Sprawdzenie loga


(Slafur) #1

Prosze o sprawdzenie mojego loga...

Po wizycie mojego brata - mam bardzo dużo syfu - please help :frowning:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:00:09, on 2005-04-29

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 2 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = http://213.159.117.134/index.php

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {CA0E28FA-1AFD-4C21-A8DC-70EB5BE2F076} - C:\Program Files\SurfSideKick 2\SskBho.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Service Host] C:\WINDOWS\System32\Services\{343727B4-5BE3-42D4-8CFB-FBE232843522}\SVCHOST.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\Program Files\AVPersonal\AVGNT.EXE /min

O4 - HKLM\..\Run: [SurfSideKick 2] C:\Program Files\SurfSideKick 2\Ssk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Disk Keeper] C:\DOCUME~1\ADMINI~1\USTAWI~1\Temp\keep.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SurfSideKick 2] C:\Program Files\SurfSideKick 2\Ssk.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_36.cab

O20 - Winlogon Notify: drct16 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\drct16.dll

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program Files\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program Files\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

(Musg) #2

wchodzisz w system awaryjny i wylacz przywracanie systemu:

zafixuj:

nastepnie usuwasz:

recznie musisz wykasowac z systemu:

SskBho.dll

oraz SVCHOST.EXE masz w logu lokalizacje

nastepnie fix:

[Disk Keeper]--leci w kosmos

wszystko z tym won: [surfSideKick 2]

dalej:

recznie:drct16.dll

daj log kontrolnie


(Kuz5) #3

Backdoor.Haxdoor wersja D

Z tym nie będzie tak łatwo sposób usunięcia jestTUTAJ