Spowolniony i zawirusowany komputer


(Teodseb) #1

Bardzo proszę o pomoc.

 

Farbar Recovery Scan Tool:

 

FRST: http://www.wklej.org/id/1553932/

 

Addition : http://www.wklej.org/id/1553934/

 

Pozdrawiam


(Acorus) #2

Otwórz Notatnik i wklej:

HKLM\...\Run: [SunJavaUpdateSched] = C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [256896 2014-07-25] (Oracle Corporation)
CHR HKU\S-1-5-21-1220945662-1275210071-1801674531-1003\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
HKU\.DEFAULT\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.