Spowolniona praca internetu


(Mathias 14) #1

Proszę o profilaktyczne sprawdzenie loga, aczkolwiek nie do końca profilaktyczne bo odczuwam zwolnioną pracę neta.

z góry thx :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:56:53, on 2007-12-19

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

F:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

F:\Hello\Hello.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe

F:\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "F:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O9 - Extra button: Share in Hello - {B13B4423-2647-4cfc-A4B3-C7D56CB83487} - F:\Hello\PicasaCapture.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Share in H&ello - {B13B4423-2647-4cfc-A4B3-C7D56CB83487} - F:\Hello\PicasaCapture.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - F:\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - F:\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O21 - SSODL: ACEBIGCA - {217F35FC-081B-236E-1B15-1B2F59E24432} - C:\WINDOWS\System32\Fcjfmmjk.dll (file missing)

O21 - SSODL: mtklefap - {D6DA2B78-EAD0-4204-D89A-651736AEFE62} - C:\WINDOWS\System32\dakqy32.dll (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

(adam9870) #2

Usuń powyżej przedstawione wpisy korzystając z HijackThis. Dodatkowo użyj narzędzia SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym.

Po wykonaniu pokaż raport ze SmitFraudFix (zawartość pliku c:/rapport.txt) oraz log z ComboFix


(Mathias 14) #3
SmitFraudFix v2.271


Scan done at 15:59:25,67, 2007-12-19

Run from C:\Documents and Settings\Mat\Pulpit\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in safe mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process


C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\savedump.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

F:\WinRar\WinRAR.exe

C:\WINDOWS\System32\cmd.exe


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Mat»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Mat\Application Data»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\Mat\Ulubione»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]

"Source"="About:Home"

"SubscribedURL"="About:Home"

"FriendlyName"="Moja bieľĄca strona g˘wna"»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]

"AppInit_DLLs"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Rustock
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS


Description: Karta Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC - Sterownik miniport Harmonogramu pakietów

DNS Server Search Order: 192.168.17.254

DNS Server Search Order: 213.134.128.19


HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{7C91DF8C-B24F-4453-9EE9-20A5F4AF4C31}: DhcpNameServer=192.168.17.254 213.134.128.19

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{7C91DF8C-B24F-4453-9EE9-20A5F4AF4C31}: DhcpNameServer=192.168.17.254 213.134.128.19

HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{7C91DF8C-B24F-4453-9EE9-20A5F4AF4C31}: DhcpNameServer=192.168.17.254 213.134.128.19

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.17.254 213.134.128.19

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.17.254 213.134.128.19

HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.17.254 213.134.128.19»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning for wininet.dll infection»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End


[/code]

[code]ComboFix 07-12-18.1 - Mat 2007-12-19 16:07:44.1 - NTFSx86 C:\WINDOWS\system32\fsb.exe


(Gutek) #4

Pobierz program SDFix

-


(Mathias 14) #5
SDFix: Version 1.119


Run by Mat on 2007-12-20 at 22:40


Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]


Running From: F:\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File

wszystko gra?


(Gutek) #6

Daj nowy log z Combo


(Mathias 14) #7
ComboFix 07-12-18.1 - Mat 2007-12-21 9:42:02.2 - NTFSx86

(Gutek) #8

Podejrzane:

Wklej do Notatnika:

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo


(Mathias 14) #9
ComboFix 07-12-18.1 - Mat 2007-12-21 23:59:29.3 - NTFSx86

(Gutek) #10

Wklej do Notatnika:

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.


(Mathias 14) #11

dzięki wielkie za całokształt pomocy Panie Gutek ;]


(Gutek) #12

Nowy log z COMBO