Sprawdźcie loga ;]


(Ford Fokus) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:10:58, on 2005-05-31

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.40607\aspnet_admin.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\GStartUp.exe

C:\PROGRA~1\Microsoft SQL Server\MSSQL\binn\sqlservr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\WinTask.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\cmdk32.exe

C:\PROGRA~1\MyWebSearch\bar\2.bin\mwsoemon.exe

C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SAMSUNG\Samsung Internet Keyboard\MMKbd.exe

C:\WINDOWS\System32\bpk.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Documents and Settings\Mateusz\Pulpit\inne śmieci\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.cyber.net.prv.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = ahahahahhaahah

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\2.bin\MWSSRCAS.DLL

O1 - Hosts: 69.195.3.207 gg.muchina.com

O1 - Hosts: 69.195.3.207 ogg.muchina.com

O1 - Hosts: 69.195.3.207 update.nprotect.com

O2 - BHO: MyWebSearch Search Assistant BHO - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\2.bin\MWSSRCAS.DLL

O2 - BHO: mwsBar BHO - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSBAR.DLL

O2 - BHO: PK IE Plugin - {1E1B2879-88FF-11D3-8D96-D7ACAC95951A} - C:\WINDOWS\System32\bpkwb.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: ISTbar - {5F1ABCDB-A875-46c1-8345-B72A4567E486} - C:\PROGRA~1\ISTbar\istbar.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [siSSoundMan] C:\WINDOWS\System32\SoundMan.exe

O4 - HKLM..\Run: [siSSetCDfmt] C:\WINDOWS\System32\SetCDfmt.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [WinTask] C:\WINDOWS\WinTask.exe

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [iST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [Ardamax Keylogger] C:\WINDOWS\System32\cmdk32.exe

O4 - HKLM..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MyWebSearch\bar\2.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM..\Run: [svchost] C:\windows\system\svchost.exe

O4 - HKLM..\Run: [bpk] C:\WINDOWS\System32\bpk.exe

O4 - HKCU..\Run: [sTYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [CursorXP] C:\Program Files\CursorXP\CursorXP.exe

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [steam] C:\Sierra\Steam.exe -silent

O4 - HKCU..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MyWebSearch\bar\2.bin\mwsoemon.exe

O4 - Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSOEMON.EXE

O4 - Global Startup: BOINC.lnk = C:\Program Files\BOINC\boinc_gui.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\2.bin\MWSOEMON.EXE

O4 - Global Startup: Samsung Internet Keyboard.lnk = ?

O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZCfox000

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\Program Files\SideFind\sidefind.dll (file missing)

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/62479 ... e-c420.cab

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/fu ... .0.8-2.cab

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\System32\NavLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WB - C:\PROGRA~1\Stardock\Object Desktop\WindowBlinds\fastload.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: DefWatch - Unknown owner - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\DefWatch.exe (file missing)

O23 - Service: StartUp Service (GStartUp) - G DATA Software Sp. z o.o. - C:\WINDOWS\system32\GStartUp.exe

O23 - Service: Symantec AntiVirus Client (Norton AntiVirus Server) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\SYMANT~1\SYMANT~1\Rtvscan.exe (file missing)

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Unknown owner - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: RadClock - Unknown owner - C:\Program Files\RadLinker\RadClock.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

PS NIE CHCĘ ŻADNEGO SP2 !!


(Musg) #2

to na cholere sprawdzac ci logA jesli twoj system nie spelnia podstawowych zabezpieczen (brak aktualizacji).Sp2 to podstawa .....ech

a tu tylko jeden z przykladow braku sp2(tylko jeden bo masz kaszane)


(adpawl) #3

Moim zdaniem tak...

Skan programami: Ad-Avare, PestPatrol, Spybot, CWShredder ...może być tez antyspyware microsoftu :wink:

...no i programem antywirusowym :roll:

Potem podmień loga na nowego...

A po totalnym wyczyszczeniu kompa zainstaluj tego SP2 ! :wink:


(Ford Fokus) #4

o kurde :confused: sasser :confused: jak się tego gówna pozbyć ? Utworzył już 2 kopie :confused:

pól rejestrru to wiry :confused: oj będzie format, tylko nie mam płytki XP :smiley:

usunąłem kopie a plik przeniosłem na pulpit ale nie moge usunać bo pisze że używany :confused:


(Musg) #5

tak tak jak zaczniesz usuwac takie wpisy to musisz miec koniecznie plytke xp--jestes bardzo blisko formatu :smiley: :smiley: