Sprawdzenie loga dnx


(Reloop) #1

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 17:30:30, on 2005-04-24

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

D:\Programy\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: DAP Bar - {62999427-33FC-4baf-9C9C-BCE6BD127F08} - C:\Program Files\DAP\DAPIEBar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\Powergg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Vypress Chat StartUp.lnk = C:\Program Files\Vypress Chat\VyChat.exe

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\PROGRA~1\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Run DAP - {669695BC-A811-4A9D-8CDF-BA8C795F261C} - C:\PROGRA~1\DAP\DAP.EXE

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {E95CF138-A587-4C54-8175-3AD80997CB14} (GINSOCCER Class) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/soccer_2_0_0_7.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_21.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{33B2D76C-F234-4C2C-8BAC-ADA6953C5856}: NameServer = 10.0.0.2,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{33B2D76C-F234-4C2C-8BAC-ADA6953C5856}: NameServer = 10.0.0.2,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{33B2D76C-F234-4C2C-8BAC-ADA6953C5856}: NameServer = 10.0.0.2,194.204.159.1

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe


(Musg) #2

log masz czysty-tylko pamietaj ze dap posiada --spyware

polecam ci go wymienic na jakis inny program bez spyware

zainstaluj sp2

http://www.microsoft.com/poland/windows ... fault.mspx


(boczi) #3

Log czysty.

Zalecam usunąć DAP, ma spyware. Zastąp go lepiej np. WellGet'em.

Zainstaluj SP2.

Kosmetyka

Ze Start | Uruchom | msconfig możesz odznaczyć:

nwiz.exe /install - jest to usługa wirtualnych pulpitów nVidii, jeśli nie używasz, wyłącz.


(Adekuson) #4

Ja profilaktycznie polecałbym ściągnąć JAVĘ ze względów bezpieczeństwa bo JAVA załączona z windowsem

to "ser szwajcarski".


(lazikar) #5

Tylko problem w tym że do Windowsa załączonej Javy nie ma. Była w sp1 ale nie w samym Windowsie. Zresztą sp1a wyszedł tylko po to aby usunąć Jave.


(Adekuson) #6

Sorki masz rację.

Moje niedopatrzenie. :oops: