Sprawdzenie loga - zamulenie stron www


(system) #1

Proszę o sprawdzenie loga, gdyż od jakiegoś czasu strasznie długo ładują mi się strony www. Z gory dzieki.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:53:28, on 2009-07-04

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal

Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

E:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

E:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe

E:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

E:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

E:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

E:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

E:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.bearshare.com/pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: PCCBHO.CPCCBHO - {22FC6CE8-7D47-479F-B74A-BFBB04ADB9AF} - E:\Program Files\Winferno\PC Confidential\PCCBHO.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - E:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - E:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - E:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [avast!] E:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "E:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredi ... p=ZKfox000

O8 - Extra context menu item: Analizuj za pomocą LeechGet - file://E:\Program Files\LeechGet 2006\Parser.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając kreatora LeechGet - file://E:\Program Files\LeechGet 2006\Wizard.html

O8 - Extra context menu item: Pobierz używając LeechGet - file://E:\Program Files\LeechGet 2006\AddUrl.html

O9 - Extra button: (no name) - {53F6FCCD-9E22-4d71-86EA-6E43136192AB} - E:\Program Files\Winferno\PC Confidential\PCConfidential.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: PC Confidential - {53F6FCCD-9E22-4d71-86EA-6E43136192AB} - E:\Program Files\Winferno\PC Confidential\PCConfidential.exe

O9 - Extra button: PC Confidential - {925DAB62-F9AC-4221-806A-057BFB1014AA} - E:\Program Files\Winferno\PC Confidential\PCConfidential.exe

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - E:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - E:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - E:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - E:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - E:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

--

End of file - 5060 bytes


(Henio Mazurek) #2

Widzę, że Bearshare trochę naściągał syfu.

Ale inne logi wklej bo tu mało co widać. OTL i gmer

http://oldtimer.geekstogo.com/OTL.exe

http://www.gmer.net/

Logi wklejasz na www.wklej.org a tutaj dajesz link.


(system) #3

http://www.wklej.org/id/116420/

prosze o szybka odpowiedz, bo dzis wyjezdzam z domu i chce rodzince pozostawic sprawnego kompa. pozdrawiam


(Henio Mazurek) #4

Praktycznie nic nie ma, ale log z gmer wklej.

W okienko OTL wklej

Klikasz Run Fix, potem CleanUp.

Wykonaj pełny skan Malwarebytes Anti-Malware, jeśli coś znajdzie - usuń i wklej log.

http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2& ... ntiMalware

Przeczyść dysk i rejestr CCleaner'em

Optymalizacja

viewtopic.php?f=7&t=76580

http://www.searchengines.pl/Optymalizac ... t5989.html


(system) #5

http://www.wklej.org/id/116425/


(Henio Mazurek) #6

W tym logu też nic.

Tak jak pisałem => optymalizacja.

Zastosuj też ATF, zaznacz do czyszczenia wszystko

http://cybertrash.pl/images/tata/ATF/ATF.html