Spowolnienie kompa, spadki fps w grach


(Kubi86) #1

Witam. Mam pewnien problem ze zwolnieniem kompa. Robiłem format 2 tygodnie temu jednak nic nie pomogło. Problemem są spadki fps w grach. Komputer jak na takie gry jak quake2 czy CS jest dobry, wiec niewiem dlaczego mi te fpsy spadaja :frowning:

Oto moje logi:

Z programu HijackThis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:40:15, on 2008-08-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

D:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

D:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\Program Files\neostrada tp\NeostradaTP.exe

D:\Program Files\neostrada tp\ComComp.exe

D:\Program Files\neostrada tp\Watch.exe

D:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

D:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

E:\Programy_Instalki\po formacie\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - D:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.0.1225.9868\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - d:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "D:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "D:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] D:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "D:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] D:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: Adobe Media Player.lnk = D:\Program Files\Adobe Media Player\Adobe Media Player.exe

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://D:\Documents and Settings\dom\Pulpit\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://D:\Documents and Settings\dom\Pulpit\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://D:\Documents and Settings\dom\Pulpit\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{491B70A7-CDDA-48E9-9720-1F908F680AA7}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{491B70A7-CDDA-48E9-9720-1F908F680AA7}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - D:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - D:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

Z programu combofix

ComboFix 08-08-07.05 - dom 2008-08-08 10:45:22.1 - NTFSx86

(huber2t) #2

W logach nic nie widzę

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(Gutek) #3

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052