Spowolnione działanie komputera


(Tommekx) #1

Niedawno mój komputer złapał jakiegoś trojana, antywirus go usunął, jednakże system się tnie i wolno pracuje. Windows startuje 2 razy dłużej. Wklejam log.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:50:52, on 2006-07-21

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

D:\Programy\Kaspersky 6 PL\avp.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

D:\Programy\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

D:\Programy\TRIXX\TRIXX.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

D:\Programy\Kaspersky 6 PL\avp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Programy\AutoConnect\AutoConnect.exe

D:\Programy\Screenshot utility\ScreenshotUtility.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\Programy\Opera\Opera.exe

D:\Programy\BitComet\BitComet.exe

D:\Programy\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Tomek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX05.609\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: DAPHelper Class - {0000CC75-ACF3-4cac-A0A9-DD3868E06852} - D:\Programy\DAP\dapbho.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Adobe reader 7\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: ClickCatcher MSIE handler - {16664845-0E00-11D2-8059-000000000000} - C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\Catcher.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: JBTrader.BHO.BrowserHO - {bcad1d5f-27a9-453a-85f7-7fb4b2624155} - mscoree.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: ReGet Bar - {17939A30-18E2-471E-9D3A-56DD725F1215} - D:\Programy\ReGetDx\iebar.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: JBTrader - {c0551e29-97c6-4519-98c0-36a0ae198d69} - mscoree.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [TRIXX] "D:\Programy\TRIXX\TRIXX.exe" -s

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [kav] "D:\Programy\Kaspersky 6 PL\avp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] D:\Programy\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - Startup: Screenshot Utility.lnk = D:\Programy\Screenshot utility\ScreenshotUtility.exe

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - D:\Programy\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - D:\Programy\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Pobierz przez ReGet Deluxe - C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\CC_Link.htm

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - D:\Programy\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\Programy\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz &wszystko przez ReGet Deluxe - C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\CC_All.htm

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Ochrona WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - D:\Programy\Kaspersky 6 PL\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1140688058406

O16 - DPF: {70BA88C8-DAE8-4CE9-92BB-979C4A75F53B} - http://launch.gamespyarcade.com/software/launch/alaunch.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{92B02AC3-BAD7-499B-A832-6CA672EC412B}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus 6.0 (AVP) - Unknown owner - D:\Programy\Kaspersky 6 PL\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - D:\Programy\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: PDScheduler (PDSched) - Raxco Software, Inc. - C:\Program Files\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

(Gblade) #2

skasować hijackiem


(Tommekx) #3

Czy aby na pewno mam skasować ten wpis? JBtrader to na pewno potrzebny program.


(Gblade) #4

file missing punktuje brakiem pliku, ale jesli jest to hijackthis zrobił nas w konia, a więc zostaw.