Sprawdzenie loga


(As71) #1

Jestem zielony w temacie więc proszę o sprawdzenie loga i porady co i jak zbędnego wywalić.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:27:30, on 2005-07-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Avast4\ashServ.exe

C:\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Avast4\ashDisp.exe

C:\A4Tech\Amoumain.exe

C:\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Media Gateway\MediaGateway.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Documents and Settings\Kacper i Adam\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 172.16.0.3:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 62.75.224.159 home.edonkey2000.com

O2 - BHO: SABHO - {21B4ACC4-8874-4AEC-AEAC-F567A249B4D4} - c:\program files\180searchassistant\salmhook.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - d:\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\A4Tech\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDonkey2000] "D:\eDonkey2000\edonkey2000.exe" -t

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-aware] "D:\Ad-aware 6\Ad-aware.exe" +c

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [UserFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM\..\Run: [Media Gateway] C:\Program Files\Media Gateway\MediaGateway.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] d:\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] C:\AQQ\AQQ.exe

O4 - Startup: 3DO Registration.lnk = D:\3DO\Heroes3\Register\Remind32.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe (file missing)

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/MediaAccess/ie/Bridge-c139.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1119120373879

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7B2C9B63-23E0-4311-954A-05DE3E1227E4}: NameServer = 192.168.0.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{7B2C9B63-23E0-4311-954A-05DE3E1227E4}: NameServer = 192.168.0.1

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(Mutsumi) #2

No cóż o tej porze pewnie wszyscy śpią prócz mnie jak zwykle :wink: a do rana kupa czasu tak, więc zajęcie na 20 minut.... Przeskanuj Ad Aware 1.06 I jakimś skanerem on-line najlepszy moim zdaniem to Symantec Antyvirus (norton online) Wszystko dostępne w Vortalu :slight_smile: Miłych snów.


(Kuz5) #3

W Dodaj/Usuń odinstaluj Media Gateway

Usuń: (wszystko oczywiście robisz w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu)

Pliki i foldery na czerwono usun ręcznie z dysku

Jeżeli usunełeś Windows Messengera to usuń jeszcze resztki po nim:

Kosmetyka:

Możesz wyłączyć zbedne rzeczy z autostartu:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:


(As71) #4
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:23:00, on 2005-07-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Avast4\ashServ.exe

C:\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Avast4\ashDisp.exe

C:\A4Tech\Amoumain.exe

C:\PowerDVD\PDVDServ.exe

D:\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\AQQ\AQQ.exe

C:\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Documents and Settings\Kacper i Adam\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 172.16.0.3:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - d:\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\A4Tech\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eDonkey2000] "D:\eDonkey2000\edonkey2000.exe" -t

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-aware] "D:\Ad-aware 6\Ad-aware.exe" +c

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] d:\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1119120373879

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7B2C9B63-23E0-4311-954A-05DE3E1227E4}: NameServer = 192.168.0.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{7B2C9B63-23E0-4311-954A-05DE3E1227E4}: NameServer = 192.168.0.1

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(boczi) #5

Log już czysty.

Kosmetyczna kasacja:

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k