Sprawdźcie mojego loga bo coś jest nie tak :(


(H34dshot2005) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:25:44, on 2005-03-29

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\WINDOWS\System32\cmdk32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Pavkre.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\CiDial\CiDial.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Documents and Settings\1\Pulpit\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant =

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,CustomizeSearch = res://C:\PROGRA~1\Toolbar\toolbar.dll/sa

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - Default URLSearchHook is missing

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,userinit32.exe

O2 - BHO: DownloadRedirect Class - {00000000-6CB0-410C-8C3D-8FA8D2011D0A} - C:\Program Files\iMesh\iMesh5\iMeshBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: iMeshBar BHO - {5345A7A1-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {EB78D545-7084-1460-B78B-C15169BF794D} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {5345A7A9-805A-4923-B505-86B2FEBA3FE0} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [Openwares LiveUpdate] C:\Program Files\LiveUpdate\LiveUpdate.exe

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM..\Run: [Ardamax Keylogger] C:\WINDOWS\System32\cmdk32.exe

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: PowerReg Scheduler V3.exe

O8 - Extra context menu item: Pobierz przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddLink.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddList.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O15 - Trusted Zone: *.awmdabest.com (HKLM)

O15 - Trusted Zone: *.frame.crazywinnings.com (HKLM)

O15 - Trusted IP range: 206.161.125.149

O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in Trusted Zone, should be Internet Zone

O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-222222222222} - ms-its:mhtml:file://C:one.MHT! http://www.t058.com//inst//x.chm::/open.exe

O16 - DPF: {FCF289D4-0AC8-4ED8-BE31-E8AF09606AB5} (download_35mb_com.applet) - http://download.35mb.com/images/downloadapplet.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{78444802-384D-460F-9EE6-2156A533A556}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Hardware Clock Driver (hwclock) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\hwclock.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Pavkre (Pavkre) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Pavkre.exe

O23 - Service: Panda PavProt (PavProt) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

Od niedawna gry mi się wyłanczają po 15-30 minutach grania :frowning: . Czesto wyskakują jakieś błędy w systemie . Te procesy userinit32.exe i HWCLOCK.EXE coś mi z łonczem bo jak nic nierobie a łoncze mam używane 30-90% więc przy każdym włonczeniu komputera wyłanczam te procesy , i wtedy jest dobrze ! ale gry i tak mi sie wylanczaja :frowning: skanowałem kompa ad-aware , panda , avastem i coś tam usuwają , ale przy następnym włączeniu kompa znów mam te same rzeczy :frowning: da się coś zrobic z tymi procesami zeby mi sie niewlanczaly za kazdym razem ?? może komputer mi się przegrzewa że gry mi się wyłanczają ?? pomocy !


(boczi) #2

Sposób wykonywania czynności:

Usuń programem KillBOX: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... hl=killbox

Kasacja w hijacku:

A to usuwasz narzędziem KillTrusted: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... hl=killbox

I na nowo log. Zobaczymy, jakie efekty.


(Gutek) #3

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu.

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte. Dodatkowo O15 może będzie stawiać opór więc ściągnij KillTrusted 0.7

  4. Skasować z dysku foldery, które podkreśliłem na czerwono (w dodaj/usuń)

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:


(H34dshot2005) #4

A teraz to wygląda tak :smiley: :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:17:45, on 2005-03-29

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Pavkre.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\AVENGINE.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\WebProxy.exe

C:\Program Files\CiDial\CiDial.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\1\Pulpit\HijackThis\HijackThis.exe

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,userinit32.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [Openwares LiveUpdate] C:\Program Files\LiveUpdate\LiveUpdate.exe

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: Pobierz przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddLink.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko przez Net Transport - C:\Program Files\Xi\NetTransport 2\NTAddList.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\npjpi150.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{78444802-384D-460F-9EE6-2156A533A556}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Hardware Clock Driver (hwclock) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\hwclock.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Pavkre (Pavkre) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Pavkre.exe

O23 - Service: Panda PavProt (PavProt) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

5 minut temu był updejt PANDY i wykryło mi HWCLOCK.EXE :stuck_out_tongue:


(Qbek50) #5

OK 8)


(boczi) #6

Już czysto.

Skasuj

Zalecam skonfigurowanie Neostrady - jej połączenia ręcznie.

http://www.turbokrecik.info

http://www.autoconnect.prv.pl


(H34dshot2005) #7

Dobra :smiley: dziekS za POMOC !!