Spowolniona praca komputera


(pawel75) #1

Proszę o sprawdzenie logów

czasem musze czekać na otwarcie opery ok 5min.

http://wklej.to/YCjFD  FRST

http://wklej.to/SbJcE  ADDITION

http://wklej.to/d9aQ7 SHORTCUT


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM\...\Run: [NvCplDaemon] = RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
HKLM\...\Run: [NvMediaCenter] = RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
HKLM\...\Run: [APSDaemon] = C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [59720 2013-09-13] (Apple Inc.)
HKLM\...\runonceex: [Flag] = 
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe
S2 CX23880; system32\drivers\cx88vid.sys [X]
S2 CXAVXBAR; system32\drivers\cxavxbar.sys [X]
S2 CXTUNE; system32\drivers\CX88TUNE.sys [X]
S3 esgiguard; \\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [X]
U1 WS2IFSL; No ImagePath
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(pawel75) #3

log po czyszczeniu http://wklej.org/id/1635013/ 


(Acorus) #4

Skasuj folder C:\FRST

Przeskanuj programem Malwarebytes Anti-Malware http://data-cdn.mbamupdates.com/v2/mbam/consumer/data/mbam-setup-2.0.4.1028.exe

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.