Sprawdzenie loga - do zamkniecia thx za pomoc :D


(Paluszekmich) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:59:59, on 2006-11-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Intel® Active Monitor\imonnt.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Documents and Settings\l\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://127.0.0.1:8080/proxyconf

R3 - URLSearchHook: (no name) - {A8B28872-3324-4CD2-8AA3-7D555C872D96} - (no file)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {D0EF21CB-9D21-EA8A-7C02-CA891B0969CD} - C:\WINDOWS\system32\xgbdrgwg.dll

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: XBTP01621 - {9EBBE90B-282E-4c39-8A7E-120749169F0F} - C:\PROGRA~1\BEARSH~2\MediaBar.dll (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {D0EF21CB-9D21-EA8A-7C02-CA891B0969CD} - C:\WINDOWS\system32\xgbdrgwg.dll

O2 - BHO: PrintViewBHO Class - {D4E0C464-30CE-4075-9A10-71FD106C2847} - C:\PROGRA~1\PRINTV~1\PRINTH~1.DLL

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {B7D3E479-CC68-42B5-A338-938ECE35F419} - C:\Program Files\BearShare MediaBar\MediaBar.dll (file missing)

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\RunServices: [p2p networking] p2pnetworking.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{F32ADEB0-58A7-4594-94BE-71CCBE5348A1}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: App Management - C:\WINDOWS\system32\uinphost.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: ShellCompatibility - C:\WINDOWS\

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - WRLogonNTF.dll (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Intel® Active Monitor (imonNT) - Intel Corp. - C:\Program Files\Intel\Intel® Active Monitor\imonnt.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PCTEL Speaker Phone (Pctspk) - PCtel, Inc. - C:\WINDOWS\system32\pctspk.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe


(Bbieniol) #2

Użyj narzędzia Look2Me-Destroyer

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners + KONIECZNIE log z l2mfix (wybierasz opcje 1)


(Gutek) #3

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE - POPRAW

Pozdrawiam Gutek2222


(Paluszekmich) #4

przepraszam ze sie nie dostosowalem:)

to log z l2mfix

a to z Hijacka:

a z tym Silent Runners to cos jest nie tam nie wiem jak go odpalic :slight_smile:

bo moj XP nie wie czym go otworzyc ;/

thx za pomoc

czy juz jest ok ?


(Gutek) #5

Silent opis: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=15989

Jest czysto już :slight_smile:

Uży opcji zmień i popraw to o co prosiłem