDOWS\system32\ssc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [snpstd3] C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Documents and Settings\fred\Moje dokumenty\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKLM\..\Run: [pck1] C:\WINDOWS\system32\pck1.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sixer566] C:\WINDOWS\system32\sscc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sck121] C:\WINDOWS\system32\helpsyss.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sysmss] C:\WINDOWS\system32\sysems.exe

O4 - HKLM\..\Run: [staeck122] C:\Documents and Settings\fred\2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [melg3445] C:\WINDOWS\system32\mdmdd.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [mysvcig38] mysvcc.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [msvcc25] svcchost.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [msvccc66] svcchosst.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [slack12] C:\WINDOWS\system32\mfcee.exe

O4 - HKCU\..\Run: [mel34] C:\WINDOWS\system32\mdm4.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sysems] C:\WINDOWS\system32\syslem.exe

O4 - HKCU\..\Run: [stack12] C:\WINDOWS\system32\mfee.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sysms] C:\WINDOWS\system32\sysem.exe

O4 - HKCU\..\Run: [melg34] C:\WINDOWS\system32\mdmd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [staeck12] C:\Documents and Settings\KOWALSKI\2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Documents and Settings\KOWALSKI\Pulpit\Nowy folder (2)\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [johnj315] C:\WINDOWS\system32\srvc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sck12] C:\WINDOWS\system32\helpsys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sixer5] C:\WINDOWS\system32\ssc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [pck1] C:\WINDOWS\system32\pck1.exe

O4 - HKCU\..\Run: [staeck122] C:\WINDOWS\system32\mfceee.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sixer566] C:\WINDOWS\system32\sscc.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sck121] C:\WINDOWS\system32\helpsyss.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sysmss] C:\WINDOWS\system32\sysems.exe

O4 - HKCU\..\Run: [melg3445] C:\WINDOWS\system32\mdmdd.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: Win32 Classes - 

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: rpcc - C:\WINDOWS\System32\rpcc.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

z góry dzięki za rozpatrzenie mojego problemu

Pozdrawiam, Krystian

P.S. zainstalowałem ccleanera, ale w ogóle się ni uruchamia, być może jakiś wirus go blokuje. ? :open_mouth:

START->URUCHOM->wpisz MSCOFIG->zakładka URUCHAMIANIE -> odznacz nie potrzebne pliki, które ci się przy starcie wina uruchamiają.

I weź sobie zainstaluj choćby Avasta!, i przeskanuj nim kompa.

I Ad-aware.

Pobierz Windows Worms Doors Cleaner, ustaw znaczki na zielono, Netbios może być na żółto.

Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Usuń w HJT.

Ściągnij The Avenger,

wypakuj > uruchom > Input script manually > klikasz w lupkę > w nowo otwartym oknie wklejasz:

Po wklejeniu > Done > klik na zielone światło > ok i będzie restart.

Daj log z Daj log z ComboFix