Sprawdzenie loga(dla pewności)


(adri991) #1

OTL http://wklej.to/g0wh

Extras http://wklej.to/PpVc


(jessica) #2

Nie widzę tu żadnej infekcji.

Kosmetyka:

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera.

jessi