Spowolniona praca komputera podejrzewam wirusy


(Fiszek) #1


(huber2t) #2

fix w hijackthis

Pokaż log z Combofix