Spowolniona praca komputera, brak akutalizacji programów


(Derelion) #1

Witam serdecznie.

problem polega na tym, iż praca komputera znacznie się spowolniła, windows oraz inne programy w ogóle nie chcą się aktualizować oraz aplikacje same się zamykają podczas ich działania.

Proszę o sprawdzenie loga:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:42:07, on 18-12-2007

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)

Boot mode: Normal


Running processes:

D:\windows\System32\smss.exe

D:\windows\system32\winlogon.exe

D:\windows\system32\services.exe

D:\windows\system32\lsass.exe

D:\windows\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

D:\windows\System32\svchost.exe

D:\windows\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\Apache.exe

D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

D:\windows\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\Apache.exe

D:\WINDOWS\system32\sessmgr.exe

D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe

D:\windows\System32\svchost.exe

D:\windows\system32\wuauclt.exe

D:\windows\Explorer.EXE

D:\windows\RTHDCPL.EXE

D:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

D:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\ssmmgr.exe

D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

D:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

D:\windows\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

D:\windows\system32\rundll32.exe

D:\windows\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\windows\system32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - D:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - D:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.7.4.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: IE7pro - {68C55168-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - D:\Program Files\IE7pro\IE7pro.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - D:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - D:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] D:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Samsung Common SM] "D:\WINDOWS\Samsung\ComSMMgr\ssmmgr.exe" /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "D:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] D:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] D:\windows\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Monitor Apache Servers.lnk = D:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - D:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: IE7pro - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - D:\Program Files\IE7pro\IE7pro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7pro	Ctrl+Alt+7 - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - D:\Program Files\IE7pro\IE7pro.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: BitComet Search - {461CC20B-FB6E-4f16-8FE8-C29359DB100E} - D:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.7.4.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - D:\windows\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - D:\windows\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/programs/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1194858493609

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{465DE6A8-B228-4945-8E87-5D92ACC6C392}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O23 - Service: Apache2 - Apache Software Foundation - D:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\Apache.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - D:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\windows\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe


--

End of file - 9085 bytes

(Gutek) #2

Optymalizacja XP: viewtopic.php?t=76580

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools


(Derelion) #3

Wszystko to już wykonałem i wykonuję zazwyczaj co dwa tygodnie. Wydaje mi się, że to chyba wina jakiś plików systemowych aczkolwiek jak coś to skontaktuję się z supportem technicznych microsoft'u.


(Gutek) #4

to coś słabo wykonałeś optymalizację, ale jak uważasz


(Derelion) #5

Zazwyczaj robię co dwa tygodnie wszystko to co jest opisane w wątku o optymalizacji windowsa xp.

A tak apropo to co masz na myśli pokazując mi te wpisy? Mam je usunąć czy jak?


(Gutek) #6

Optymalizacja autostartu optymalizacja Autostartu


(Derelion) #7

Przepraszam ale czy jest jeszcze ktoś kto ma jakiś sposób abym mógł z powrotem instalować aktualizacje? System w ogóle nie chce się aktualizować...Tak samo i Windows Defender.


(Gutek) #8

Zobacz - viewtopic.php?t=184866&view=next


(Derelion) #9

Niestety i to nie pomogło...sam już nie wiem co może być przyczyną takiej anomalii...hmmm

A może są jeszcze jakieś inne sposoby? Google przetrzepałem już na wylot i nic. Na stronie microsoftu także nie znalazłem odp dot mojego problemu.


(Gutek) #10

Spórbuj jeszcze zobczyć - Wejdź w start>>>Uruchom>>>sfc /scannow


(Derelion) #11

Gutek2222 to już wykonywałem kilka razy i niestety efektu końcowego, który chciałem osiągnąć nie widziałem. Sam już nie wiem co i jak.

Ewentualnie dodaję dzisiejszy log z komputera:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:47:47, on 08-01-2008

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

Boot mode: Normal


Running processes:

D:\windows\System32\smss.exe

D:\windows\system32\winlogon.exe

D:\windows\system32\services.exe

D:\windows\system32\lsass.exe

D:\windows\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

D:\windows\System32\svchost.exe

D:\windows\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\Apache.exe

D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

D:\windows\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\Apache.exe

D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe

D:\windows\System32\svchost.exe

D:\windows\Explorer.EXE

D:\windows\RTHDCPL.EXE

D:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

D:\windows\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

D:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

O2 - BHO: IE7Pro - {00011268-E188-40DF-A514-835FCD78B1BF} - D:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - D:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - D:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.7.4.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - D:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - D:\Program Files\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] D:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "D:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] D:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [AVG7_Run] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [AVG7_Run] D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Monitor Apache Servers.lnk = D:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\ApacheMonitor.exe

O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - D:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - D:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE7Pro Preferences - {0026439F-A980-4f18-8C95-4F1CBBF9C1D8} - D:\Program Files\IEPro\iepro.dll

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: BitComet Search - {461CC20B-FB6E-4f16-8FE8-C29359DB100E} - D:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.7.4.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - D:\windows\bdoscandel.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - D:\windows\bdoscandel.exe

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {0742B9EF-8C83-41CA-BFBA-830A59E23533} (Microsoft Data Collection Control) - https://support.microsoft.com/OAS/ActiveX/MSDcode.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {56762DEC-6B0D-4AB4-A8AD-989993B5D08B} (OnlineScanner Control) - http://www.eset.eu/buxus/docs/programs/OnlineScanner.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1194858493609

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{465DE6A8-B228-4945-8E87-5D92ACC6C392}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O23 - Service: Apache2 - Apache Software Foundation - D:\Program Files\Apache Group\Apache2\bin\Apache.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - D:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - D:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\windows\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe


--

End of file - 8673 bytes

(Gutek) #12
R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - (no file)

usuń wpis HJT

Daj log z ComboFix


(Derelion) #13

Oto skan z ComboFix:

ComboFix 08-01-09.2 - FuriousCK 2008-01-09 14:07:25.1 - NTFSx86

(Gutek) #14

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

Pobierz program SDFix

-


(Derelion) #15

Próbowałem dzisiaj wejść do trybu awaryjnego i podczas uruchamiania już samego systemu w trybie awaryjnym komputer się automatycznie restartuje.

Dodatkowo dziś doszły kolejne anomalie dotyczące moich połączeń internetowych, i sieci lokalnej. Albowiem posiadam u siebie na komputerze utworzone jedno połączenie internetowe neostrada, ale tego połączenia nie widać z Moje miejsca sieciowe ale sam internet działa. Drugi problem to taki, że mam 3 połączenia lokalne. Między tymi połączeniami sam utworzył się mostek sieciowy (chciałem usunąć ale nie mogę), a połączenia LAN wykazują brak aktywności. Przy próbie usunięcia połączeń wyskakuje komunikat:


(Gutek) #16

Może najpierw spróbuj:


(Derelion) #17

Gutek2222 postąpiłem ściśle według instrukcji zawartych na stronie do której link podałeś, jednakże nie pomogło. Cały czas jestem w kontakcie z MS. Poprosili mnie o przesłanie pliku WindowsUpdate z mojego komputera, tak więc dalej coś próbują osiągnąć aby rozwiązać mój problem. Mam nadzieję, że im się uda albo Tobie. Sam już nie wiem co i jak z tym PC się dzieje. Co do połączeń sieciowych LAN i połączenia internetowego problem udało mi się rozwiązać, poprzez uprzednie wyłączenie podzespołów komputera w menadżerze urządzeń i ponowne ich uruchomienie.

Aczkolwiek na problemach się nie obyło. Po tym zabiegu musiałem zrestartować komputer i system prosił mnie o aktywację windowsa (posiadam Win XP Home Edition). Musiałem jeszcze raz go aktywować.

Pozostaje problem tylko tych aktualizacji. Nie wiadomo dlaczego komputer się nie aktualizuje ani windows defender. Dodatkowo ten problem z awaryjnym uruchamianiem systemu.


(system) #18

Spróbuj tak:

IE >>> Narzędzia >>> Opcje internetowe >>> Zabezpieczenia >>> Zaufane witryny >>> Witryny ->

i dodaj te wpisy


(Derelion) #19

Mam to ustanowione, więc to na pewno nie jest przyczyną mojego problemu.


(Gutek) #20

Nie udało sie Tobie naprawić SafeBootKeyRepair?