Sprawdzenie loga

Od jakiegos czasu wyswietla mi sie blad explorer.exe i nie wiem dlaczego. moze ma cos nie tak z logiem, mozecie mi go sprawdzic. Z góry dzięki

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:46:40, on 2005-10-02

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

F:\WINDOWS\System32\smss.exe

F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

F:\WINDOWS\system32\services.exe

F:\WINDOWS\system32\lsass.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

F:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

F:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

F:\Program Files\Winamp\winampa.exe

F:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

C:\CloneCD\CloneCDTray.exe

F:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

F:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

F:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe

F:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

F:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

F:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe

F:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

F:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

F:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

F:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

F:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\Documents and Settings\Emila\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: IE5BarLauncherBHO Class - {1ADBCCE8-CF84-441E-9B38-AFC7A19C06A4} - F:\Program Files\e-zshopper\BarLcher.dll

O2 - BHO: LinkTracker Class - {85A77577-A8CA-41b7-AA1E-DDAD4C0B12B1} - F:\WINDOWS\System32\hlwin.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - (no file)

O3 - Toolbar: e-zshopper 1.200 - {3D782BB3-F2A5-11D3-BF4C-000000000000} - F:\Program Files\e-zshopper\BarLcher.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - F:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "F:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE F:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE F:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "F:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] F:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] F:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] F:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "F:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] F:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VirtualCloneDrive] "F:\Program Files\Elaborate Bytes\VirtualCloneDrive\VCDDaemon.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [BootSkin Startup Jobs] "F:\Program Files\Stardock\WinCustomize\BootSkin\BootSkin.exe" /StartupJobs

O4 - HKLM\..\Run: [LogonStudio] "F:\Program Files\WinCustomize\LogonStudio\logonstudio.exe" /RANDOM

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "F:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "F:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] F:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = F:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: eZshopper - {BFA03761-5565-41b3-93D9-82B354C0A8EC} - SHDOCVW.DLL (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: e-zshopper - {BFA03761-5565-41b3-93D9-82B354C0A8EC} - SHDOCVW.DLL (file missing)

O12 - Plugin for .spop: F:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A7E71B01-394B-404F-A702-E71817A6124A}: NameServer = 192.168.0.1

O18 - Filter: text/html - {03974811-C15F-462c-B6B0-2D2336AA57D0} - F:\WINDOWS\System32\hlwin.dll

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - F:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - F:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - F:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - F:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - F:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

usuwanie a trybie awaryjnym plii ręcznie :smiley:

te pliki co zacytowałes mam usunac w trybie awaryjnym??

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki i foldery, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue: