Sprawdzcie logi.... trojan.vundo


(Ptadla) #1

Trojan.Vundo bawi się ze mną w kotka i myszkę. Próbowałem vundofix, fixvundo, combofix, norton antivirus 2008, mksvir 2007 Trojan.Vundo Removal Tool ,VirtumundoBeGone i on dalej jest.... :evil: . Pomyslałem że wkleje loga. Tzn. umiem go czytać itd. ale może coś przeoczyłem z nerwów. Oto log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:05, on 2007-11-19

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)

Boot mode: Normal


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

D:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe

D:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

D:\WINDOWS\explorer.exe

D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe

D:\Program Files\Norton AntiVirus\navw32.exe

D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

D:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://dobreprogramy.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: Security Toolbar - {11A69AE4-FBED-4832-A2BF-45AF82825583} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] D:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] D:\Program Files\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "D:\Program Files\Norton AntiVirus\osCheck.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [SetDefaultMIDI] MIDIDef.exe

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=58813

O16 - DPF: {0A5FD7C5-A45C-49FC-ADB5-9952547D5715} (Creative Software AutoUpdate) - http://www.creative.com/su/ocx/15030/CTSUEng.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://www.creative.com/su2/CTL_V02002/ocx/15031/CTPID.cab

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - D:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - D:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: DomainService - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\idcjewfo.exe (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - D:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - D:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - D:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Scramby Server (ScrambyServer) - Unknown owner - D:\Program Files\RapidSolution\Scramby\ScrambyServer.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec Core LC - Unknown owner - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Unknown owner - D:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe (file missing)

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - D:\WINDOWS\system32\UAService7.exe


--

End of file - 7418 bytes

Z góry dzięki za wskazanie "złych" wpisów.

Złączono Posta : 19.11.2007 (Pon) 17:33

Dostałem takiego loga z combofixa. Co dalej?? Mam coś robić z tym combofixem jeszcze?

ComboFix 07-11-08.3 - Przemek 2007-11-19 17:11:33.1 - NTFSx86

(Gutek) #2

Wklej do Notatnika:

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo, przed logiem:

Wklej do Notatnika:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]

"Authentication Packages"=-

"Authentication Packages"=hex(7):6d,00,73,00,76,00,31,00,5f,00,30,00,00,00,00,\

  00

Z menu Notatnika Plik Zapisz jako Ustaw rozszerzenie na "Wszystkie pliki" Zapisz jako FIX.REG uruchom ten plik (dwuklik).


(Ptadla) #3

Dzięki za pomoc. Oto log po zastosowaniu skryptu, oraz uruchomieniu FIX.REG.

ComboFix 07-11-08.3 - Przemek 2007-11-19 18:40:43.2 - NTFSx86

(Gutek) #4

Wklej do Notatnika:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa]

"Authentication Packages"=-

"Authentication Packages"=hex(7):6d,00,73,00,76,00,31,00,5f,00,30,00,00,00,00,\

  00

Z menu Notatnika >>> Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie na "Wszystkie pliki" >>> Zapisz jako FIX.REG >>> uruchom ten plik (dwuklik).


(Ptadla) #5

wkleiłem, dzięki. To wszystko??

daje jeszcze loga z combofixa:

ComboFix 07-11-08.3 - Przemek 2007-11-19 19:03:47.3 - NTFSx86

(Gutek) #6

No Ok


(Ptadla) #7

Olbrzymie dzięki za pomoc. Szczerze mówiąc nie spodziewałem się że ktoś mi pomorze :stuck_out_tongue: . Myślałem że format jest jak Boże Narodzenie - coraz bliżej :lol: . PW : Zamnkij topic z łaski swojej. A może warto by przykleić posta : "Usuwanie trojan.vundo - porady dla początkujących" ??

JESZCZE RAZ WIELKIE DZIĘKI! !!