Spowolniony internet


(system) #1

Log z ComboFix

http://wklej.org/id/f5c3c7996b


(huber2t) #2

Daj log z Hijackthis


(system) #3

HijackThis

http://wklej.org/id/5ecee16448


(huber2t) #4

Log i sa czyste