Spowolnienie pracy komputera, dwojące i trojące sie procesy

Komputer znacznie wolniej dziala niz normalnie. Ponadto klonuja sie procesy, a klony te pobierają caly dostepny czas procesora. prosze o pomoc.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:06:12, on 2007-12-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\system32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\windows\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe

C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe

C:\Program Files\Windows Defender\Data\resources\MSASCui.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\windows\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\Data\resources\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.live.com/?mkt=en-us

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.com/0SEENUS/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Kalendarz XP] "C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\windows\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-21-583907252-1645522239-725345543-1005\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LogMeInRemoteUser')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Skrót do gnotify.lnk = C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\Data\resources\gnotify.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll' missing

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1189345382625

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LogMeIn Maintenance Service (LMIMaint) - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\RaMaint.exe

O23 - Service: LogMeIn - LogMeIn, Inc. - C:\Program Files\LogMeIn\x86\LogMeIn.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe


--

End of file - 4978 bytes

PS. To nie mój komputer, tylko kolegi (zdalnie go steruję, dlatego pojawiają się aplikacje LogMeIn)

W log wygląda na to że wszystko jest OK. Ale może jeszcze ktoś coś zauważy…

Wywaliłem serwisy Nero i system znacznie przyspieszył. Ale procesy nadal się klonują i zajmuja czas procesora.

Ja bym to ciachnoł kosmetycznie!Chyba ze sam je ustawiles?

Mozesz przelecieć kopa ComboFixem i dac loga!

ComboFix 07-12-16.3 - Łukasz 2007-12-16 14:57:11.2 - NTFSx86

Pobierz program SDFix

O ku… w życiu czegoś takiego nie widziałem!

a-squared Command Line Scanner - Version 3.0

Last update: N/A


Scan settings:


Objects: Memory, Traces, Cookies, C:

Scan archives: On

Heuristics: Off

ADS Scan: On


Scan start: 2007-12-18 22:32:53


c:\windows\autoupdatewin32.exe detected: Trace.File.SecureWindows 

Value: HKEY_CURRENT_USER\Software\Elcom\Advanced Archive Password Recovery --> Installer Language detected: Trace.Registry.Advanced Archive Password Recovery

Value: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Elcom\Advanced Archive Password Recovery --> InstallDir detected: Trace.Registry.Advanced Archive Password Recovery

Value: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Elcom\Advanced Archive Password Recovery --> Stat param #1 detected: Trace.Registry.Advanced Archive Password Recovery

Value: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Elcom\Advanced Archive Password Recovery --> Stat param #2 detected: Trace.Registry.Advanced Archive Password Recovery

Value: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{183261F8-780B-4506-BE91-434C01DD010A}\InprocServer32 --> ThreadingModel detected: Trace.Registry.Remotely Anywhere Server Edition

Value: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{43534152-0000-0010-8000-00AA00389B71}\InprocServer32 --> ThreadingModel detected: Trace.Registry.Remotely Anywhere Server Edition

Value: HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\AleWinSecure.EXE --> AppID detected: Trace.Registry.SecureWindows 

Value: HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{A1789EB6-B263-4BD6-8830-D3DAAF78949A} --> AppID detected: Trace.Registry.SecureWindows 

C:\Documents and Settings\Łukasz\Cookies\łukasz@2o7[2].txt detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Cookies\łukasz@atdmt[2].txt detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Cookies\łukasz@atdmt[3].txt detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Cookies\łukasz@doubleclick[1].txt detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Cookies\łukasz@doubleclick[2].txt detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Cookies\łukasz@questionmarket[2].txt detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Cookies\łukasz@statcounter[2].txt detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Cookies\łukasz@tradedoubler[1].txt detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Cookies\łukasz@tradedoubler[3].txt detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Cookies\łukasz@tribalfusion[1].txt detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:36 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:69 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:124 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:125 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:126 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:127 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:128 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:305 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:306 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:309 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:311 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:312 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:321 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:322 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:323 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:396 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:481 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:482 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:495 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:496 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:497 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:498 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:499 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:500 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:501 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:502 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:503 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:504 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:505 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:506 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:507 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:532 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:542 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:543 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:549 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:563 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:572 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:607 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:645 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:662 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:681 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:699 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:943 detected: Trace.TrackingCookie

C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\c47h0cul.Domyślny użytkownik\cookies.txt:953 detected: Trace.TrackingCookie

C:\dll6wise.dll detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\dllhost32.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Adobe\Adobe Help Viewer\1.0\Data\resources\ahv.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Data\resources\Photoshop.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS3\Required.en\Data\resources\Droplet Template.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Adobe\Data\resources\upx.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Data\resources\AcroRd32.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Data\resources\AcroRd32Info.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Data\resources\AdobeCollabSync.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Data\resources\reader_sl.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Setup Files\{AC76BA86-7AD7-1045-7B44-A80000000000}\Data\resources\Setup.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\Data\resources\Alcohol.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\Data\resources\AxCmd.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\Data\resources\StarWindIPSecCfg.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\Data\resources\StarWindService.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\AvRack\Data\resources\rtlrack.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\BitComet\Data\resources\BitComet.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\BitComet\Data\resources\uninst.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\BitComet\Data\resources\XCrashReport.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\Data\resources\AdobeUpdater.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\Data\resources\AdobeUpdaterInstallMgr.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\Data\resources\IDriver.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\Data\resources\IDriver2.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\Data\resources\IDriverT.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\engine\6\Intel 32\Data\resources\IKernel.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\09\01\Intel32\Data\resources\DotNetInstaller.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Java\Update\Base Images\jre1.6.0.b105\patch-jre1.6.0_02.b06\Data\resources\launcher.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Java\Update\Base Images\jre1.6.0.b105\patch-jre1.6.0_02.b06\Data\resources\patchjre.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Java\Update\Base Images\jre1.6.0.b105\patch-jre1.6.0_02.b06\Data\resources\zipper.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DW\Data\resources\DW20.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DW\Data\resources\DWTRIG20.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\EQUATION\Data\resources\EQNEDT32.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSInfo\Data\resources\msinfo32.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\Data\resources\ACECNFLT.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\Data\resources\MSOICONS.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\Data\resources\MSOXMLED.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\Data\resources\ODSERV.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\Data\resources\OFFDIAG.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\Data\resources\OFFLB.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\Office Setup Controller\Data\resources\ODEPLOY.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\Office Setup Controller\Data\resources\SETUP.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Smart Tag\Data\resources\SmartTagInstall.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\Data\resources\OSE.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Speech\Data\resources\sapisvr.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\Data\resources\NeroCheck.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\Data\resources\NeroCmd.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\Data\resources\NeroScoutOptions.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\Data\resources\NeroSearchAdvanced.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\Data\resources\NeTsMan.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\Data\resources\NMBCWriter.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\Data\resources\NMBgMonitor.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\Data\resources\NMCdRipServer.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\Data\resources\NMDllHost.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\Data\resources\NMFirstStart.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\Data\resources\NMIndexingService.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\Data\resources\NMIndexStoreSvr.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\Data\resources\NMSTranscoder.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\Data\resources\NMTVServer.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\Data\resources\NMTvWizard.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero Web\Data\resources\SetupX.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Nero\Shared\NL3\Data\resources\NeroPatentActivation.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Common Files\Nero\Shared\NL3\Data\resources\NeroUpgrade.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\D-Tools\Data\resources\daemon.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\eMule\Data\resources\emule.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\eMule\Data\resources\LinkCreator.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\eMule\Data\resources\Uninstall.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\Data\resources\gnotify.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Google\Gmail Notifier\Data\resources\UninstallGmail.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\HijackThis\Data\resources\HijackThis.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{9B94BE6F-7CA3-4C40-A266-62667FF746CC}\Data\resources\Setup.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{EBA6AB82-DC5C-4120-AEB0-DF487D3C45AD}\Data\resources\setup.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{FB08F381-6533-4108-B7DD-039E11FBC27E}\Data\resources\Setup.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{FC123EEA-330A-4685-911C-95B8F5E9DE68}\Data\resources\setup.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\Data\resources\icwconn1.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\Data\resources\icwconn2.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\Data\resources\icwrmind.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\Data\resources\icwtutor.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\Data\resources\inetwiz.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\Data\resources\isignup.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Internet Explorer\Data\resources\iedw.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Internet Explorer\Data\resources\iexplore.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\Data\resources\java-rmi.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\Data\resources\java.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\Data\resources\javacpl.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\Data\resources\javaw.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\Data\resources\javaws.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\Data\resources\jucheck.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\Data\resources\jureg.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\Data\resources\jusched.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\Data\resources\keytool.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\Data\resources\kinit.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\Data\resources\klist.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\Data\resources\ktab.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\Data\resources\orbd.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\Data\resources\pack200.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\Data\resources\policytool.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\Data\resources\rmid.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\Data\resources\rmiregistry.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\Data\resources\servertool.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\Data\resources\tnameserv.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\Data\resources\unpack200.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Kalendarz XP\Data\resources\Kalendarz.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Kalendarz XP\Data\resources\lame.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Kalendarz XP\Data\resources\Start.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Kalendarz XP\Data\resources\uninstall.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Kalendarz XP\Data\resources\Update.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Lavalys\EVEREST Ultimate Edition\Data\resources\everest.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Lavalys\EVEREST Ultimate Edition\Data\resources\unins000.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\LogMeIn\x64\Data\resources\LogMeIn.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\LogMeIn\x64\Data\resources\LogMeInSystray.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\LogMeIn\x64\Data\resources\openssl.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\LogMeIn\x64\Data\resources\raabout.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\LogMeIn\x64\Data\resources\rainst.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\LogMeIn\x64\Data\resources\ramaint.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\LogMeIn\x64\Data\resources\RA_Reboot.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\LogMeIn\x64\Data\resources\zip.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\LogMeIn\x86\Data\resources\LogMeIn.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\LogMeIn\x86\Data\resources\LogMeInSystray.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\LogMeIn\x86\Data\resources\openssl.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\LogMeIn\x86\Data\resources\RA16APP.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\LogMeIn\x86\Data\resources\raabout.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\LogMeIn\x86\Data\resources\rainst.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\LogMeIn\x86\Data\resources\ramaint.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\LogMeIn\x86\Data\resources\RA_Reboot.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\LogMeIn\x86\Data\resources\RA_SC.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\LogMeIn\x86\Data\resources\zip.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Media Player Classic\Data\resources\mplayerc.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Data\resources\CLVIEW.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Data\resources\DSSM.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Data\resources\EXCEL.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Data\resources\excelcnv.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Data\resources\GRAPH.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Data\resources\MSOHTMED.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Data\resources\MSTORDB.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Data\resources\MSTORE.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Data\resources\OIS.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Data\resources\POWERPNT.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Data\resources\PPTVIEW.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Data\resources\SELFCERT.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Data\resources\SETLANG.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Data\resources\WINWORD.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Data\resources\Wordconv.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Movie Maker\Data\resources\moviemk.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Mozilla Firefox\Data\resources\firefox.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Mozilla Firefox\Data\resources\updater.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Mozilla Firefox\Data\resources\xpicleanup.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions\talkback@mozilla.org\components\Data\resources\talkback.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugins\Data\resources\NPSWF32_FlashUtil.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Mozilla Firefox\uninstall\Data\resources\helper.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\MSN Gaming Zone\Windows\Data\resources\bckgzm.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\MSN Gaming Zone\Windows\Data\resources\chkrzm.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\MSN Gaming Zone\Windows\Data\resources\hrtzzm.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\MSN Gaming Zone\Windows\Data\resources\Rvsezm.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\MSN Gaming Zone\Windows\Data\resources\shvlzm.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\MSN Gaming Zone\Windows\Data\resources\zClientm.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero\Uninstall\Data\resources\UNNERO.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero Burning Rom\Data\resources\NeDwFileHelper.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero Burning Rom\Data\resources\nero.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero Burning Rom\SecurDisc\Data\resources\discinfo.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero Home\Data\resources\NeroHome.