Spowolniony internet


(Iron 29) #1


(Gutek) #2

Może to chwilowe? Log ok