Sprawdzenie loga i virus amvo


(Fifat) #1

Witam

Od paru dni meczę się z problemami, a miano wirus amvo.exe oraz drugi mi mało spotykany przedstawię go później

To tak pierwszy wirus to amvo.exe o ile się nie myle :slight_smile: Po prostu podczas wchodzenia do jakiegoś dusky wyskakuje mi informacja o virusie i tak za kazdym razme jak go usune i nie moge wejść do dysku tylko jak w internet explorer wpisze d:\ czy e:\ ect.

Obrazek

A Teraz 2 wirus jak próbuje wejść ponownie na dysk przykładowo i:\ to wyskakuje takie coś:

O to log:

Hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:41, on 2008-06-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

Boot mode: Normal


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\csrss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\Mixer.exe

E:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdimon.exe

E:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdiamon.exe

E:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\PROGRAM FILES\ATI TECHNOLOGIES\ATI CONTROL PANEL\ATIPTAXX.EXE

E:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

E:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

E:\WINDOWS\system32\lxdicoms.exe

E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

E:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\soffice.exe

E:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\soffice.BIN

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

E:\WINDOWS\System32\alg.exe

E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\Program Files\PrevxCSI\prevxcsi.exe

E:\Program Files\PrevxCSI\prevxcsi.exe

E:\Dzony-Loker\mirc.exe

E:\WINDOWS\system32\CF30736.exe

E:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

E:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

E:\WINDOWS\system32\CF30736.exe

E:\WINDOWS\system32\CF30736.exe

E:\ComboFix\pv.cfexe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Lexmark Pasek narzędzi - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - E:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O2 - BHO: flashget urlcatch - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - E:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - E:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.2.28.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FlashGet GetFlash Class - {F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA} - E:\Program Files\FlashGet\getflash.dll

O3 - Toolbar: Lexmark Pasek narzędzi - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - E:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [lxdimon.exe] "E:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdimon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [lxdiamon] "E:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdiamon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FaxCenterServer] "E:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "E:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "E:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "E:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Flashget] E:\Program Files\FlashGet\flashget.exe /min

O4 - HKLM\..\Run: [RivaTuner] "E:\Program Files\RivaTuner v2.09\RivaTuner.exe" /T

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\PROGRAM FILES\ATI TECHNOLOGIES\ATI CONTROL PANEL\ATIPTAXX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "E:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] "E:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "E:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [LXDICATS] rundll32 E:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXDItime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [BitComet] "E:\Program Files\BitComet\BitComet.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.2.lnk = E:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\quickstart.exe

O4 - Startup: Registration .LNK = D:\Program Files\Ubisoft\Peter Jackson's King Kong - The Official Game of the Movie\RegistrationReminder.exe

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://E:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://E:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://E:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - E:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: &Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - E:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://E:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.2.28.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - E:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1207176421937

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - E:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - E:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: CSIScanner - Prevx - E:\Program Files\PrevxCSI\prevxcsi.exe

O23 - Service: lxdi_device - - E:\WINDOWS\system32\lxdicoms.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - E:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - E:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe


--

End of file - 8056 bytes

Silent Runners.vbs

"Silent Runners.vbs", revision 58, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Gadu-Gadu" = ""E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]

"ctfmon.exe" = "E:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"MSMSGS" = ""E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

"BitComet" = ""E:\Program Files\BitComet\BitComet.exe" /tray" ["www.BitComet.com"]

"Skype" = ""E:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"C-Media Mixer" = "Mixer.exe /startup" ["C-Media Electronic Inc. (www.cmedia.com.tw)"]

"lxdimon.exe" = ""E:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdimon.exe"" [null data]

"lxdiamon" = ""E:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdiamon.exe"" [null data]

"FaxCenterServer" = ""E:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s" [empty string]

"DAEMON Tools-1033" = ""E:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033" ["DAEMON'S HOME"]

"WinampAgent" = ""E:\Program Files\Winamp\winampa.exe"" [null data]

"Adobe Reader Speed Launcher" = ""E:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"" ["Adobe Systems Incorporated"]

"Flashget" = "E:\Program Files\FlashGet\flashget.exe /min" ["FlashGet.com"]

"RivaTuner" = ""E:\Program Files\RivaTuner v2.09\RivaTuner.exe" /T" [empty string]

"NvCplDaemon" = "(empty string)" [file not found]

"D3DOverrider" = "(empty string)" [file not found]

"RivaTunerStatisticsServer" = "(empty string)" [file not found]

"RivaTunerStartupDaemon" = "(empty string)" [file not found]

"ATIPTA" = "C:\PROGRAM FILES\ATI TECHNOLOGIES\ATI CONTROL PANEL\ATIPTAXX.EXE" ["ATI Technologies, Inc."]

"TkBellExe" = ""E:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot" ["RealNetworks, Inc."]

