Spowolniony komputer


(Beeaataa25) #1

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222


(Gutek) #2

odinstaluj Multi_Media a wpisy usuń HJT

Optymalizacja XP: viewtopic.php?t=76580

Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools


(Beeaataa25) #3

multi media nie chce się usunąć-odmowa dostępu.co zrobić w tej sytuacji?


(Gutek) #4

Pobierz The Avenger. Wypakuj => uruchom => zaznacz opcję Input script manually => kliknij w taką lupkę => w okienku, które się otworzy wklej:

kliknij klawisz Done => teraz kliknij na zielone światełko => powinna pojawić się pewna informacja i kliknij OK (teraz restart).


(Beeaataa25) #5

Niestety tym programem też nie moge usunąć wyświetla się Error:selected file does not appear to be a valid script.Nadal proszę o pomoc :slight_smile:


(Gutek) #6

Daj nowy log


(Beeaataa25) #7

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:34:06, on 2007-12-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\opsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\LANChat Pro\LANChat.exe

C:\Program Files\LClock\LClock.exe

C:\Program Files\VisualTooltip\VisualToolTip.exe

C:\Program Files\Styler\Styler.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe

D:\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\DOCUME~1\Beata\USTAWI~1\Temp{39919B9F-690F-401F-AB39-08A85509CDCF}\Blaero Start Orb.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\DOCUME~1\Beata\USTAWI~1\Temp{32AB1B2E-6EFF-4592-8DF7-0D7004C55740}\sidebar.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program Files\Opiekun\optray.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jucheck.exe

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.windowsxlive.net

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Multi Media Toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMult.dll (file missing)

R3 - URLSearchHook: free-downloads Toolbar - {d3e23b4b-f153-4687-82c2-816319dd3c5a} - C:\Program Files\free-downloads\tbfree.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Multi Media Toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMult.dll (file missing)

O2 - BHO: free-downloads Toolbar - {d3e23b4b-f153-4687-82c2-816319dd3c5a} - C:\Program Files\free-downloads\tbfree.dll

O3 - Toolbar: Multi Media Toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMult.dll (file missing)

O3 - Toolbar: free-downloads Toolbar - {d3e23b4b-f153-4687-82c2-816319dd3c5a} - C:\Program Files\free-downloads\tbfree.dll

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [LANChatPro] C:\Program Files\LANChat Pro\LANChat.exe /q

O4 - HKLM..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKLM..\Run: [Vista Sidebar] C:\Program Files\Vista Sidebar\sidebar.exe

O4 - HKLM..\Run: [VisualTooltip] C:\Program Files\VisualTooltip\VisualToolTip.exe

O4 - HKLM..\Run: [blaero Start Orb] C:\Program Files\Blaero Start Orb\Blaero Start Orb.exe

O4 - HKLM..\Run: [styler] C:\Program Files\Styler\Styler.exe

O4 - HKCU..\Run: [Creative WebCam Tray] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe"

O4 - HKCU..\Run: [skype] "D:\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Picasa Media Detector] C:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKCU..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Startup: Y'z ToolBar.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\oplsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\oplsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\oplsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\oplsp.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: ppctlcab - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/ppctlcab.cab

O16 - DPF: {04E214E5-63AF-4236-83C6-A7ADCBF9BD02} (HouseCall Control) - http://housecall60.trendmicro.com/housecall/xscan60.cab

O16 - DPF: {2882C368-D508-11D4-A2AB-000102598CE4} (LProtect Control) - http://download.globalhauri.com/Eng/onl ... vecall.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... /cabsa.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{E75ABFB0-B0C9-42AE-BF99-A638E08C7D28}: NameServer = 194.204.159.1

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Opiekun (OpSrv) - SoftStory - C:\WINDOWS\system32\opsrv.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

--

End of file - 7345 bytes


(Gutek) #8

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222

usuń wpisy HJT

Daj log z ComboFix


(Beeaataa25) #9

http://wklej.org/id/e05c63c03f podane wpisy z HJT usunęłam, ale nie rozwiązało to problemu,nadal wszystko wolno chodzi tzn.internet.


(Gutek) #10

Optymalizacja XP: viewtopic.php?t=76580 uważnie przeglądnij