Spowolniona praca komputera


(Gadu Net) #1

Na wstępie witam serdecznie wszystkich.

Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w następującej sprawie:

W ubiegły czwartek, tj. 14.06. sformatowałem partycję C i postawiłem na niej świeżego Windowsa XP Home Edition SP 2, anglojęzyczny, niestety nieoryginalny z racji tego, iż wcześniejszą wersję - polską, legalną - pocharatał mi napęd DVD, wyjąłem z niego po prostu puzzle, zamiast całej płyty.. :? Nie pierwszy raz zresztą instalowałem ten nieoryginalny system, muszę to robić co 30 dni ze względu na upływający termin aktywacji.. :confused: To tak tytułem wstępu, żebyście mieli szerszy pogląd na sytuację. Otóż, mniej więcej od poniedziałku, 18.06., dzieją się dziwne rzeczy z kompem, strasznie muli.. W menedżerze zadań często widać aktywny proces dwwin.exe (wiem, że to z Dr. Watson'a, usunąłem nawet ten plik z dysku, ale on wraca jak bumerang :expressionless: przedtem blokowałem ten proces, ale powracał, za drugim razem było OK), czasem msoobe.exe, a na domiar złego GG (wersja 7.7) się wiesza, wyskakuje na początku okno z błędem aplikacji (0x0000005) i jest opcja "Wyślij", klikam ją, pojawia się okno z listą kontaktów, ale za chwilę potrafi ona zniknąć.. Uruchamiam jeszcze raz GG, ale dzieje się to samo. Potem w menedżerze zadań widnieje kilka aktywnych procesów gg.exe i każdy zżera kilkanaście do kilkudziesięciu % zasobów procka (wszystkie gg.exe razem wzięte mają 100% CPU), a gdy jest jedno "gg.exe", także stoi na 100%.. Próbowałem przeinstalowywać, wgrywać starsze wersje (7.6 i 6.0), ale nadal dzieje się tak samo.. Przeczytałem, że warto wyczyścić plik update.dll z folderu GG, ale to też nic nie dało. Podejrzewałem jakiegoś wirusa czy szpiega, przeskanowałem kompa za pomocą Ad-Aware Personal 1.06 SE oraz NOD32 2.1, ale nic nie znaleziono. Dodam, że od ww. poniedziałku nie instalowałem żadnych podejrzanych i nieznanych mi aplikacji.

Wrzucam logi z HiJackThis 1.99.1, ComboFix i SilentRunners:

HiJackThis 1.99.1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:45:39, on 2007-06-23

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\SpeedTouch\Dr SpeedTouch\drst.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\hijackthis\HijackThis.exe


O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKCU\..\Run: [STManager] "C:\Program Files\SpeedTouch\Dr SpeedTouch\drst.exe" -b

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: &Zablokuj to okienko - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\blockpopups.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Osłona programu IE - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Osłona programu IE... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9CFF405D-3DF5-4090-AC96-1B7CFFD98757}: NameServer = 212.158.248.6 83.146.21.5

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: iPod Service - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

ComboFix

ComboFix 07-06-21.3 - C:\Program Files\ComboFix.exe

"Ja" - 2007-06-23 9:19:00 - Service Pack 2 NTFS  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))C:\WINDOWS\9129837.exe

C:\WINDOWS\new_drv.sys((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Drivers/Services )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))-------\LEGACY_NEW_DRV

-------\new_drv((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-05-23 to 2007-06-23 )))))))))))))))))))))))))))))))2007-06-23 09:10	49,152	--a------	C:\WINDOWS\nircmd.exe

2007-06-23 09:10	347,253	--a------	C:\Program Files\Silent Runners.vbs

2007-06-23 09:07	1,089,127	--a------	C:\Program Files\ComboFix.exe

2007-06-22 21:46	70,864	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\fsdfw.sys

2007-06-22 21:46	33,584	--a------	C:\WINDOWS\system32\drivers\fsndis5.sys

2007-06-22 21:46	


[color=blue][b]SilentRunners[/b][/color]

[code]"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/ Operating System: Windows XP SP2 Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}" Startup items buried in registry: --------------------------------- HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "STManager" = ""C:\Program Files\SpeedTouch\Dr SpeedTouch\drst.exe" -b" ["THOMSON"] "Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."] "SpeedTouch USB Diagnostics" = ""C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon" ["THOMSON Telecom Belgium"] "SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."] "F-Secure Manager" = ""C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" /splash" ["F-Secure Corporation"] "F-Secure TNB" = ""C:\Program Files\F-Secure Internet Security\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW" ["F-Secure Corporation"] "F-Secure Startup Wizard" = ""C:\Program Files\F-Secure Internet Security\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot" ["F-Secure Corporation"] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\ {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"] {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\ "{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Display Panning CPL Extension" -> {HKLM...CLSID} = "Display Panning CPL Extension" \InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found] "{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "HyperTerminal Icon Ext" -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."] "{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class" -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper" -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer" -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu" -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] "{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS] "{FED7043D-346A-414D-ACD7-550D052499A7}" = "dBpowerAMP Music Converter 1" -> {HKLM...CLSID} = "dBpShell Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Illustrate\dBpowerAMP\dBShell.dll" [empty string] "{2C49B5D0-ACE7-4D17-9DF0-A254A6C5A0C5}" = "dBpowerAMP Music Converter" -> {HKLM...CLSID} = "dMCIShell Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Illustrate\dBpowerAMP\dMCShell.dll" [empty string] HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ <> "BootExecute" = "autocheck autochk *"| [file not found] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\ {F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}(Default) = "PDF Column Info" -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."] {FED7043D-346A-414D-ACD7-550D052499A7}(Default) = "dBpowerAMP Column Handler" -> {HKLM...CLSID} = "dBpShell Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Illustrate\dBpowerAMP\dBShell.dll" [empty string] HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\ WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\ WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\ WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] Group Policies {policy setting}: -------------------------------- Note: detected settings may not have any effect. HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ "shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001 {Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on} "undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001 {Devices: Allow undock without having to log on} Active Desktop and Wallpaper: ----------------------------- Active Desktop may be disabled at this entry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\ "Wallpaper" = "%APPDATA%\IrfanView\IrfanView_Wallpaper.bmp" Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy: HKCU\Control Panel\Desktop\ "Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\Ja\Application Data\IrfanView\IrfanView_Wallpaper.bmp" Winsock2 Service Provider DLLs: ------------------------------- Namespace Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++} 000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] 000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS] 000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] Transport Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++} 0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15 %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05 Toolbars, Explorer Bars, Extensions: ------------------------------------ Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons) HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\ {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\ "MenuText" = "Sun Java Console" "CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBC}" -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_01" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_01" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] {300DB664-75B5-47C0-8B45-A44ACCF73C00}\ "ButtonText" = "Osłona programu IE" "MenuText" = "Osłona programu IE..." "CLSIDExtension" = "{0928F506-07E8-470c-979D-147C296D4879}" -> {HKLM...CLSID} = "F-Secure IE Shield COM button" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\ieshield.dll" ["F-Secure Corporation"] {FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\ "ButtonText" = "Messenger" "MenuText" = "Windows Messenger" "Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS] Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}): ------------------------------------------------------------------ NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"] ---------- <>: Suspicious data at a malware launch point. + This report excludes default entries except where indicated. + To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds, launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter. + The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives took 4 seconds. ---------- (total run time: 43 seconds)


(iwa nike) #2

:?

microsoft powinien ci przysłać nowy krążek jeśli masz paragon


(Gadu Net) #3

Też mnie to zbytnio nie rajcuje.. :confused:

Tylko jak udowodnić, że to nie ja połamałem płytę, a napęd, hehe..

Ktoś ma pomysł/radę odnośnie przedstawionej sytuacji?


(Lukojek) #4

wiesz co? ta wersja to jakies badziewie. pobierz sobie z neta windowsa z najnowszymi uaktualnieniami bo ta wersja ma coś do siebie. Jak instalowałes jakieś programy(np.antyviry) ostatnio usuń jei zobacz jak chodzi komputer. Jeśli nie bedzie poprawy to tylko format jest wyjściem bo tego kmiota nie ma co juz łatać :smiley: I pomyśl żeby załatwić sobie jakąś lepszą wersję! :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:


(Gadu Net) #5

Wnioskujesz to po przejrzeniu logów czy tak sam od siebie? Ja bym jednak wolał, aby ktoś sensownie poradził na podstawie logów z rejestru. Już pal licho, że to nieoryginalna winda, to nie pierwszy raz, jak ją instalowałem i jakoś wcześniej system nie odwalał takich cyrków.


(Patryk1 Kdh) #6

to może wstaw te logi do działu "Bezpieczeństwo i logi HijackThis" :wink:


(Lost World) #7

Oj , temat poleci chyba do kosza.


Więc tak...

W HJ okej.

Panel sterowania >>> Java Plug-in >>> Update >>> odptaszkować Check for updates automatically

Co do Gadu-Gadu , szybciutko wywal tą aplikację i zainstaluj jakąś alternatywę , ja ze swojej strony polecam Tlen.pl <- jest naprawdę łatwy dla początkującego user'a , posiada wiele wtyczek sieciowych itd.

Zainstaluj również jakiegoś firewalla

Ja ze swojej strony polecam tego

Click

Co do tego , to jest to chyba coś od aktywacji systemu.

Opisz dokładnie problem z tym Dr. Watson'em

Do tego jeszcze proponował bym zainstalować Ad-Ware 2007 , SpyBot , AVG Anti-Spyware.