"ISUSPM Startup" = ""E:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\isuspm.exe" -startup" ["Macrovision Corporation"]

"ISUSScheduler" = ""E:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start" ["Macrovision Corporation"]

"LXDICATS" = "rundll32 E:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXDItime.dll,_RunDLLEntry@16" [MS]

"avast!" = "E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" ["ALWIL Software"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Reader Link Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Lexmark Pasek narzędzi"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll" [null data]

{2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7}\(Default) = "flashget urlcatch"

 -> {HKLM...CLSID} = "FGCatchUrl"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\FlashGet\jccatch.dll" ["www.flashget.com"]

{39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60}\(Default) = "BitComet ClickCapture"

 -> {HKLM...CLSID} = "BitComet Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.2.28.dll" ["BitComet"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{F156768E-81EF-470C-9057-481BA8380DBA}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "FlashGet GetFlash Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\FlashGet\getflash.dll" ["www.flashget.com"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{EFA24E62-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}" = "History Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "History Band"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll" [MS]

"{453D1B6D-BD6A-4FA1-B876-9E4DD848D434}" = "AQQ File Transfer Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "AQQ File Transfer Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\System\AQQSHE~1.DLL" [null data]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}" = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""E:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{087B3AE3-E237-4467-B8DB-5A38AB959AC9}" = "OpenOffice.org Infotip Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""E:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{63542C48-9552-494A-84F7-73AA6A7C99C1}" = "OpenOffice.org Property Sheet Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""E:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{3B092F0C-7696-40E3-A80F-68D74DA84210}" = "OpenOffice.org Thumbnail Viewer"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""E:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{F0CB00CD-5A07-4D91-97F5-A8C92CDA93E4}" = "Shell Extensions for RealOne Player"

 -> {HKLM...CLSID} = "RealOne Player Context Menu Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Real\RealPlayer\rpshell.dll" ["RealNetworks, Inc."]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\

"WPDShServiceObj" = "{AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WPDShServiceObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}\(Default) = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = ""E:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\SOFTWARE\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

AQQFileTransfer\(Default) = "{453D1B6D-BD6A-4FA1-B876-9E4DD848D434}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AQQ File Transfer Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\PROGRA~1\WapSter\AQQ\System\AQQSHE~1.DLL" [null data]

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {policy setting}:

--------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"NoDrives" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"NoDrives" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"HideLegacyLogonScripts" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}


"HideLogoffScripts" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}


"RunLogonScriptSync" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{unrecognized setting}


"RunStartupScriptSync" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}


"HideStartupScripts" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Devices: Allow undock without having to log on}


"DisableRegistryTools" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}


"HideLegacyLogonScripts" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}


"HideLogoffScripts" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}


"RunLogonScriptSync" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{unrecognized setting}


"RunStartupScriptSync" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}


"HideStartupScripts" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "E:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "E:\WINDOWS\web\wallpaper\Idylla.bmp"Windows Portable Device AutoPlay Handlers

-----------------------------------------


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\


Lexmark_3500-4500_Series\

"Provider" = "Lexmark Imaging Studio-Lexmark 3500-4500 Series"

"InvokeProgID" = "Lexmark_3500-4500_Series"

"InvokeVerb" = "Play"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Lexmark_3500-4500_Series\shell\Play\DropTarget\CLSID = "{4D36E979-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \LocalServer32\(Default) = "E:\Program Files\Lexmark 3500-4500 Series\lxdiamon.exe" [null data]


MSWPDShellNamespaceHandler\

"Provider" = "@%SystemRoot%\System32\WPDShextRes.dll,-501"

"CLSID" = "{A55803CC-4D53-404c-8557-FD63DBA95D24}"

"InitCmdLine" = " "

 -> {HKLM...CLSID} = "WPDShextAutoplay"

          \LocalServer32\(Default) = "E:\WINDOWS\system32\WPDShextAutoplay.exe" [MS]


RPCDBurningOnArrival\

"Provider" = "RealPlayer"

"InvokeProgID" = "RealPlayer.CDBurn.6"

"InvokeVerb" = "open"

HKCU\Software\Classes\RealPlayer.CDBurn.6\shell\open\command\(Default) = ""E:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe" /burn "%1"" ["RealNetworks, Inc."]


RPDeviceOnArrival\

"Provider" = "RealPlayer"

"ProgID" = "RealPlayer.HWEventHandler"

HKLM\SOFTWARE\Classes\RealPlayer.HWEventHandler\CLSID\(Default) = "{67E76F1D-BDE2-4052-913C-2752366192D2}"

 -> {HKLM...CLSID} = "RealNetworks Scheduler"

          \LocalServer32\(Default) = ""E:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -autoplay" ["RealNetworks, Inc."]


RPPlayCDAudioOnArrival\

"Provider" = "RealPlayer"

"InvokeProgID" = "RealPlayer.AudioCD.6"

"InvokeVerb" = "play"

HKCU\Software\Classes\RealPlayer.AudioCD.6\shell\play\command\(Default) = ""E:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe" /play %1 " ["RealNetworks, Inc."]


