Spowolnienie pracy systemu i sieci - Log z Hijack'a


(Rapid) #1

Witam,

System spowolnił lekko no i intenret zaczął mulić mocniej.

Proszę o radęco usunąć.

Pzdr.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:35:42, on 2008-02-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

H:\Programy\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PSIService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\util.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

H:\Programy\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\system32\hptrades.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe

C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KHALMNPR.EXE

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

H:\Programy\Sunbelt Personal Firewall\kpf4ss.exe

H:\Programy\Sunbelt Personal Firewall\kpf4gui.exe

H:\Programy\Opera\Opera.exe

h:\Programy\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [util] C:\WINDOWS\system32\util.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] H:\Programy\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [hptrade] C:\WINDOWS\system32\hptrades.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program Files\Logitech\SetPoint\KEM.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Save Flash with Flash Catcher - res://C:\Program Files\Common Files\justDo\IECatcher.DLL/FlashCatcher.htm

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - h:\ICQLite\ICQLite.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - h:\ICQLite\ICQLite.exe (file missing)

O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - H:\Programy\ICQ6\ICQ.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - H:\Programy\ICQ6\ICQ.exe

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll' missing

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft - H:\Programy\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ASP.NET State Service (aspnet_state) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe (file missing)

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Unknown owner - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PSIService.exe

O23 - Service: Sunbelt Personal Firewall 4 (SPF4) - Sunbelt Software - H:\Programy\Sunbelt Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Unknown owner - H:\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe (file missing)

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Unknown owner - H:\Programy\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe (file missing)


--

End of file - 5580 bytes

(Leon$) #2

wpisy

O2 - BHO: (no name) - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - (no file)

O4 - HKCU\..\Run: [hptrade] C:\WINDOWS\system32\hptrades.exe

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - h:\ICQLite\ICQLite.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - h:\ICQLite\ICQLite.exe (file missing)

usuń HijackThisem >> Fix checked pobierz Combofix http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/index.php?topic=18.0otwórz notatnik i wklej

File::

C:\WINDOWS\system32\hptrades.exe

zapisz jako CFScript.txt (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri ... iemoes.gif

na pytanie "1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER

Powinno rozpocząć się usuwanie

Potem log z usuwania

:slight_smile:


(Rapid) #3
ComboFix 08-02.03.1 - Administrator 2008-02-02 22:07:08.1 - [color=red][b]FAT32[/b][/color]x86 MINIMAL

(Gutek) #4

Wklej do Notatnika:

File::

C:\WINDOWS\Tasks\At6.job

C:\WINDOWS\Tasks\At8.job

C:\WINDOWS\Tasks\At9.job

C:\WINDOWS\Tasks\At10.job


Driver::

cpuz128

"Windows Service"

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo

Pobierz program SDFix

-