Spowolnienie systemu, proszę o sprawdzenie loga


(Yowrob) #1
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 14:09:41, on 2009-01-16

Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\windows\system32\taskeng.exe

C:\windows\system32\Dwm.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\System32\S3Funkey.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Windows\snuvcdsm.exe

C:\Windows\PixArt\Pac207\Monitor.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\Users\piotr\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\VolCtrl.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\windows\system32\SearchFilterHost.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=en_se&c=83&bd=all&pf=cmnb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=en_se&c=83&bd=all&pf=cmnb

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=en_se&c=83&bd=all&pf=cmnb

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: AOL Toolbar BHO - {7C554162-8CB7-45A4-B8F4-8EA1C75885F9} - C:\Program Files\AOL\AOL Toolbar 5.0\aoltb.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: AOL Toolbar - {DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} - C:\Program Files\AOL\AOL Toolbar 5.0\aoltb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [S3Trayp] S3trayp.exe -chkautorun

O4 - HKLM\..\Run: [S3Funkey] S3Funkey.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\soundmax.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [snuvcdsm] C:\windows\snuvcdsm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Monitor] C:\windows\PixArt\PAC207\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\piotr\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?

O4 - Global Startup: DVD Check.lnk = C:\Program Files\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Send image to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Send page to &Bluetooth Device... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O13 - Gopher Prefix: 

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe

O23 - Service: Andrea ADI Filters Service (AEADIFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\windows\system32\AEADISRV.EXE

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Hewlett-Packard Corporation - C:\windows\system32\Hpservice.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Remote Procedure Call (RPC) Net (rpcnet) - Absolute Software Corp. - C:\windows\system32\rpcnet.exe


--

End of file - 7218 bytes

-- Dodane 19.01.2009 (Pn) 23:03 --

hej!

Poproszono mnie o wklejenie loga na forum OPROGRAMOWANIE/ PROBLEMY

nikt jednak nie odpowiedzial mi, dlatego wklejam go tutaj, jeśli nie macie nic przeciwko temu...

Z góry dziękuje...

-- Dodane 20.01.2009 (Wt) 0:25 --

http://wklej.org/id/41763/


(huber2t) #2

Opisz nam swój problem bo z logów dużo nie wynika


(Yowrob) #3

problem było odtwarzanie video w necie (np: youtube)

video sie zacina co chwila lub zamazuje.

To samo dzieje się z niektórymi plikami video kiedy odtwarzam je na wmp.

Podobnie wmp reaguje na niektóre część plików mp3.

Komputer jest nowy (hp mini2133)

Może potrzebuje jakichś kodeków?

Nie wiem, nie znam się na tym zbyt dobrze.

Wcześniej kamerka nie pracowała mi na skype, ale zainstalowałem wersje beta i jest ok , choć jakość przekazu też nie jest imponująca.

predkosc mojego neta

download 6437kbps

upload 755kbps


(jessica) #4

Nie podobają mi się te dwa pliki. Są mi nieznane, są na Twoim komputerze od 19 stycznia, mają identyczny rozmiar.

Najedź myszką na ich ikonki i zobacz, co tam pisze, jaka Firma, itp.

Dodatkowo sprawdź je na --> JOTTI/ albo na VIRUSTOTAL.

Z tego, co wyczytałam w necie, to te dwa pliki ogromnie obciążają System, więc pewnie mają związek z Twoim problemem.

W razie, gdyby okazały się "złe", to zrobisz to:

Wklej do Notatnika :

File::

c:\windows\System32\rpcnetp.exe

c:\windows\System32\rpcnetp.dll

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

– podobnie jak na tym obrazku -->cfscript10gm1.gif

Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log).

Ale to robisz tylko w przypadku, gdy okażą się "złe"!

jessi


(Yowrob) #5

nie mam pojęcia co to jest?

skanowanie dało wynik 7,70%

co to oznacza???


(jessica) #6

No to wynik niezbyt jednoznaczny.

Zrób tak:

Usuń te pliki Scriptem ComboFixa, ale na razie nie usuwaj Kwarantanny ComboFixa (C:\ Qoobox ) - w razie czegoś wyciągniesz te pliki z tej Kwarantanny, przywrócisz do ich poprzedniej lokalizacji (folder "system32") usuwając przy tym z ich nazw przyrostek *.vir.

jessi


(JNJN) #7

Proszę zmienić temat na konkretny, opcja EDYTUJ i popraw. JNJN


(Yowrob) #8

właśnie tak zrobiłem, ale komp chodzi ani lepiej ani gorzej...

w każdym razie te same problemy pozostały...


(Michaelp128) #9

Pobierz i uruchom Malwarebytes' Anti-Malware Uruchom pełne skanowanie. Jeżeli coś znajdzie, to usuń. Następnie daj log na forum.


(Leon$) #10

rpcnetp.exe i rpcnetp.dll są prawdopodobnie częścią Absolute Software's Lojack dla laptopów (odzyskiwania oprogramowania komputerowego)ochrona przed kradzieżą laptopa

Log wygląda na czysty

Pobierz CCleaner http://www.filehippo.com/download_ccleaner/

przeskanuj nim i wyczyść rejestr.

zrób optymalizacje uruchamiania

http://cybertrash.netarteria.pl/cyber/i ... 378.0.html

usuń ręcznie folder C: \Qoobox usuń instalkę Combofix z dysku.

Wyłącz I włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

przeskanuj obszar Mój komputer http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html gdy będą wirusy pokaż raport

:slight_smile:


(Yowrob) #11

przeskanowałem malwarem.

znalazł tylko to:

Zainfekowane klucze rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Registry Helper (Rogue.RegistryHelper) -> Quarantined and deleted successfully

... i usunąłem.

zaraz przystąpię do dalszych czynności.

póki co dzięki za porady :slight_smile: