Spowolniona praca komputera podejrzewam wirusy

(Fiszek) #1
(huber2t) #2

fix w hijackthis

Pokaż log z Combofix