Sprawdzcie loga


(Rg166) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:23:23, on 2005-05-05

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1\outpost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKMail\AVKPOP.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\WINDOWS\System32\qwinnta.exe

C:\WINDOWS\System32\sesmgr.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashSimpl.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\PROGRA~1\WANADOO\Mariusz\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IE SP2 AddOn - {6E0E8ABA-5913-4A57-870E-33468F547BDF} - C:\WINDOWS\System32\spziu.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\system32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: SearchToolbar - {08BEC6AA-49FC-4379-3587-4B21E286C19E} - C:\WINDOWS\System32\ie2cltr.dll

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [Media Pass] C:\Program Files\Media Pass\MediaPassK.exe

O4 - HKLM..\Run: [AVK Mail Checker] "C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKMail\AVKPOP.EXE"

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU..\Run: [WareOut] "C:\Program Files\WareOut\WareOut.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O16 - DPF: {24311111-1111-1121-1111-111191113457} - file://c:\eied_s7.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_21.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{372B5567-07DA-4D63-9B13-F3C00C78A6F3}: NameServer = 69.50.184.86,195.225.176.110

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{71453D18-5F99-4AAD-A0E9-B6D41D0AD689}: NameServer = 69.50.184.86 195.225.176.110

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{372B5567-07DA-4D63-9B13-F3C00C78A6F3}: NameServer = 69.50.184.86,195.225.176.110

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{372B5567-07DA-4D63-9B13-F3C00C78A6F3}: NameServer = 69.50.184.86,195.225.176.110

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Macromedia - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum - C:\PROGRA~1\AGNITUM\OUTPOS~1\outpost.exe

wyskakuja mi jakies okienka caly czas, zmienia mi sie strona startowa w IE, ogólnie komp wolno chodzi.


(123448) #2

po 1 zainstaluj sp2 http://www.windowsupdate.microsoft.com

zmień przeglądarke na np. Opere lub Mozille które mają wbudowaną opcje blokoania pop-upów

jak mówisz że komp wolno chodzi do może złapałeś jakieś syfa. przeskanuj jakimś programem dostępnym tutaj:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=23036 - proponuje ETD Security Scanner


(Kuz5) #3

Bo masz na kompie resztki rootkita Ms4Hd dla pewności użyj programu

remv3

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki na czerwono usuń ręcznie z dysku


(fiesta) #4

po pierwsze to zrób to co Ci radzi kuz5

po drugie zainstaluj srevice packa


(Rg166) #5

wyskakuja okienka tzn usluga poslaniec, ze mam wejsc na jakas stronke i przeskanowac, a tam platne jest:] co z tym zrobic?


(Musg) #6

drobna sugestia

kolo ma neo,a te dnsy nie są od niej :slight_smile:


(boczi) #7

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... =pos%B3%2A