Spowolnienie i częste zawieszanie się komputera i przeglądarki


(Danielois381) #1

Witam,


(Atis) #2

W logach nie widać przyczyny tego problemu.

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

:OTL
O4:64bit: - HKLM..\Run: [IntelTBRunOnce] wscript.exe //b //nologo "C:\Program Files\Intel\TurboBoost\RunTBGadgetOnce.vbs" File not found
O4 - HKLM..\Run: [] File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-1263888502-1985451903-3851539913-1001..\Run: [Tiny download manager] C:\Users\Daniel\AppData\Local\DM\TinyDM.exe (http://www.tinydm.com/)
O4 - HKU\S-1-5-19..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe File not found
O4 - HKU\S-1-5-20..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe File not found
[2014-03-06 01:37:29 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ComboFix
[2014-03-06 15:20:00 | 000,000,390 | ---- | M] () -- C:\windows\tasks\update-sys.job
:Commands
[emptytemp]

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Uruchom OTL i kliknij Sprzątanie.