Sprawdzenie loga


(Przemokg) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:14:20, on 2005-09-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\csrss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

D:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

D:\WINDOWS\System32\alg.exe

D:\Program Files\DAP\DAP.EXE

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

D:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

D:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe

D:\WINDOWS\system32\drwtsn32.exe

D:\WINDOWS\explorer.exe

D:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\Ad-Aware.exe

D:\Documents and Settings\Przemek\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.tvkg.net:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = local.,

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SearchToolbar - {08BEC6AA-49FC-4379-3587-4B21E286C19E} - D:\WINDOWS\system32\lporx.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - D:\PROGRA~1\FlashFXP\IEFlash.dll

O2 - BHO: Kwyshell MidpX BHO - {EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E} - D:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - D:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: SearchToolbar - {08BEC6AA-49FC-4379-3587-4B21E286C19E} - D:\WINDOWS\system32\lporx.dll

O3 - Toolbar: Kwyshell MidpX - {EBE9E2B5-B526-48BC-AD46-687263EDCB0E} - D:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\MidpInvoker.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] D:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\RunOnce: [AAW] "D:\PROGRA~1\LAVASOFT\AD-AWA~1\AD-AWARE.EXE" "+b1"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Kalendarz XP] D:\\Program Files\\Kalendarz XP\\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - D:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - D:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: Download with Internet TOOLS - D:\Program Files\MarBit\TOOLS\MBdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Link to &MidpX - D:\Program Files\Kwyshell\MidpX\JadInvoker\Extent\jad_wrap.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: d:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{81A8A305-1D06-4656-AFED-EEC3F2A5ED69}: NameServer = 85.255.113.131,85.255.112.20

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{81A8A305-1D06-4656-AFED-EEC3F2A5ED69}: NameServer = 85.255.113.131,85.255.112.20

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{81A8A305-1D06-4656-AFED-EEC3F2A5ED69}: NameServer = 85.255.113.131,85.255.112.20

O20 - Winlogon Notify: WB - D:\PROGRA~1\STARDOCK\OBJECT~1\WINDOW~1\fastload.dll

O23 - Service: Bonjour Service - Apple Computer, Inc. - D:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - D:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - D:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - D:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - D:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

Nie ma w nim jakiegoś syfu?

Dzieki.


(Gutek) #2

w trybie awaryjnym usuń ręcznie plik, a wpisy hijackeim. Kilka zbędników w autostarcie ale to najważniejsze :smiley: