Sporo wirusów w komputerze


(Kamil Wieladek) #1

Otóż mam małe wyniki w markach i komputer troche zwolnił więc postanowiłem wkleić swój log może wyhaczycie cosik złego

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:48:14, on 2007-03-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\programy\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\neostradatp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe

C:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Łukasz\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.allegro.pl/search.php?string=swift+gti&search_type=1&exclude=&location_radio=1&selected_country=1&state=0&city=&price_from=&price_to=&category=0&order=t&st=gtext&listing_sel=2&listing_interval=7

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\programy\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [RivaTunerStartupDaemon] "C:\Program Files\RivaTuner v2.0 Final Release\RivaTuner.exe" /S

O4 - HKLM\..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\programy\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark_X79-55] C:\WINDOWS\system32\lsasss.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\programy\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\programy\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\programy\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\programy\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0CB24D36-0F57-4481-92A3-92FBAA000D45}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0CB24D36-0F57-4481-92A3-92FBAA000D45}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0CB24D36-0F57-4481-92A3-92FBAA000D45}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\programy\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - AppInit_DLLs:  

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: lxbt_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxbtcoms.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(adam9870) #2

Ściągasz program KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\WINDOWS\system32\lsasss.exe

Klikasz X czerwony i restart kompa.

Usuń wpisy HJT.

Po wykonaniu proszę pokazać nowy log z HijackThis plus z ComboFix.