Sprawdzenie loga


(Noris) #1

Co[ ostatnio komp chodzi mi jak móB bagienny zaczynam od loga choc nie bardzo wiem co do czego bardzo prosze o jego saprawdzenie

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 14:21:51, on 2004-12-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\DrWeb\spidernt.exe

C:\Program Files\DrWeb\DRWEBSCD.EXE

C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

C:\Program Files\DrWeb\spiderml.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

C:\WINDOWS\system32\hphmon05.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\DrWeb\SpiderNT.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Dom\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.063\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.internet.pcnet.com.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.internet.pcnet.com.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - (no file)

O2 - BHO: ClickCatcher MSIE handler - {16664845-0E00-11D2-8059-000000000000} - C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\Catcher.dll

O2 - BHO: Search Relevancy - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B877923E1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file)

O3 - Toolbar: ReGet Bar - {17939A30-18E2-471E-9D3A-56DD725F1215} - C:\Program Files\ReGetDx\iebar.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM..\Run: [spIDerNT] C:\PROGRA~1\DrWeb\spidernt.exe /agent

O4 - HKLM..\Run: [DrWebScheduler] "C:\Program Files\DrWeb\DRWEBSCD.EXE"

O4 - HKLM..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [spIDerMail] "C:\Program Files\DrWeb\spiderml.exe"

O4 - HKLM..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM..\Run: [PPMemCheck] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [CookiePatrol] C:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\system32\hphmon05.exe

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKCU..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Pobierz przez ReGet Deluxe - C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\CC_Link.htm

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZRxdm185

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz &wszystko przez ReGet Deluxe - C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\CC_All.htm

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\drwebsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\drwebsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\drwebsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\drwebsp.dll

O12 - Plugin for .djvu: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npdjvu.dll

O16 - DPF: ppctlcab - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/ppctlcab.cab

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://public.windupdates.com/get_file. ... ae8141189d

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/axscanner.cab

O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) - http://poczta.wp.pl/autoryzacja/mailcfg.ocx

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 5104461031

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.es/activescan/as/asinst.cab

O16 - DPF: {DCB16E44-D6DB-473E-A251-F6FBB381C1C3} (GameDesire Chess) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/chess_2_0_0_15.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{E70497B3-95C5-44A7-A274-6499DD69CECA}: NameServer = 195.117.92.33

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SpIDer Guard for Windows NT - Doctor Web Ltd - C:\Program Files\DrWeb\SpiderNT.exe


(Bokser9) #2

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.internet.pcnet.com.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.internet.pcnet.com.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

O2 - BHO: (no name) - {00A6FAF1-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {07B18EA1-A523-4961-B6BB-170DE4475CCA} - (no file)

O2 - BHO: ClickCatcher MSIE handler - {16664845-0E00-11D2-8059-000000000000} - C:\Program Files\Common Files\ReGet Shared\Catcher.dll

O2 - BHO: Search Relevancy - {1D7E3B41-23CE-469B-BE1B-A64B877923E1} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file)

O3 - Toolbar: ReGet Bar - {17939A30-18E2-471E-9D3A-56DD725F1215} - C:\Program Files\ReGetDx\iebar.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZRxdm185

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\drwebsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\drwebsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\drwebsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\drwebsp.dll

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

Usuń w awaryjnym

Zachowaj backupy bo 010 w tym wypadku to łańcuch winsock i może paść net.

Dziwny proces.(moim zdaniem)Poszukaj o nm nformacji najlepiej na http://www.google.pl


(Noris) #3

Troche sie tego nazbieralo.Mam jeszcze pytanko przy starcie systemu spybot znajduje mi taskAd co znim?


(Bokser9) #4

Usuń go! !!


(Noris) #5

Mam a w zasadzie to mialem i musze go zainstalowac ponownie bo rano mi padl.


(Bokser9) #6

Bo to jest tak! !!


(Noris) #7

A co do loga to oprocz 010 wszystko pozostale mozna bez skrupulow usunac?


(Bokser9) #8

Usuń wszystko! !!


(Xiao19) #9

cooo ty piszesz Raul SpywareBlaster jak dasz ALL Protection Enable to zabezpiecza przegladarki wszystkie przed smieciami

C:\WINDOWS\system32\hphmon05.exe

to proces sterownikai drukarki

Author: Hewlett Packard

Part of: Hewlett Packard Multimedia

Virus: No ( Remove )

Trojan: No ( Remove )

Spyware: No ( Remove )

Security Risk (0-5): 0

jak wydajesz opinie, sprawdzasz Log to najpierw korzystaj z tego

[Running processes:]

http://www.liutilities.com/products/win ... sslibrary/

/02 - BHO czyli Browser Helper Objects/

/O3 - Paski narzędziowe w IE/

--BHO & Toolbar List--

http://www.sysinfo.org/bholist.php

/O4 - Autostart programów z kluczy rejestru lub folderu Startup/

--PacMan's Startup List--

http://www.sysinfo.org/startuplist.php

chociarz

czemu kazales mu wywalic QucikTime spytales sie go czy korzysta z tego

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O2 - BHO: (no name) - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - (no file) to tez jest zdrowie Norton Antivirus

wez wszystko sprawdz

na tych stronkach co ci podaje bo glupoty piszesz

:smiley: :smiley:


(Bokser9) #10

Wiem ale spyware blaster robi kolizje z innymi antyszpiegami

Pest patrol znajdywał mi wciąż about black'a a to był fałszywy alarm

Ja wiem co piszę.Chodź ma ** lat to wiem dłuiżo


(Xiao19) #11

dobra

sprawdz porzadnie Loga i niepisz glupot

poprostu niemiales nowego UPDATE norma


(Noris) #12

Wiec co mam do usuniecia?