RPPlayDVDMovieOnArrival\

"Provider" = "RealPlayer"

"InvokeProgID" = "RealPlayer.DVD.6"

"InvokeVerb" = "play"

HKCU\Software\Classes\RealPlayer.DVD.6\shell\play\command\(Default) = ""E:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe" /dvd %1 " ["RealNetworks, Inc."]


RPPlayMediaOnArrival\

"Provider" = "RealPlayer"

"InvokeProgID" = "RealPlayer.AutoPlay.6"

"InvokeVerb" = "open"

HKCU\Software\Classes\RealPlayer.AutoPlay.6\shell\open\command\(Default) = ""E:\Program Files\Real\RealPlayer\RealPlay.exe" /autoplay "%1"" ["RealNetworks, Inc."]


TVPPlayDVDMovieOnArrival\

"Provider" = "Total Video Player"

"InvokeProgID" = "totalplayer.dvd"

"InvokeVerb" = "open"

HKLM\SOFTWARE\Classes\totalplayer.dvd\shell\open\command\(Default) = "E:\Program Files\Total Video Converter\tvp.exe -dvd %1" [empty string]


WinampMTPHandler\

"Provider" = "Winamp"

"ProgID" = "Shell.HWEventHandlerShellExecute"

"InitCmdLine" = "E:\Program Files\Winamp\winamp.exe"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Shell.HWEventHandlerShellExecute\CLSID\(Default) = "{FFB8655F-81B9-4fce-B89C-9A6BA76D13E7}"

 -> {HKLM...CLSID} = "ShellExecute HW Event Handler"

          \LocalServer32\(Default) = "rundll32.exe shell32.dll,SHCreateLocalServerRunDll {FFB8655F-81B9-4fce-B89C-9A6BA76D13E7}" [MS]


WinampPlayMediaOnArrival\

"Provider" = "Winamp"

"InvokeProgID" = "Winamp.File"

"InvokeVerb" = "Play"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Winamp.File\shell\Play\command\(Default) = ""E:\Program Files\Winamp\winamp.exe" "%1"" ["Nullsoft"]

HKLM\SOFTWARE\Classes\Winamp.File\shell\Play\DropTarget\CLSID = "{46986115-84D6-459c-8F95-52DD653E532E}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \LocalServer32\(Default) = ""E:\Program Files\Winamp\winamp.exe"" ["Nullsoft"]Startup items in "Martin" & "All Users" startup folders:

--------------------------------------------------------


E:\Documents and Settings\Martin\Menu Start\Programy\Autostart

"OpenOffice.org 2.2" -> shortcut to: "E:\Program Files\OpenOffice.org 2.2\program\quickstart.exe" [null data]

"Registration " -> shortcut to: "D:\Program Files\Ubisoft\Peter Jackson's King Kong - The Official Game of the Movie\RegistrationReminder.exe -d 803449 -l english -r 7 -g -c us -i 2308" [empty string]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 16

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Lexmark Pasek narzędzi"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Lexmark Pasek narzędzi"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Lexmark Toolbar\toolband.dll" [null data]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0005-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_05"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_05"

          \InProcServer32\(Default) = "E:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\npjpi160_05.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{D18A0B52-D63C-4ED0-AFC6-C1E3DC1AF43A}\

"ButtonText" = "BitComet"

"Script" = "res://E:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.2.28.dll/206" ["BitComet"]


{D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3}\

"ButtonText" = "FlashGet"

"MenuText" = "FlashGet"

"Exec" = "E:\Program Files\FlashGet\FlashGet.exe" ["FlashGet.com"]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

CSIScanner, CSIScanner, ""E:\Program Files\PrevxCSI\prevxcsi.exe" /service" ["Prevx"]

lxdi_device, lxdi_device, "E:\WINDOWS\system32\lxdicoms.exe -service" [" "]Print Monitors:

---------------


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

3500-4500 Series Port\Driver = "lxdilmpm.dll" [" "]

Lexmark Print-2-Fax Port\Driver = "LXF3PMON.DLL" [empty string]---------- (launch time: 2008-06-05 23:48:29)

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 88 seconds, including 4 seconds for message boxes)

___________________________

Martinek18

Daruj sobie zabawę z postami. Raz już skorygowałem wklejone grafiki, przywróciłeś je ponownie w pierwotnej, nieregulaminowej postaci.

Przestrzegam


(Damianos112233) #2

daj log z ComboFix


(Agatonster) #3

Martinek18 ,

Proszę poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty - proszę użyć przycisku [ac7a4cd89050aa6e.gifprzy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

Ważne

W związku ze zmianą, jaka obowiązuje przy wklejaniu logów w tym dziale, przeczytaj i zastosuj się do Tematu

](http://www.fotosik.pl)


(Leon$) #4

wpis

usuń HijackThisem >> Fix checked

Pobierz Combofix http://www.searchengines.pl/index.php?s ... ntry395642 przeskanuj daj log

:slight_smile: