Sprawdźcie loga - dziwnie zawiesza mi sie komp


(rafales) #1

Witam...jak możecie to zlukajcie na te loga...co prawda nie jest mój (i to od razu mówię), ale prosze o jego sprawdzenie bo ja nie do końca jestem pewien gdzie zainterweniować :smiley: :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:36:02, on 2006-11-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Virus-Bursters\virus-bursters.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\ZIBO\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = 10.100.21.52

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http=https=ftp=gopher=socks=

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Virus-Bursters] C:\Program Files\Virus-Bursters\virus-bursters.exe /h

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O8 - Extra context menu item: Open With JPEGCompress - res://C:\Program Files\JPEGCompress\owjc.dll/CONTEXT_HANDLE.HTM

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2C67BDBE-52C1-42E6-8B2C-84BBEF775F1E}: NameServer = 10.100.1.3,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2C67BDBE-52C1-42E6-8B2C-84BBEF775F1E}: NameServer = 10.100.1.3,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{2C67BDBE-52C1-42E6-8B2C-84BBEF775F1E}: NameServer = 10.100.1.3,194.204.159.1

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(adam9870) #2

Użyj narzędzia SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu.

Po wykonaniu pokaż nowy log z hjt, SilentRunners oraz c:\rapport.txt


(squeet) #3

Proszę zmienić temat na konkretny, mówiący o problemie.

W tym celu proszę użyć przycisku icon_edit.gif