Spowolnienie systemu


(Wiesio52) #1

Witam, mam problem z działaniem mojego systemu. Co prawda mój Win XP stoi już prawie 3 lata, co jest dla mnie absolutnym cudem :smiley: to jednak nie miałem z nim problemów do teraz, wiem, że pewnie już dużo się go nie będzie dało przyspieszyć, ale może chociaż trochę. Ostatnio coś się z nim zaczęło dziać, zaczęło go mulić nieco bardziej i do tego wyłączanie komputera zawiesza się na "Trwa zapisywanie ustawień..." i kaplica. Dioda HDD nie miga i może tak zostać włączony na wieki, zostaje bardziej radykalne wyłączenie poprzez przycisk na obudowie. Daję loga z Hijack This, zauważyłem wiele nowych wpisów, ale nie znam się na tym świetnie, więc proszę Was o sprawdzenie :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:34:46, on 2009-09-17

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

D:\programy\Tlen.pl\tlen.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

D:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\programy\xmplay\xmplay.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 217.112.88.118 pes6gate-ec.winning-eleven.net

O1 - Hosts: 210.249.144.166 we9stun.winning-eleven.net

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - D:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "D:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] D:\programy\Tlen.pl\tlen.exe

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Convert Tool... - D:\Program Files\MP3 Player Utilities 3.75\AMVConverter\grab.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - D:\Program Files\MP3 Player Utilities 3.75\MediaManager\grab.html

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International

O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262E} (System Requirements Lab) - http://www.srtest.com/srl_bin/sysreqlab_srl.cab

O16 - DPF: {30A3CCA5-F34C-4E87-BB57-5A2F2C935E14} (AMI DicomDir TreeView Control 2.0) - file://E:\CDVIEWER\CdViewer.cab

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6CC7EA59-7A79-489D-83E7-1E7116DA00F2}: NameServer = 83.238.255.76 213.241.79.37

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - D:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Unknown owner - D:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe" -service -config "D:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\jqs.conf (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: O&O Defrag 2000 (OOD2000) - O&O Software GmbH - D:\WINDOWS\system32\OOD2000.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

Z góry dziękuję i pozdrawiam :slight_smile:


(djkamil09061991) #2

przede wszystkim używaj programów czyszczących dysk i rejestr. polecam ccleaner i cleanGP. zrób defragmentację np. programem diskeeper


(Jlc) #3

Miałem przez jakiś czas podobne objawy - też "zapisywanie ustawień" trwało do 2 minut. Co ciekawe wyłączenie systemu trwało krócej niż wylogowywanie użytkownika. Problemem okazała się !!