Sprawdzcie mi LOGa


(Ziutka A) #1

wykonałam skan Pandą,a potem Hijackthis !

pomozcie! !!

to jest moj log

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 20:57:44, on 2004-11-16

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\Program Files\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\temp\msbb.exe

C:\Program Files\Windows AdControl\WinAdCtl.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Windows AdControl\WinAdAlt.exe

C:\Program Files\Norton Personal Firewall\ccPxySvc.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Ania\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://results.dashbar.com/search?c=27440b=17862t=0ce=DIm=Mjc5MzMyNTgxver=2.1.0.0

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.blazefind.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://wflu.com/searchbar.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.blazefind.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\Userinit.exe

O1 - Hosts: 69.20.16.183 auto.search.msn.com

O1 - Hosts: 69.20.16.183 search.netscape.com

O1 - Hosts: 69.20.16.183 ieautosearch

O2 - BHO: (no name) - {017C20C1-F86F-11D8-9B25-000ACD002AE3} - C:\WINDOWS\Helper100.dll

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {07B18EA9-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SBHC] C:\Program Files\SuperBar\sbhc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WELS] C:\WINDOWS\WELS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KRYFM] C:\WINDOWS\KRYFM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [msbb] c:\temp\msbb.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\3.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [enojaj] C:\WINDOWS\enojaj.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVPCC] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\avpcc.exe" /wait

O4 - HKLM\..\Run: [stcloader] C:\WINDOWS\System32\stcloader.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows AdControl] C:\Program Files\Windows AdControl\WinAdCtl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [sp] C:\sp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\3.bin\mwsoemon.exe

O4 - Global Startup: PrecisionTime.lnk = C:\Program Files\PrecisionTime\PrecisionTime.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FLASHGET\flashget.exe (file missing)

O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll

O16 - DPF: ppctlcab - http://www.pestscan.com/scanner/ppctlcab.cab

O16 - DPF: {14A3221B-1678-1982-A355-7263B1281987} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuch.mht!http://www.awmdabest.com/dlt/489.chm::/file.exe

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://www.pestscan.com/scanner/axscanner.cab[/code]

(Adarek) #2

Wyłącz przywracanie systemu

start kompa do awaryjnego.

Za pomoćą HT usuń:

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://results.dashbar.com/search?c=27440&b=17862&t=0&ce=DI&m=Mjc5MzMyNTgx&ver=2.1.0.0

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.blazefind.com

http://wflu.com/searchbar.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.blazefind.com 

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\Userinit.exe

O1 - Hosts: 69.20.16.183 auto.search.msn.com

O1 - Hosts: 69.20.16.183 search.netscape.com

O1 - Hosts: 69.20.16.183 ieautosearch

O2 - BHO: (no name) - {017C20C1-F86F-11D8-9B25-000ACD002AE3} - C:\WINDOWS\Helper100.dll 

O4 - HKLM\..\Run: [SBHC] C:\Program Files\SuperBar\sbhc.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [WELS] C:\WINDOWS\WELS.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KRYFM] C:\WINDOWS\KRYFM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\3.bin\mwsoemon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [enojaj] C:\WINDOWS\enojaj.exe

O4 - HKLM\..\Run: [stcloader] C:\WINDOWS\System32\stcloader.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [msbb] c:\temp\msbb.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows AdControl] C:\Program Files\Windows AdControl\WinAdCtl.exe

O4 - Global Startup: PrecisionTime.lnk = C:\Program Files\PrecisionTime\PrecisionTime.exe

O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm 

O16 - DPF: {14A3221B-1678-1982-A355-7263B1281987} - ms-its:mhtml:file://c:\nosuch.mht!http://www.awmdabest.com/dlt/489.chm::/file.exe

Ubij procesy i usuń z dysku następujące pliki: {SZukaj w ukrytych i w dodaj usuń}

SuperBar\sbhc.exe , KRYFM.exe ,My Web Search ,mwsoemon.exe ,enojaj.exe ,stcloader.exe ,Windows AdControl\WinAdCtl.exe , Windows AdControl\WinAdAlt.exe ,PrecisionTime\PrecisionTime.exe ,

Użyj :

- CWShredder Version 2.0

- Pestpatrol

instrukcja

- WinPatrol 8.0

Na zakładce Opcje klikasz Pokaż plik HOSTS.... Otworzy sie w notatniku.

Usuwasz wszysko za wyjątkiem 127.0.0.1 localhost


(Golden Finger) #3

Brak service pack'a powoduje słabe zabezpieczenie systemu, zainstaluj SP1 lub SP2 dla XP, po tym zainstaluj krytyczne poprawki

:okulary:


(Ziutka A) #4

dobra wszytsko rozumiem ale nie mogę otworzyć linku z instrukcją pod Użyj :

  • CWShredder Version 2.0

-Pestpatrol

instrukcja... itd

i niewiem co mam dalej zrobic co tam są za instrukcje


(Marsmo) #5

Tam jest podany bardzo dokładny sposób użycia programu Pest Patrol! :slight_smile:

Czyli do poczytania...

Musisz dalej próbować, czasami ten serwer jest przepełniony!

Rzadko bo rzadko, ale się zdarza...

Przed chwilą się otwarło... 8)


(Mana) #6

Opróżnij jeszcze :C:\Dokuments and Settings\a1\Ustawienia lokalne\Temporary internet files

ale w ten sposób:

1.Start w awaryjnym

2.Otwierasz -Mój komputer

3.W pasku adresu wpisz albo wklej

C:\Dokuments and Settings\a1\Ustawienia lokalne\Temporary internet files\Content IE5\UX9BFEBM

4.Naciśnij enter

5.Skasuj pliki.

Tych plików nie zobaczysz inaczej

Pozdrawiam Wrocław


(Ziutka A) #7

mam jeszcze jedno pytanie?? :slight_smile: do czego słurzą te programy wyżej wymienione

  • CWShredder Version 2.0

-Pestpatrol

-WinPatrol 8.0


(Mana) #8

Niestety musisz sam(a) przeczytać

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=11522