Sprawdzenie loga


(Emim) #1

bardzo proszę o sprawdzenie loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:58:16, on 2005-09-22

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\System32\xpjava.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

H:\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\service.exe

C:\WINDOWS\System32\SLEE81.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\taskcntr.exe

C:\WINDOWS\System32\nbupd64.exe

C:\WINDOWS\System32\uav0cf17.exe

C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe

C:\PROGRA~1\MEDIAG~1\MEDIAG~1.EXE

F:\Winamp\winampa.exe

H:\Pinnacle\Shared Files\Programs\USBTip\USBTip.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\System32\xcdataf.exe

C:\WINDOWS\exe82.exe

C:\WINDOWS\System32\ssprotecter.exe

C:\UNMT.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\etb\pokapoka70.exe

C:\WINDOWS\System32\msupdate32.exe

C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

H:\AVGNT.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

c:\UNMT.exe

C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

c:\mmxgamesexe.exe

C:\Documents and Settings\wojtek\Ustawienia lokalne\Temp\Katalog tymczasowy 3 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.o2.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe,xpjava.exe

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [uav0cf17] C:\WINDOWS\System32\uav0cf17.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Media Gateway] C:\PROGRA~1\MEDIAG~1\MEDIAG~1.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LaunchList] H:\pinnacle nowy\LaunchList.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] F:\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [USBToolTip] "H:\Pinnacle\Shared Files\Programs\USBTip\USBTip.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Service Screan] xcdataf.exe

O4 - HKLM\..\Run: [eciv] C:\WINDOWS\exe82.exe

O4 - HKLM\..\Run: [g$p$] C:\WINDOWS\exe82.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wind0ws Sharing] ssprotecter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SYSTRAY] C:\UNMT.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [elos] C:\WINDOWS\exe82.exe

O4 - HKLM\..\Run: [System service65] C:\WINDOWS\etb\pokapoka65.exe

O4 - HKLM\..\Run: [System service66] C:\WINDOWS\etb\pokapoka66.exe

O4 - HKLM\..\Run: [System service67] C:\WINDOWS\\etb\pokapoka67.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WINTASK] taskgmr32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Update 64] nbupd64.exe

O4 - HKLM\..\Run: [System service68] C:\WINDOWS\\etb\pokapoka68.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [System service69] C:\WINDOWS\\etb\pokapoka69.exe

O4 - HKLM\..\Run: [System service70] C:\WINDOWS\etb\pokapoka70.exe

O4 - HKLM\..\Run: [microsft Updates] msupdate32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1 

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] H:\AVGNT.EXE /min

O4 - HKLM\..\RunServices: [Service Screan] xcdataf.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Wind0ws Sharing] ssprotecter.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [WINTASK] taskgmr32.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows Update 64] nbupd64.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [microsft Updates] msupdate32.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [Windows Update 64] nbupd64.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Windows Update 64] nbupd64.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\RunOnce: [Windows Update 64] nbupd64.exe

O4 - Startup: Rejestrowanie produktów Corela.lnk = C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O15 - Trusted Zone: *.media-motor.net

O15 - Trusted Zone: *.popuppers.com

O15 - ProtocolDefaults: 'http' protocol is in My Computer Zone, should be Internet Zone

O16 - DPF: Win32 Classes - 

O16 - DPF: {15AD4789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - ms-its:mhtml:file://c:\adsuntdt.mht!http://adextension.com/ext2/lca.chm::/Bridge-c139.cab

O16 - DPF: {7149E79C-DC19-4C5E-A53C-A54DDF75EEE9} (IObjSafety.DemoCtl) - http://cabs.media-motor.net/cabs/winupds.cab

O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665414BEF} (MediaTicketsInstaller Control) - ms-its:mhtml:file://c:\adsuntdt.mht!http://adextension.com/ext2/mta.chm::/MediaTicketsInstaller.cab

O16 - DPF: {C68AE9C0-0909-4DDC-B661-C1AFB9F5AE53} (IEHelperObject) - http://dd.xo.pl/avicodec.ocx

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_22.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_22.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - H:\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: service - Unknown owner - C:\WINDOWS\service.exe

O23 - Service: Steganos Live Encryption Engine 8.1 [Service] (SLEE_81_SERVICE) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\SLEE81.exe

O23 - Service: TASKESV (TESV) - Unknown owner - C:\WINDOWS\taskcntr.exe

====================================

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga.

Pozdrawiam kuz5


(Qbek50) #2

powiem krótko - masz dużo syfu i najlepiej jak przeskanujesz on-line skanerami:

Panda

Kaspersky

mks_vir

wywalasz wszystko co znajdą. Następnie ściągasz programy na dysk:

CWShredder 2.15

SpyBot - Search & Destroy v1.4 PL

Ad-aware SE Personal 1.06

PestPatrol

i w trybie awaryjynm skanujesz dysk. Usuwasz wszystko co znajdą. Na koniec wklejasz ponownie loga 8)


(Gutek) #3

Na poczatku użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte. Dodatkowo O15 może będzie stawiać opór więc ściągnij KillTrusted 0.7

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

Usuwanie msupdate32.exe opisane TUTAJ

023 - Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz service i TASKESV