Sprawdzanie systemu plików na D: przy każdym uruchomieniu


(R@fik) #1

Przy uruchamianiu komputera pojawia się taki komunikat:

e30e58dc36890d26.jpg

Po sprawdzeniu wszystko jest już normalnie, ale przy następnym uruchomieniu komputera komunikat ten pojawia się ponownie.

Co zrobić, aby system nie sprawdzał dysku przy uruchamianiu?


(SeBoLaS) #2

Start>>Uruchom>>cmd.exe i wydaj chkdsk x: /r

gdzie x: to litera dysku


(Dobrol) #3

Pewnie nie zaznaczyłeś opcji “Napraw…” przed skanowaniem dysku.


(R@fik) #4

SeBoLaS , pomogło, dzięki :slight_smile: