Spowolniona praca komp i od groma okienek reklamowych


(Marcin Radom) #1

skanowałem spybot search&destroy z góry dzięki

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:19:44, on 2006-05-14

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\TWFjaWVq\command.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\outlook\outlook.exe

C:\defender19a.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\outlook\v.exe

C:\PROGRA~1\FNTS~1\wucrtupd.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\uqwu\uqwum.exe

C:\Documents and Settings\maciek\Moje dokumenty\?dobe\n?tepad.exe

C:\Windows\xpupdate.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\uqwu\uqwua.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\maciek\Pulpit\aswclnr.exe

C:\Documents and Settings\maciek\Pulpit\aswclnr.tmp

C:\Documents and Settings\maciek\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = http://localhost;

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0D6941FB-8965-97E1-4786-F2CAEE51E3CC} - C:\WINDOWS\System32\vxwd.dll

O1 - Hosts: 217.96.35.130 auto.search.msn.com

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] rem RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "D:\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [outlook] C:\Program Files\outlook\outlook.exe /auto

(Gutek) #2

To nie cały log daj cały


(Marcin Radom) #3

sory mój błąd oto cały log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:32:48, on 2006-05-14

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\TWFjaWVq\command.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\outlook\outlook.exe

C:\defender19a.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\outlook\v.exe

C:\PROGRA~1\FNTS~1\wucrtupd.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\uqwu\uqwum.exe

C:\Documents and Settings\maciek\Moje dokumenty\?dobe\n?tepad.exe

C:\Windows\xpupdate.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\uqwu\uqwua.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\maciek\Pulpit\aswclnr.exe

C:\Documents and Settings\maciek\Pulpit\aswclnr.tmp

C:\Documents and Settings\maciek\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = http://localhost;

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0D6941FB-8965-97E1-4786-F2CAEE51E3CC} - C:\WINDOWS\System32\vxwd.dll

O1 - Hosts: 217.96.35.130 auto.search.msn.com

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] rem RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "D:\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [outlook] C:\Program Files\outlook\outlook.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [defender] C:\\defender19a.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [SystemTools] C:\WINDOWS\System32\kernels8.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Bawc] "C:\PROGRA~1\FNTS~1\wucrtupd.exe" -vt yazr

O4 - HKCU\..\Run: [uqwu] C:\PROGRA~1\COMMON~1\uqwu\uqwum.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Geesokc] C:\Documents and Settings\maciek\Moje dokumenty\?dobe\n?tepad.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows update loader] C:\Windows\xpupdate.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WinMedia] C:\WINDOWS

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {56336BCB-3D8A-11D6-A00B-0050DA18DE71} - http://software-dl.real.com/286cc7662a166e4aec21/netzip/RdxIE601.cab

O20 - Winlogon Notify: Run - C:\WINDOWS\system32\m2ju0c19ef.dll

O20 - Winlogon Notify: Telephony - C:\WINDOWS\system32\sincui.dll (file missing)

O23 - Service: Command Service (cmdService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\TWFjaWVq\command.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Gutek) #4

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Command Service

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Skanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Użyj Look2Me-Destroyer.exe