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero ImageDrive\Data\resources\ImageDrive.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero StartSmart\Data\resources\NeroInFDiscCopy.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero StartSmart\Data\resources\NeroStartSmart.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero Toolkit\Data\resources\DiscSpeed.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero Toolkit\Data\resources\DriveSpeed.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero Toolkit\Data\resources\InfoTool.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero Toolkit\Data\resources\NeroBurnRights.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero Toolkit\RescueAgent\Data\resources\NeroRescueAgent.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\NetMeeting\Data\resources\cb32.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\NetMeeting\Data\resources\conf.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\NetMeeting\Data\resources\wb32.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Outlook Express\Data\resources\msimn.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Outlook Express\Data\resources\oemig50.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Outlook Express\Data\resources\setup50.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Outlook Express\Data\resources\wab.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Outlook Express\Data\resources\wabmig.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\PhotoLine\Data\resources\PhotoLine.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\PhotoLine\Data\resources\unins000.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\QuickTime Alternative\Data\resources\QuickTimePlayer.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\QuickTime Alternative\Data\resources\unins000.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\SubEdit-Player\codec\ac3filter\Data\resources\ac3config.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\SubEdit-Player\codec\ffdshow\Data\resources\makeavis.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\SubEdit-Player\codec\ffdshow\Data\resources\unins000.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\SubEdit-Player\Data\resources\subedit.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\SubEdit-Player\Data\resources\unins000.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Tlen.pl\Data\resources\tlen.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Tlen.pl\Data\resources\tlen_sendfile.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Tlen.pl\Data\resources\uninstall.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\VideoLAN\VLC\Data\resources\uninstall.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\VideoLAN\VLC\Data\resources\vlc.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Winamp\Data\resources\Uninstall_PL.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Winamp\Data\resources\UninstWA.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Winamp\Data\resources\winamp.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Winamp\Data\resources\winampa.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Winamp\Plugins\pl\backup\Data\resources\UninstWA.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Winamp\Plugins\pl\backup\Data\resources\winamp.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows Defender\Data\resources\MpCmdRun.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows Defender\Data\resources\MSASCui.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows Defender\Data\resources\MsMpEng.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\Data\resources\WLXAlbumDownloadWizard.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\Data\resources\WLXPhotoAcquireWizard.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\Data\resources\WLXPhotoGallery.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\Data\resources\WLXPhotoGalleryRepair.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\Data\resources\WLXQuickTimeControlHost.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\Data\resources\WLXVideoAcquireWizard.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows Live\Photo Gallery\Data\resources\WLXVideoCameraAutoPlayManager.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows Media Connect 2\Data\resources\wmccds.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows Media Connect 2\Data\resources\WMCCFG.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows Media Player\Data\resources\migrate.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows Media Player\Data\resources\mplayer2.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows Media Player\Data\resources\setup_wm.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows Media Player\Data\resources\wmdbexport.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows Media Player\Data\resources\wmlaunch.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows Media Player\Data\resources\wmpenc.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows Media Player\Data\resources\wmplayer.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows Media Player\Data\resources\wmpnetwk.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows Media Player\Data\resources\wmpnscfg.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows Media Player\Data\resources\wmpshare.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows Media Player\Data\resources\wmsetsdk.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows NT\Accessories\Data\resources\wordpad.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows NT\Data\resources\dialer.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows NT\Data\resources\hypertrm.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\Windows NT\Pinball\Data\resources\PINBALL.EXE detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\WinRAR\Data\resources\Rar.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\WinRAR\Data\resources\RarExtLoader.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\WinRAR\Data\resources\Uninstal.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\WinRAR\Data\resources\Uninstall.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\WinRAR\Data\resources\UnRAR.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\WinRAR\Data\resources\WinRAR.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b

C:\Program Files\WinRAR\Data\resources\winrar3.x.patch.exe detected: Backdoor.MSIL.Agent.b


Scanned


Files: 92436

Traces: 151600

Cookies: 1089

Processes: 22


Found       


Files: 230

Traces: 9

Cookies: 54

Processes: 0


Quarantined    


Files: 229

Traces: 9

Cookies: 54

Processes: 0


Scan end: 2007-12-18 23:51:10

Scan time: 1:18:17

230 wirusów, a co tam xD

Pobierz program SDFix - gdzie log?

Już jest ok :slight_smile: Dziękuję :slight_smile:

Przejechałem przez te wszystkie skanery które miał SDFix i problem zniknął :slight_smile:

Nie rozumię? Mogło coś zostać, ale jak uważasz